Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Praktische info voor telers op open dag CZAV/proefboerderij Rusthoeve

De open dag van coöperatie CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.) trok 2.500 bezoeker. Dit jaar was het thema: ‘De bodem als basis’.

Foto

 • De open dag op woensdag 17 juni, georganiseerd door CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.), kan ook dit jaar de boeken in als een geslaagd evenement. De omstandigheden waren ideaal, een behaaglijke temperatuur en niet te felle zon.

  De open dag op woensdag 17 juni, georganiseerd door CZAV en proefboerderij Rusthoeve in Colijnsplaat (Zld.), kan ook dit jaar de boeken in als een geslaagd evenement. De omstandigheden waren ideaal, een behaaglijke temperatuur en niet te felle zon.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Voordat de bezoekers komen, moet de organisatie veel werk verzetten. Een van de voorbereidingen is het opzetten van de grote tent voor alle standhouders.

  Voordat de bezoekers komen, moet de organisatie veel werk verzetten. Een van de voorbereidingen is het opzetten van de grote tent voor alle standhouders.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 2015 is het jaar van de bodem. De organisatie van de open dag speelde hierop in met het thema 'De bodem als basis'. DLV Plant-adviseurs Nelis van der Bok en Pierre Cammaert praten hier een groep bezoekers bij over bodemverdichting. Links voor staat de meetapparatuur die wordt gebruikt om de bodemverdichting te bepalen.

  2015 is het jaar van de bodem. De organisatie van de open dag speelde hierop in met het thema 'De bodem als basis'. DLV Plant-adviseurs Nelis van der Bok en Pierre Cammaert praten hier een groep bezoekers bij over bodemverdichting. Links voor staat de meetapparatuur die wordt gebruikt om de bodemverdichting te bepalen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De pen van de meter wordt met een constante druk de bodem ingedreven. Tijdens deze handeling wordt de plaatselijke dichtheid opgeslagen en weergegeven op het scherm. Tegelijkertijd wordt de exacte locatie met gps vastgelegd.

  De pen van de meter wordt met een constante druk de bodem ingedreven. Tijdens deze handeling wordt de plaatselijke dichtheid opgeslagen en weergegeven op het scherm. Tegelijkertijd wordt de exacte locatie met gps vastgelegd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Aan de hand van de grafische weergave is te zien waar een extreme verdichting zit die de wortel dwingt een andere richting te kiezen.

  Aan de hand van de grafische weergave is te zien waar een extreme verdichting zit die de wortel dwingt een andere richting te kiezen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Een ander beeld geeft de grafiek met lichte bodemverdichting. De wortel kan redelijk ongehinderd de diepte in, waardoor de plant minder energie verliest aan wortelontwikkeling. Zo kan de plant zich ook bovengronds makkelijker ontwikkelen.

  Een ander beeld geeft de grafiek met lichte bodemverdichting. De wortel kan redelijk ongehinderd de diepte in, waardoor de plant minder energie verliest aan wortelontwikkeling. Zo kan de plant zich ook bovengronds makkelijker ontwikkelen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Groenbemesters leveren een belangrijke bijdrage aan bodemverbetering. Het IRS maakt op informatieborden aanschouwelijk wat de effecten kunnen zijn bij gebruik van verschillende groenbemesters op ziekten en plagen in suikerbieten.

  Groenbemesters leveren een belangrijke bijdrage aan bodemverbetering. Het IRS maakt op informatieborden aanschouwelijk wat de effecten kunnen zijn bij gebruik van verschillende groenbemesters op ziekten en plagen in suikerbieten.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Limagrain komt met een mooi bedacht systeem om de beworteling van de verschillende groenbemesters te laten zien. In een openklapbare buis gevuld met potgrond is de wortelontwikkeling van dit Italiaans raaigras goed te zien.

  Limagrain komt met een mooi bedacht systeem om de beworteling van de verschillende groenbemesters te laten zien. In een openklapbare buis gevuld met potgrond is de wortelontwikkeling van dit Italiaans raaigras goed te zien.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Deze bladrammenas laat een heel andere beworteling zien. Deze methode geeft een goede indruk van de wortelontwikkeling van verschillende groenbemesters.

  Deze bladrammenas laat een heel andere beworteling zien. Deze methode geeft een goede indruk van de wortelontwikkeling van verschillende groenbemesters.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Om biofumigatie te optimaliseren moet de akkerbouwer de bodem afsluiten. Met een Imants-spitmachine voorzien van aangedreven drukrol is een groenbemester ingewerkt. Door de droge bodem is het effect echter niet optimaal. Op deze zwaardere grond zou een ander type spitmachine wellicht een beter resultaat leveren.

  Om biofumigatie te optimaliseren moet de akkerbouwer de bodem afsluiten. Met een Imants-spitmachine voorzien van aangedreven drukrol is een groenbemester ingewerkt. Door de droge bodem is het effect echter niet optimaal. Op deze zwaardere grond zou een ander type spitmachine wellicht een beter resultaat leveren.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Tijdens de rondgang bij de aardappelproeven wordt stilgestaan bij het gebruik van met een vliegtuig gemaakte spectraalbeelden van aardappelpercelen. Deze beelden dienen als indicatie voor bemesting en gewasbescherming.

  Tijdens de rondgang bij de aardappelproeven wordt stilgestaan bij het gebruik van met een vliegtuig gemaakte spectraalbeelden van aardappelpercelen. Deze beelden dienen als indicatie voor bemesting en gewasbescherming.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Bij de granen tonen bezoekers veel belangstelling voor het CZAV-onderzoek naar 15 ton tarwe. CZAV-buitendienstmedewerker Maurits van der Hout geeft uitleg over grondbewerking, zaaimethoden, bemesting, gebruikte rassen en de uiteindelijke hoeveelheid aren per hectare.

