Akkerbouw

Foto & video 2 reacties

Groen gas uit restproduct bietenverwerking

Suikerbieten leveren nadat de suiker eruit gewonnen is groen gas en een waardevolle meststof voor de akkers.

Foto

 • <p>Het restproduct van suikerbieten levert na het vergisten een interessante meststof op voor de akker. Omdat het hier gaat om een meststof van gegarandeerd plantaardige herkomst heeft deze bietendigestaat een aantal voordelen ten opzichte van meststoffen met dierlijke herkomst.</p>

  Het restproduct van suikerbieten levert na het vergisten een interessante meststof op voor de akker. Omdat het hier gaat om een meststof van gegarandeerd plantaardige herkomst heeft deze bietendigestaat een aantal voordelen ten opzichte van meststoffen met dierlijke herkomst.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Suiker Unie vergist sinds enkele jaren bietenpunten, bladresten en een deel van de bietenpulp voor gasproductie. Op een van de bedrijfsterreinen bij Dinteloord in Noord-Brabant is hiervoor een fabriek verrezen die groen gas produceert voor algemeen gebruik. Inmiddels staat ook bij Vierverlaten in Groningen een dergelijke installatie.</p>

  Suiker Unie vergist sinds enkele jaren bietenpunten, bladresten en een deel van de bietenpulp voor gasproductie. Op een van de bedrijfsterreinen bij Dinteloord in Noord-Brabant is hiervoor een fabriek verrezen die groen gas produceert voor algemeen gebruik. Inmiddels staat ook bij Vierverlaten in Groningen een dergelijke installatie.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De input voor de monovergister zijn bietenpunten reststromen welke vrijkomen bij de bietverwerking. In de installatie worden alleen plantaardige grondstoffen vergist. Pertinent geen grondstoffen van dierlijke oorsprong. Hierdoor en door het solide vergistingsproces zijn er geen fytosanitaire risico's. Op de foto een handvol bietenpulp uit de opslag bij de vergister.</p>

  De input voor de monovergister zijn bietenpunten reststromen welke vrijkomen bij de bietverwerking. In de installatie worden alleen plantaardige grondstoffen vergist. Pertinent geen grondstoffen van dierlijke oorsprong. Hierdoor en door het solide vergistingsproces zijn er geen fytosanitaire risico's. Op de foto een handvol bietenpulp uit de opslag bij de vergister.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De buffervoorraad pulp ligt in zes sleufsilo's met elk een capaciteit van 12.000 ton.</p>

  De buffervoorraad pulp ligt in zes sleufsilo's met elk een capaciteit van 12.000 ton.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Aangezien de vier hoofdvergisters jaarlijks circa 110.000 ton grondstof verbruiken ligt ook een deel van de pulp in opslag op andere locaties in de buurt. Vandaaruit wordt de pulp met vrachtwagens aangevoerd.</p>

  Aangezien de vier hoofdvergisters jaarlijks circa 110.000 ton grondstof verbruiken ligt ook een deel van de pulp in opslag op andere locaties in de buurt. Vandaaruit wordt de pulp met vrachtwagens aangevoerd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Vanuit de opslag worden de doseerbunkers van de vier hoofdvergisters 24 uur per dag bijgevuld.</p>

  Vanuit de opslag worden de doseerbunkers van de vier hoofdvergisters 24 uur per dag bijgevuld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De loopbodems in de doseerbunkers zorgen voor een constante aanvoer van de pulp de fabriek in.</p>

  De loopbodems in de doseerbunkers zorgen voor een constante aanvoer van de pulp de fabriek in.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De pulp wordt eerst vermalen voor dit als substraat de hoofdvergisters in gaat.</p>

  De pulp wordt eerst vermalen voor dit als substraat de hoofdvergisters in gaat.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Een leidingenstraat in de fabriek. Op de buizen wordt aangegeven wat wordt getransporteerd en in welke richting. In dit geval gaat het in hoofdzaak om verschillende routes van substraat.</p>

