Akkerbouw

Foto & video laatste update:14 jan 2016

Cichoreiproef na oogst direct geanalyseerd

Onderzoeksinstituut IRS oogst cichoreiproeven met een speciale proefveldlader. De opbrengst wordt op het land gewogen en in het laboratorium geanalyseerd.

Foto

 • Onderzoeksinstituut IRS heeft de afgelopen weken cichoreiproeven gerooid en geanalyseerd. Met een speciale proefveldlader wordt een proef geraapt op een perceel zandgrond bij Wouwse Plantage in Noord-Brabant. Foto's: Anton Dingemanse

  Onderzoeksinstituut IRS heeft de afgelopen weken cichoreiproeven gerooid en geanalyseerd. Met een speciale proefveldlader wordt een proef geraapt op een perceel zandgrond bij Wouwse Plantage in Noord-Brabant. Foto's: Anton Dingemanse

 • Op dit perceel zandgrond lag een bladschimmelbestrijdingsproef met 36 veldjes van 3 bij 9 meter. Op de voorgrond een zwad cichoreiwortels, deze zijn een uur eerder gerooid door een praktijkrooier en per veldje in zwad gelegd.

  Op dit perceel zandgrond lag een bladschimmelbestrijdingsproef met 36 veldjes van 3 bij 9 meter. Op de voorgrond een zwad cichoreiwortels, deze zijn een uur eerder gerooid door een praktijkrooier en per veldje in zwad gelegd.

 • IRS test op het proefveld het resultaat van 9 bestaande en experimentele middelen tegen bladschimmels. Elk middel wordt getest op 4 herhalingen die verdeeld in het proefveld liggen. Medewerkers van IRS nemen van elk veldje 3 monsters van 20 à 25 kilo. De rest van het plot gaat in de bunker en wordt gewogen. Om er zeker van te zijn dat alle wortels worden gewogen, controleert een medewerker het zwad en raapt zo nodig de achtergebleven wortels in een mand die in de bunker wordt geleegd, voordat er wordt gewogen.

  IRS test op het proefveld het resultaat van 9 bestaande en experimentele middelen tegen bladschimmels. Elk middel wordt getest op 4 herhalingen die verdeeld in het proefveld liggen. Medewerkers van IRS nemen van elk veldje 3 monsters van 20 à 25 kilo. De rest van het plot gaat in de bunker en wordt gewogen. Om er zeker van te zijn dat alle wortels worden gewogen, controleert een medewerker het zwad en raapt zo nodig de achtergebleven wortels in een mand die in de bunker wordt geleegd, voordat er wordt gewogen.

 • Elk monster krijgt een unieke barcode mee, die wordt gescand en het nummer wordt opgeslagen in de boordcomputer van de trekker. Het exacte gewicht van de monsters wordt later in het tarreerlokaal bepaald en dan opgeteld bij het gewicht van het betreffende veldje.

  Elk monster krijgt een unieke barcode mee, die wordt gescand en het nummer wordt opgeslagen in de boordcomputer van de trekker. Het exacte gewicht van de monsters wordt later in het tarreerlokaal bepaald en dan opgeteld bij het gewicht van het betreffende veldje.

 • Deze barcode wordt in de zak met het monster bijgevoegd en blijft bij het monster tijdens het analysetraject. Medewerkers sluiten de zakken met monsters. Na een omgang worden de zakken op de wagen geladen en naar het IRS gebracht voor verdere bewerking.

  Deze barcode wordt in de zak met het monster bijgevoegd en blijft bij het monster tijdens het analysetraject. Medewerkers sluiten de zakken met monsters. Na een omgang worden de zakken op de wagen geladen en naar het IRS gebracht voor verdere bewerking.

 • Omdat de wortels al door het reinigingsysteem van de praktijkrooier zijn gegaan, hoeven de twee zonnen niet veel meer te verwijderen dan de grond die bij het rapen nog meekomt.

  Omdat de wortels al door het reinigingsysteem van de praktijkrooier zijn gegaan, hoeven de twee zonnen niet veel meer te verwijderen dan de grond die bij het rapen nog meekomt.

 • Het raapsysteem zelf reinigt nauwelijks. De proefveldlader is uitgerust met twee tegen elkaar in draaiende raapmatten die de geraapte wortels vasthouden en naar de zonnen transporteren.

  Het raapsysteem zelf reinigt nauwelijks. De proefveldlader is uitgerust met twee tegen elkaar in draaiende raapmatten die de geraapte wortels vasthouden en naar de zonnen transporteren.

 • De laadcombinatie van dichtbij. De Fendt 209 Vario TMS met daaraan gekoppeld een omgebouwde Franquet-lader.

  De laadcombinatie van dichtbij. De Fendt 209 Vario TMS met daaraan gekoppeld een omgebouwde Franquet-lader.

 • Een overzicht van het veld. Door de vele regen is er spoorvorming in de bovengrond, maar van insporing is nauwelijks sprake. De perceeleigenaar verspreidt en werkt de wortels onder die achterblijven op het veld. Het heeft weinig zin om een dergelijke kleine hoeveelheid nog te laden en te leveren voor inulinewinning.

  Een overzicht van het veld. Door de vele regen is er spoorvorming in de bovengrond, maar van insporing is nauwelijks sprake. De perceeleigenaar verspreidt en werkt de wortels onder die achterblijven op het veld. Het heeft weinig zin om een dergelijke kleine hoeveelheid nog te laden en te leveren voor inulinewinning.

 • Voordat een monster in het IRS-tarreerlokaal het analysetraject ingaat, wordt het eerst gewogen. Een zak wordt leeg gestort in de weegbak. De bijgevoegde barcode wordt gescand en het brutogewicht onder dat nummer opgeslagen. De barcode wordt vervolgens aan een met het transport meelopende band gehecht zodat bij elke bewerking de barcode beschikbaar is.

