Akkerbouw

Foto & video

Vroege beoordeling van uien voor rassenonderzoek

De leveranciers van uienzaad kregen begin december de gelegenheid om de uien voor het landelijk rassenonderzoek van het Uien Innovatie en Kenniscentrum (UIKC) tussentijds te beoordelen. De kwaliteit van de uien is goed.

Foto

 • Vertegenwoordigers van alle uienzaadhuizen beoordelen zaaiuien voor het ketengericht rassenonderzoek van UIKC. De uien van de proefvelden in Colijnsplaat en Dronten worden bij Goud in Biervliet bewaard. Dit is een eerste tussentijdse beoordeling van de bewaaruien. In de loop van de maand mei worden de uien gesorteerd en mechanisch getest en volgt een eindbeoordeling voor de rassenlijst. Volgens UIKC-projectmanager Luc Remijn is de kwaliteit van de uien dit jaar goed. Het valt wel op dat de uien uit Dronten wat donkerder zijn dan de Zeeuwse uien. - Foto's: Anton Dingemanse

  Vertegenwoordigers van alle uienzaadhuizen beoordelen zaaiuien voor het ketengericht rassenonderzoek van UIKC. De uien van de proefvelden in Colijnsplaat en Dronten worden bij Goud in Biervliet bewaard. Dit is een eerste tussentijdse beoordeling van de bewaaruien. In de loop van de maand mei worden de uien gesorteerd en mechanisch getest en volgt een eindbeoordeling voor de rassenlijst. Volgens UIKC-projectmanager Luc Remijn is de kwaliteit van de uien dit jaar goed. Het valt wel op dat de uien uit Dronten wat donkerder zijn dan de Zeeuwse uien. - Foto's: Anton Dingemanse

 • De uien houden zich dit seizoen goed in de bewaring. Wel wordt er, ten opzichte van andere jaren, wat meer fusarium aangetroffen. Dat is vooral te wijten aan gebrek aan zuurstof in de bovenlaag van de grond door forse regenval.

  De uien houden zich dit seizoen goed in de bewaring. Wel wordt er, ten opzichte van andere jaren, wat meer fusarium aangetroffen. Dat is vooral te wijten aan gebrek aan zuurstof in de bovenlaag van de grond door forse regenval.

 • De daarop volgende droogte in augustus resulteerde in een harde bovenlaag, zodat er bij de oogst betrekkelijk veel kluiten mee werden gerooid.

  De daarop volgende droogte in augustus resulteerde in een harde bovenlaag, zodat er bij de oogst betrekkelijk veel kluiten mee werden gerooid.

 • Een ander kenmerk van het afgelopen groeiseizoen is dat er bij het rooien van de uien uit de droge en harde grond er flinke wortelschade optrad. Gevolg een beschadigde ui waar ongewenste bacteriën makkelijk kunnen binnendringen.

  Een ander kenmerk van het afgelopen groeiseizoen is dat er bij het rooien van de uien uit de droge en harde grond er flinke wortelschade optrad. Gevolg een beschadigde ui waar ongewenste bacteriën makkelijk kunnen binnendringen.

 • Rechts op deze foto een voorbeeld van een zogenaamd scheurkontje. Links een ui waarvan de helft van de wortelpruik is afgescheurd.

  Rechts op deze foto een voorbeeld van een zogenaamd scheurkontje. Links een ui waarvan de helft van de wortelpruik is afgescheurd.

 • Een voorbeeld van beginnende schimmelrot. Door een beschadiging in de hals heeft een schimmel kans gezien zich in de ui binnen te dringen.

  Een voorbeeld van beginnende schimmelrot. Door een beschadiging in de hals heeft een schimmel kans gezien zich in de ui binnen te dringen.

 • Een punt van zorg in de uiensector is het mogelijk intrekken van de toelating van de kiemremmer MH. Op de foto een indruk van een onbehandelde ui ongeveer drie maanden na de oogst, uitgeplant in vochtige potgrond. Deze vormt al wortels en het groeipunt is zich aan het ontwikkelen. Bij de met MH behandelde uien in dezelfde proef was van beide geen sprake.

  Een punt van zorg in de uiensector is het mogelijk intrekken van de toelating van de kiemremmer MH. Op de foto een indruk van een onbehandelde ui ongeveer drie maanden na de oogst, uitgeplant in vochtige potgrond. Deze vormt al wortels en het groeipunt is zich aan het ontwikkelen. Bij de met MH behandelde uien in dezelfde proef was van beide geen sprake.

 • Uien voor export worden verscheept vanaf de kade bij Supermaritime in de havens van Vlissingen-Oost. Wanneer MH op termijn mogelijk niet meer toegelaten is zal dat zeker zijn weerslag hebben op de export waarbij de uien vaak langere tijd per schip onderweg zijn.

  Uien voor export worden verscheept vanaf de kade bij Supermaritime in de havens van Vlissingen-Oost. Wanneer MH op termijn mogelijk niet meer toegelaten is zal dat zeker zijn weerslag hebben op de export waarbij de uien vaak langere tijd per schip onderweg zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.