  Een leidingenstraat in de fabriek. Op de buizen wordt aangegeven wat wordt getransporteerd en in welke richting. In dit geval gaat het in hoofdzaak om verschillende routes van substraat.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Twee van de vier hoofdvergisters. Deze hebben een capaciteit van 4.500 kuub elk en zijn in feite geroerde tanks. Het substraat wordt constant aangevoerd en blijft 50 dagen onder constante beweging in de hoofdvergister.</p>

  Twee van de vier hoofdvergisters. Deze hebben een capaciteit van 4.500 kuub elk en zijn in feite geroerde tanks. Het substraat wordt constant aangevoerd en blijft 50 dagen onder constante beweging in de hoofdvergister.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Daarna wordt het vergistend substraat en gas getransporteerd naar de eindvergister, de bolvorm links op de foto. Het ruwe biogas gaat naar de opwerkingsinstallatie voor groen gas en het digestaat is meteen beschikbaar voor gebruik.</p>

  Daarna wordt het vergistend substraat en gas getransporteerd naar de eindvergister, de bolvorm links op de foto. Het ruwe biogas gaat naar de opwerkingsinstallatie voor groen gas en het digestaat is meteen beschikbaar voor gebruik.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De opwerkingsinstallatie van ruw biogas naar groen gas heeft een capaciteit van circa 1.400 kuub per uur. Dit groene gas is dan van aardgaskwaliteit zoals vastgelegd in het Nederlands normblad. Deze kwaliteit wordt constant bemonsterd. Op de achtergrond wordt op de droogvelden de tarragrond van de bietentransporten gedroogd. Deze grond gaat niet meer terug naar de akker maar wordt onder meer gebruikt voor infrastructurele werken.</p>

  De opwerkingsinstallatie van ruw biogas naar groen gas heeft een capaciteit van circa 1.400 kuub per uur. Dit groene gas is dan van aardgaskwaliteit zoals vastgelegd in het Nederlands normblad. Deze kwaliteit wordt constant bemonsterd. Op de achtergrond wordt op de droogvelden de tarragrond van de bietentransporten gedroogd. Deze grond gaat niet meer terug naar de akker maar wordt onder meer gebruikt voor infrastructurele werken.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Het restproduct van het vergistingproces, de digestaat, kan meteen over de akker worden uitgereden.  Een gedeelte van de digestaat gaat weer de fabriek in waar het vocht met een grote centrifuge wordt verwijderd.</p>

  Het restproduct van het vergistingproces, de digestaat, kan meteen over de akker worden uitgereden.  Een gedeelte van de digestaat gaat weer de fabriek in waar het vocht met een grote centrifuge wordt verwijderd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De zo ontstane koek wordt vermalen en in een naastliggende ruimte opgevangen. Dit wordt Betafert vast genoemd. Hier wordt het van tijd tot tijd weggehaald voor transport rechtstreeks naar de boer.</p>

  De zo ontstane koek wordt vermalen en in een naastliggende ruimte opgevangen. Dit wordt Betafert vast genoemd. Hier wordt het van tijd tot tijd weggehaald voor transport rechtstreeks naar de boer.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De Betafert-basis is een zwarte, bijna geurloze vloeistof met nutriëntwaarden NPK 4-1,5-6.</p>

  De Betafert-basis is een zwarte, bijna geurloze vloeistof met nutriëntwaarden NPK 4-1,5-6.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De geëigende periode om Betafert-basis toe te passen is evenals drijfmest het voorjaar voor het planten en zaaien. Hoewel meestal met sleepslang wordt uitgereden, wordt op dit perceel de meststof uitgereden met bouwlandinjecteur omdat hier de gewasresten van de groenbemester nog op de akker liggen.</p>