  Bij de granen tonen bezoekers veel belangstelling voor het CZAV-onderzoek naar 15 ton tarwe. CZAV-buitendienstmedewerker Maurits van der Hout geeft uitleg over grondbewerking, zaaimethoden, bemesting, gebruikte rassen en de uiteindelijke hoeveelheid aren per hectare.

  Foto: Anton Dingemanse
 • In een graanperceel staat een veldspuit voorzien van een wingssprayer. Met dit systeem kan de teler middelen met weinig water toch diep in het gewas brengen. Dit seizoen ligt er bij uienkenniscentrum UIKC een spuitproef met contactherbiciden. In de proef wordt gekeken hoe uien reageren op een bespuiting met een wingssprayer in vergelijking met gangbare spuitmethoden.

  In een graanperceel staat een veldspuit voorzien van een wingssprayer. Met dit systeem kan de teler middelen met weinig water toch diep in het gewas brengen. Dit seizoen ligt er bij uienkenniscentrum UIKC een spuitproef met contactherbiciden. In de proef wordt gekeken hoe uien reageren op een bespuiting met een wingssprayer in vergelijking met gangbare spuitmethoden.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Tijdens de rondleiding over het bietenplein krijgen belangstellenden toelichting bij de verschillende bietenrassen en meer informatie over de invloed van teeltfactoren op kwaliteit en opbrengst en bij onkruidbestrijding.

  Tijdens de rondleiding over het bietenplein krijgen belangstellenden toelichting bij de verschillende bietenrassen en meer informatie over de invloed van teeltfactoren op kwaliteit en opbrengst en bij onkruidbestrijding.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De veldproeven met gewassen voor de rundveehouderij worden op de Rusthoeve elk jaar uitgebreider. Hier krijgt een groep uitleg bij de maisdemo. Verder liggen er nog grassendemo's en demo's met eiwithoudende gewassen.

  De veldproeven met gewassen voor de rundveehouderij worden op de Rusthoeve elk jaar uitgebreider. Hier krijgt een groep uitleg bij de maisdemo. Verder liggen er nog grassendemo's en demo's met eiwithoudende gewassen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • In de biobased garden kijken onderzoekers naar welke exotische gewassen geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat. Een volgende stap is een mogelijke toepassing.

  In de biobased garden kijken onderzoekers naar welke exotische gewassen geschikt zijn voor het Nederlandse klimaat. Een volgende stap is een mogelijke toepassing.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Degenen die de biobased garden bezochten, waren zeer geïnteresseerd in de gewassen. Gewassen als myscanthus en quinoa worden al commercieel geteeld.

  Degenen die de biobased garden bezochten, waren zeer geïnteresseerd in de gewassen. Gewassen als myscanthus en quinoa worden al commercieel geteeld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Bij de uienproeven krijgen bezoekers veel informatie over onkruid, bemesting en grassenbestrijding.

  Bij de uienproeven krijgen bezoekers veel informatie over onkruid, bemesting en grassenbestrijding.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Fabrikant GreenA toont met een handspuit het verschil tussen spuiten met of zonder hechter en uitvloeier Squall.

  Fabrikant GreenA toont met een handspuit het verschil tussen spuiten met of zonder hechter en uitvloeier Squall.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Het spuitbeeld van Squall op de droge grond ruim een minuut na toediening. De druppels blijven goed aan de plant hangen.

  Het spuitbeeld van Squall op de droge grond ruim een minuut na toediening. De druppels blijven goed aan de plant hangen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Naast de rondleidingen zijn er workshops. Joris Baecke, portefeuillehouder LTO Plantgezondheid, leidt de workshop plantgezondheid/gewasbescherming. Andere workshops gaan over alternatieven voor het huidige mestbeleid en over precisielandbouw in relatie tot bodemvruchtbaarheid.

  Naast de rondleidingen zijn er workshops. Joris Baecke, portefeuillehouder LTO Plantgezondheid, leidt de workshop plantgezondheid/gewasbescherming. Andere workshops gaan over alternatieven voor het huidige mestbeleid en over precisielandbouw in relatie tot bodemvruchtbaarheid.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Naast de gratis hapjes en drankjes in schuur is er aandacht voor serieuze zaken. DLV Plant organiseert in het kader van het bodemthema een prijsvraag. Er staan vier bakken met verschillende grondsoorten. De deelnemer die het best het percentage afslibbaar, herkomst en specifieke kenmerken van de vier monsters weet in te schatten is winnaar.

  Naast de gratis hapjes en drankjes in schuur is er aandacht voor serieuze zaken. DLV Plant organiseert in het kader van het bodemthema een prijsvraag. Er staan vier bakken met verschillende grondsoorten. De deelnemer die het best het percentage afslibbaar, herkomst en specifieke kenmerken van de vier monsters weet in te schatten is winnaar.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Uiteraard kunnen telers tijdens de open dag hun spuitlicentie verlengen. Het beantwoorden van de vragen kost wel even tijd.

  Uiteraard kunnen telers tijdens de open dag hun spuitlicentie verlengen. Het beantwoorden van de vragen kost wel even tijd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De open dag is bij uitstek geschikt voor telers om te netwerken; handen worden geschud. De organisatoren tellen op deze dag zo'n 2.500 bezoekers.

  De open dag is bij uitstek geschikt voor telers om te netwerken; handen worden geschud. De organisatoren tellen op deze dag zo'n 2.500 bezoekers.

  Foto: Anton Dingemanse

Anton Dingmanse

Eén reactie

 • Peterh


  Hey Anton, die bodemprijsvraag was van ZLTO en DLV Plant samen. Voor de rest een mooie fotoreportage.

Of registreer je om te kunnen reageren.