Akkerbouw

Foto & video

Hybride aardappelen op perceel uitgeplant

Aardappelveredelingsbedrijf Solynta legt een veredelingsproef aan met hybride aardappelplantjes die direct in de rug worden geplant. Deze plantjes zijn in de kas uit zaad opgekweekt. Het zaad is afkomstig van homozygote ouderlijnen, zodat uit het zaad uniforme aardappelplantjes groeien.

Foto

 • Aardappelveredelingsbedrijf Solynta heeft in samenwerking met landbouwbedrijf 'Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder' in Wilhelminadorp (Zeeland) een veredelingsproef opgezet van een fors aantal verschillende nummers hybride aardappelplantjes die rechtstreeks in de rug worden uitgeplant. <br /><em>Foto's: Anton Dingemanse</em>

  Aardappelveredelingsbedrijf Solynta heeft in samenwerking met landbouwbedrijf 'Koninklijke Maatschap Wilhelminapolder' in Wilhelminadorp (Zeeland) een veredelingsproef opgezet van een fors aantal verschillende nummers hybride aardappelplantjes die rechtstreeks in de rug worden uitgeplant.
  Foto's: Anton Dingemanse

 • Onderzoeker Michiel de Vries van Solynta: "Het doel van deze proef is om de pootgoedopbrengst van hybride aardappelen uit zaad te bepalen. Dit is een geheel nieuwe teelt waar nog veel aan kan worden verbeterd. Voorlopig gaan we uit van pootgoed uit zaad voor consumptieteelt. Dat is dan zo goed als ziekte- en virusvrij pootgoed. Een aardappelplant kan duizenden zaadjes bevatten, zodat duizenden hybride zaden kunnen worden geproduceerd met een gering aantal ouderplanten. Dat betekent dat er dan binnen een jaar ruim voldoende pootgoed beschikbaar kan zijn van een nieuw hybride ras."

  Onderzoeker Michiel de Vries van Solynta: "Het doel van deze proef is om de pootgoedopbrengst van hybride aardappelen uit zaad te bepalen. Dit is een geheel nieuwe teelt waar nog veel aan kan worden verbeterd. Voorlopig gaan we uit van pootgoed uit zaad voor consumptieteelt. Dat is dan zo goed als ziekte- en virusvrij pootgoed. Een aardappelplant kan duizenden zaadjes bevatten, zodat duizenden hybride zaden kunnen worden geproduceerd met een gering aantal ouderplanten. Dat betekent dat er dan binnen een jaar ruim voldoende pootgoed beschikbaar kan zijn van een nieuw hybride ras."

 • Het uitplanten gebeurt met een aangepaste 4-rijige koolplantmachine die geschikt is gemaakt om in ruggen te planten.

  Het uitplanten gebeurt met een aangepaste 4-rijige koolplantmachine die geschikt is gemaakt om in ruggen te planten.

 • Door de wielen lager te plaatsen is het plantmechaniek hoger gekomen en in plaats van aandrukwielen zijn kappen geplaatst.

  Door de wielen lager te plaatsen is het plantmechaniek hoger gekomen en in plaats van aandrukwielen zijn kappen geplaatst.

 • De aangepaste machine wordt nu voor de eerste keer ingezet en het blijkt dat het plantmechaniek nog niet werkt zoals gewenst. Solynta heeft niet de intentie een geschikte plantmachine te ontwikkelen. Dat laten ze graag over aan mechanisatiedeskundigen. Met de ervaringen die nu zijn opgedaan kunnen in ieder geval specifieke wensen kenbaar worden gemaakt.

  De aangepaste machine wordt nu voor de eerste keer ingezet en het blijkt dat het plantmechaniek nog niet werkt zoals gewenst. Solynta heeft niet de intentie een geschikte plantmachine te ontwikkelen. Dat laten ze graag over aan mechanisatiedeskundigen. Met de ervaringen die nu zijn opgedaan kunnen in ieder geval specifieke wensen kenbaar worden gemaakt.

 • Het is de bedoeling dat de plant rechtop wordt geplant en de wortelplug meteen wordt aangeaard. Mede door een te grote plantkoker en droge kluiten valt het plantje nu op z'n kant in de plantvoor. Daarom is gekozen om niet machinaal aan te aarden.

  Het is de bedoeling dat de plant rechtop wordt geplant en de wortelplug meteen wordt aangeaard. Mede door een te grote plantkoker en droge kluiten valt het plantje nu op z'n kant in de plantvoor. Daarom is gekozen om niet machinaal aan te aarden.

 • Een indruk van het plantbeeld meteen achter de machine. Om opdrogen van de wortelplug te voorkomen wordt kort hierna de plug met de hand aangedrukt en -geaard.

  Een indruk van het plantbeeld meteen achter de machine. Om opdrogen van de wortelplug te voorkomen wordt kort hierna de plug met de hand aangedrukt en -geaard.