  De geëigende periode om Betafert-basis toe te passen is evenals drijfmest het voorjaar voor het planten en zaaien. Hoewel meestal met sleepslang wordt uitgereden, wordt op dit perceel de meststof uitgereden met bouwlandinjecteur omdat hier de gewasresten van de groenbemester nog op de akker liggen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Om stropen door gewasresten  te voorkomen, wordt hier uitgereden met de injecteurs iets boven de grond.</p>

  Om stropen door gewasresten  te voorkomen, wordt hier uitgereden met de injecteurs iets boven de grond.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Een beeld van de pas uitgereden Betafert-basis. Kort hierna is het perceel bewerkt voor de vervolgteelt.</p>

  Een beeld van de pas uitgereden Betafert-basis. Kort hierna is het perceel bewerkt voor de vervolgteelt.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De droge fractie wordt vermarkt onder merknaam Betafert vast. De nutriëntwaarden van deze droge variant liggen hoger dan van de natte variant; NPK 9-6-6. Hier komt de grotere hoeveelheid effectieve organische stof nog bij.</p>

  De droge fractie wordt vermarkt onder merknaam Betafert vast. De nutriëntwaarden van deze droge variant liggen hoger dan van de natte variant; NPK 9-6-6. Hier komt de grotere hoeveelheid effectieve organische stof nog bij.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Deze Betafert vast wordt meestal na de graanoogst voor de najaarsbewerking uitgereden. Tot die tijd kan het op de kopakker of op het eigen bedrijf worden opgeslagen.</p>

  Deze Betafert vast wordt meestal na de graanoogst voor de najaarsbewerking uitgereden. Tot die tijd kan het op de kopakker of op het eigen bedrijf worden opgeslagen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Mesttransporteur Vakutrans rijdt af en aan om de bestelde hoeveelheid Betafert tijdig op de plaats van bestemming te krijgen. Betafert is door zijn grondstof en vergistingsproces homogeen en wordt maandelijks geanalyseerd. Deze gegevens worden gecommuniceerd met de afnemer.</p>

  Mesttransporteur Vakutrans rijdt af en aan om de bestelde hoeveelheid Betafert tijdig op de plaats van bestemming te krijgen. Betafert is door zijn grondstof en vergistingsproces homogeen en wordt maandelijks geanalyseerd. Deze gegevens worden gecommuniceerd met de afnemer.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>De beide Betafert meststoffen zijn door hun zuiver plantaardige herkomst vrijgesteld voor mestnorm 170/230 N en mogen het gehele jaar door worden uitgereden en er geldt geen onderwerkverplichting.</p>

  De beide Betafert meststoffen zijn door hun zuiver plantaardige herkomst vrijgesteld voor mestnorm 170/230 N en mogen het gehele jaar door worden uitgereden en er geldt geen onderwerkverplichting.

  Foto: Anton Dingemanse
 • <p>Het vermarkten van de Betafert vanuit Dinteloord wordt door coöperatie CZAV gedaan. De in Vierverlaten geproduceerde digestaat wordt door Agrifirm als Terrafert op de markt gebracht.</p>

  Het vermarkten van de Betafert vanuit Dinteloord wordt door coöperatie CZAV gedaan. De in Vierverlaten geproduceerde digestaat wordt door Agrifirm als Terrafert op de markt gebracht.

  Foto: Anton Dingemanse

Laatste reacties

 • farmer4life1

  nog altijd onbegrijpelijk om veevoer te gebruiken om groengas te maken. Etnisch onverantwoord. Hoe is het financiële deel? 

 • info104


  Door het hoge fosfaat van 6% is dit voor een akkerbouwer niet intressant en hoort dit matriaal de grens over te gaan , gescheiden varkensmest heeft veel meer potentie om te worden gebruikt in die mest zit 1,5 P 6 N en 6K dat is veel intressanter.

   Dan ook nog dit, de varkens en koeie boer moet 30/50% Fosfaat van zijn overschot exporteren waarom de suikerunie niet zijn die weer beter dan die boer.

Of registreer je om te kunnen reageren.