  Voordat een monster in het IRS-tarreerlokaal het analysetraject ingaat, wordt het eerst gewogen. Een zak wordt leeg gestort in de weegbak. De bijgevoegde barcode wordt gescand en het brutogewicht onder dat nummer opgeslagen. De barcode wordt vervolgens aan een met het transport meelopende band gehecht zodat bij elke bewerking de barcode beschikbaar is.

 • Nadat de wortels zijn gewassen, verwijdert medewerker Walter Meesters met de hand de laatste tarra.

  Nadat de wortels zijn gewassen, verwijdert medewerker Walter Meesters met de hand de laatste tarra.

 • De geschoonde wortels worden in de volgende weegbak gestort en gewogen voor ze de volgende bewerking ingaan. Uit deze beide weeggegevens is het tarrapercentage van dit monster af te leiden. Van een getest middel zijn 12 monsters beschikbaar; 3 monsters per veldje en er lagen 4 veldjes per middel. De analyse van deze 12 monsters per middel geeft een goed gemiddelde van de proef weer.

  De geschoonde wortels worden in de volgende weegbak gestort en gewogen voor ze de volgende bewerking ingaan. Uit deze beide weeggegevens is het tarrapercentage van dit monster af te leiden. Van een getest middel zijn 12 monsters beschikbaar; 3 monsters per veldje en er lagen 4 veldjes per middel. De analyse van deze 12 monsters per middel geeft een goed gemiddelde van de proef weer.

 • Vervolgens worden de cichoreiwortels in de zaagtrommel gestort. Door inzagen van de wortel wordt een brij gewonnen, dat het vervolgtraject ingaat. In de wand van de trommel is een cirkelzaagrasp gemonteerd. De wortelen worden enkele omwentelingen door schoepen door de trommel geslingerd en ingezaagd. Op de foto heeft de cirkelzaagrasp (links) een aantal wortelen op de schoep ingezaagd. Hierna worden de wortelen afgevoerd naar een container met uiteindelijke bestemming compostering.

  Vervolgens worden de cichoreiwortels in de zaagtrommel gestort. Door inzagen van de wortel wordt een brij gewonnen, dat het vervolgtraject ingaat. In de wand van de trommel is een cirkelzaagrasp gemonteerd. De wortelen worden enkele omwentelingen door schoepen door de trommel geslingerd en ingezaagd. Op de foto heeft de cirkelzaagrasp (links) een aantal wortelen op de schoep ingezaagd. Hierna worden de wortelen afgevoerd naar een container met uiteindelijke bestemming compostering.

 • De brij wordt in een mengkom opgevangen en vervolgens gemixt om een goede menging van het wortelzaagsel te verkrijgen. Medewerker Cristian Heijnen neemt een deel van de cichoreibrij uit de mengkom en doet dat in een bakje voor de laatste bewerking.

  De brij wordt in een mengkom opgevangen en vervolgens gemixt om een goede menging van het wortelzaagsel te verkrijgen. Medewerker Cristian Heijnen neemt een deel van de cichoreibrij uit de mengkom en doet dat in een bakje voor de laatste bewerking.

 • De lijn van wortelschoning tot cichoreibrij. Achteraan de wasmolens en leesband voor tarraverwijdering. Dan de zaagtrommels en brijmixers. De barcode heeft het monster tijdens het traject begeleid en is bij de weging gescand en bij het klaarmaken van de brij.

  De lijn van wortelschoning tot cichoreibrij. Achteraan de wasmolens en leesband voor tarraverwijdering. Dan de zaagtrommels en brijmixers. De barcode heeft het monster tijdens het traject begeleid en is bij de weging gescand en bij het klaarmaken van de brij.

 • Tessa Velthuizen pakt het bakje met cichoreibrij van de band en scant de begeleidende barcode voor de laatste bewerking.

  Tessa Velthuizen pakt het bakje met cichoreibrij van de band en scant de begeleidende barcode voor de laatste bewerking.

 • Een eetlepel brij wordt op vloeipapier gelegd en door de brijpers uitgeperst.

  Een eetlepel brij wordt op vloeipapier gelegd en door de brijpers uitgeperst.

 • De gewonnen vloeistof wordt naar de brixmeter geleid, voor de bepaling van het inulinegetal. Vervolgens wordt de elektrische geleidbaarheid bepaald. Dat is een maat voor de zoutconcentratie.

  De gewonnen vloeistof wordt naar de brixmeter geleid, voor de bepaling van het inulinegetal. Vervolgens wordt de elektrische geleidbaarheid bepaald. Dat is een maat voor de zoutconcentratie.

 • Een deel van de vloeistof wordt apart afgenomen om later de samenstelling te analyseren.

  Een deel van de vloeistof wordt apart afgenomen om later de samenstelling te analyseren.

 • De afgenomen vloeistof wordt in een cupje gedaan. Het nummer op het cupje correspondeert met de barcode.

  De afgenomen vloeistof wordt in een cupje gedaan. Het nummer op het cupje correspondeert met de barcode.

 • De cups gaan in trays en worden dan in de vriezer geplaatst tot het moment van analyse, waar het gehalte aan korte suikers wordt bepaald. Deze analyse kan uitwijzen wat de invloed van het geteste middel is op de inulinekwaliteit.

  De cups gaan in trays en worden dan in de vriezer geplaatst tot het moment van analyse, waar het gehalte aan korte suikers wordt bepaald. Deze analyse kan uitwijzen wat de invloed van het geteste middel is op de inulinekwaliteit.

Of registreer je om te kunnen reageren.