 • Een hybrideplantje met goed doorwortelde plug. De hier uitgeplante hybrideplantjes worden getoetst op hun productie van pootgoed.

  Een hybrideplantje met goed doorwortelde plug. De hier uitgeplante hybrideplantjes worden getoetst op hun productie van pootgoed.

 • Het gaat hier om een proef die nauwgezetheid vereist. Daarom zijn geen externe krachten ingehuurd voor het plantwerk, maar wordt dit door eigen mensen van Solynta gedaan. Vier achter de plantkokers en één die zorgt dat de trays met de juiste plantjes worden uitgeplant.

  Het gaat hier om een proef die nauwgezetheid vereist. Daarom zijn geen externe krachten ingehuurd voor het plantwerk, maar wordt dit door eigen mensen van Solynta gedaan. Vier achter de plantkokers en één die zorgt dat de trays met de juiste plantjes worden uitgeplant.

 • Het proefveld ligt op een perceel met lichtere kleigrond van de Wilhelminapolder. Dit landbouwbedrijf faciliteert ook in machines en arbeid. De ruggen waarin de plantjes worden gezet zijn vooraf gefreesd.

  Het proefveld ligt op een perceel met lichtere kleigrond van de Wilhelminapolder. Dit landbouwbedrijf faciliteert ook in machines en arbeid. De ruggen waarin de plantjes worden gezet zijn vooraf gefreesd.

 • Vooraf was er rekening mee gehouden dat het planten niet snel zou gaan. Maar ondanks enkele strubbelingen verloopt het planten redelijk volgens planning.

  Vooraf was er rekening mee gehouden dat het planten niet snel zou gaan. Maar ondanks enkele strubbelingen verloopt het planten redelijk volgens planning.

 • De bakken met plantjes staan gewikkeld in folie in de schuur tot ze op de planter worden geplaatst. Met een verreiker worden de volgende rolstellingen met plantjes opgehaald.

  De bakken met plantjes staan gewikkeld in folie in de schuur tot ze op de planter worden geplaatst. Met een verreiker worden de volgende rolstellingen met plantjes opgehaald.

 • De rolstellingen worden eerst op een platte wagen geplaatst, voordat ze op de planter worden gezet.

  De rolstellingen worden eerst op een platte wagen geplaatst, voordat ze op de planter worden gezet.

 • Vanaf de wagen worden de stellingen met plantjes de planter opgereden en op hun plaats gezet. Het planten kan weer verdergaan.

  Vanaf de wagen worden de stellingen met plantjes de planter opgereden en op hun plaats gezet. Het planten kan weer verdergaan.

 • Een gedeelte van een tray met hybrideplantjes op de planter. De plantjes komen uit een relatief vochtige omgeving in de kas en moeten wennen aan de veldomstandigheden.

  Een gedeelte van een tray met hybrideplantjes op de planter. De plantjes komen uit een relatief vochtige omgeving in de kas en moeten wennen aan de veldomstandigheden.

 • Omdat het tijdens het planten behoorlijk droog is, wordt de aanplant elke avond beregend. Inmiddels komt er voldoende water via natuurlijke weg naar beneden.

  Omdat het tijdens het planten behoorlijk droog is, wordt de aanplant elke avond beregend. Inmiddels komt er voldoende water via natuurlijke weg naar beneden.

 • Een medewerker van loonbedrijf Van den Dries uit 's-Heerenhoek stelt de beregeningsinstallatie in op een gift van 15 millimeter. Zolang er geen regen is, krijgen de aardappelen iedere avond 15 millimeter water.

  Een medewerker van loonbedrijf Van den Dries uit 's-Heerenhoek stelt de beregeningsinstallatie in op een gift van 15 millimeter. Zolang er geen regen is, krijgen de aardappelen iedere avond 15 millimeter water.

 • Deze plantjes zijn 2 dagen eerder geplant en dus al twee keer beregend. Zo te zien zal de groei er snel in komen.

  Deze plantjes zijn 2 dagen eerder geplant en dus al twee keer beregend. Zo te zien zal de groei er snel in komen.

 • Misschien dat de ruggen nog worden aangefreesd, maar dan eigenlijk alleen om onkruid te bestrijden en uiteraard met open kappen. Optimale bemesting en onkruidbestrijding voor de hybride aardappelen moet nog verder worden ontwikkeld. Nu krijgen ze dezelfde behandeling als de reguliere pootaardappelen van de Wilhelminapolder.

  Misschien dat de ruggen nog worden aangefreesd, maar dan eigenlijk alleen om onkruid te bestrijden en uiteraard met open kappen. Optimale bemesting en onkruidbestrijding voor de hybride aardappelen moet nog verder worden ontwikkeld. Nu krijgen ze dezelfde behandeling als de reguliere pootaardappelen van de Wilhelminapolder.

Of registreer je om te kunnen reageren.