Akkerbouw

Foto & video

Van onbegaanbare percelen tot beregenen ingezaaide percelen

Opvallende verschillen tussen het zandgrondgebied rondom de Peel in Oost-Brabant en de 70 kilometer zuidelijker gelegen Zuid-Limburgse löss. Nabij de Deurnese Peel zijn in de tweede week van april de percelen direct onder de droge oppervlakte nog heel nat en daardoor ongeschikt om te zaaien. In Zuid-Limburg zijn de percelen prima begaanbaar, maar is de toplaag door de (soms felle) regen dichtgeslagen en vervolgens dusdanig snel opgedroogd dat zich een harde korst heeft gevormd waar de bieten- en uienkiemen niet doorheen komen. Beregenen of her-inzaai is dan noodzakelijk.

Foto

 • <p>Vroeg ingezaaide uien- en bietenpercelen op de zwaardere gronden zijn door de vele regen in maart dichtgeslagen. De jonge plantjes kunnen niet door de harde korst heen groeien. "De kiemen zitten daar net onder tegenaan te drukken, ze komen er niet doorheen", legt Wil Op 't Root van de agrarische dienst van suikerbietencoöperatie CSV-Covas uit.</p>

  Vroeg ingezaaide uien- en bietenpercelen op de zwaardere gronden zijn door de vele regen in maart dichtgeslagen. De jonge plantjes kunnen niet door de harde korst heen groeien. "De kiemen zitten daar net onder tegenaan te drukken, ze komen er niet doorheen", legt Wil Op 't Root van de agrarische dienst van suikerbietencoöperatie CSV-Covas uit.

 • <p>CSV-Covas gaat ervan uit dat een aanzienlijk deel van de begin maart gezaaide bietenpercelen moeten worden overgezaaid. Daartoe verzamelt de coöperatie inmiddels partijen bietenzaad.</p>

  CSV-Covas gaat ervan uit dat een aanzienlijk deel van de begin maart gezaaide bietenpercelen moeten worden overgezaaid. Daartoe verzamelt de coöperatie inmiddels partijen bietenzaad.

 • <p>Om de uien te helpen door de harde korst heen te groeien, beregent Silvain Wimmers in Swier-Wijnandsrade zijn uienpercelen met 10 mm water. "Na drie dagen staan de plantjes boven de grond", weet Wimmers.</p>

  Om de uien te helpen door de harde korst heen te groeien, beregent Silvain Wimmers in Swier-Wijnandsrade zijn uienpercelen met 10 mm water. "Na drie dagen staan de plantjes boven de grond", weet Wimmers.

 • <p>In Schinnen beregent Wynand Vogels zijn begin maart gezaaide bietenpercelen ook met 10 millimeter water om de opkomst te verbeteren. Vogels: "Van de bieten stonden ruim 65.000 plantjes boven de grond. Na het beregenen hoop ik op tussen de 75.000 en 80.000 plantjes met bovendien een over het hele perceel gelijkmatigere opkomst." Vogels maakt zich meer zorgen over de actuele slechte structuur van de lössgrond. Als oorzaak wijst hij naar de zo goed als vorstloze winter. Vogels: "Daardoor is het heel moeilijk de grond goed fijn te krijgen. Als we nu een lange droogteperiode krijgen, vrees ik het ergste."</p>

  In Schinnen beregent Wynand Vogels zijn begin maart gezaaide bietenpercelen ook met 10 millimeter water om de opkomst te verbeteren. Vogels: "Van de bieten stonden ruim 65.000 plantjes boven de grond. Na het beregenen hoop ik op tussen de 75.000 en 80.000 plantjes met bovendien een over het hele perceel gelijkmatigere opkomst." Vogels maakt zich meer zorgen over de actuele slechte structuur van de lössgrond. Als oorzaak wijst hij naar de zo goed als vorstloze winter. Vogels: "Daardoor is het heel moeilijk de grond goed fijn te krijgen. Als we nu een lange droogteperiode krijgen, vrees ik het ergste."

 • <p>In Zuid-Limburg werd volop gezaaid. Echter op de zandgronden rondom de Mariapeel en Deurnese peel aanzienlijk minder. De bovenlaag op de zandgronden is snel opgedroogd. Direct daaronder is het op nog veel percelen behoorlijk nat.</p>

  In Zuid-Limburg werd volop gezaaid. Echter op de zandgronden rondom de Mariapeel en Deurnese peel aanzienlijk minder. De bovenlaag op de zandgronden is snel opgedroogd. Direct daaronder is het op nog veel percelen behoorlijk nat.

 • <p>Sommige percelen op de zandgrond zijn in de tweede week van april nog niet begaanbaar.</p>

  Sommige percelen op de zandgrond zijn in de tweede week van april nog niet begaanbaar.

 • <p>In Meijel was de grond echter al voldoende droog om te ploegen.</p>

  In Meijel was de grond echter al voldoende droog om te ploegen.

 • <p>De vele regen in maart en begin april zorgde voor een aanzienlijke stagnatie in de voorjaarswerkzaamheden. Zo ook bij loonbedrijf Maas in Kessel. De preioogst, waarmee het bedrijf bijna het jaar rond actief is, kon desondanks redelijk worden voortgezet.</p>

  De vele regen in maart en begin april zorgde voor een aanzienlijke stagnatie in de voorjaarswerkzaamheden. Zo ook bij loonbedrijf Maas in Kessel. De preioogst, waarmee het bedrijf bijna het jaar rond actief is, kon desondanks redelijk worden voortgezet.

 • <p>Met oog op het maiszaaien bemest loonbedrijf Stassen in Born maispercelen met 40 kuub runderdrijfmest.</p>

  Met oog op het maiszaaien bemest loonbedrijf Stassen in Born maispercelen met 40 kuub runderdrijfmest.

 • <p>De zelfrijder van Stassen is deze dagen continue in bedrijf.</p>

  De zelfrijder van Stassen is deze dagen continue in bedrijf.

 • <p>Voor het poten heeft Cobben het perceel bemest met 350 kilo kali, 300 kilo KAS en 35 kuub runderdrijfmest. Het perceel is niet geploegd, maar op een diepte van minimaal 20 centimeter met een vaste tand voorzien van smalle beitels losgetrokken. Voor het poten maakt Christian Cobben het perceel pootklaar.</p>

  Voor het poten heeft Cobben het perceel bemest met 350 kilo kali, 300 kilo KAS en 35 kuub runderdrijfmest. Het perceel is niet geploegd, maar op een diepte van minimaal 20 centimeter met een vaste tand voorzien van smalle beitels losgetrokken. Voor het poten maakt Christian Cobben het perceel pootklaar.

 • <p>Zoon Christian Cobben toont de poters van het ras Fontane.</p>

  Zoon Christian Cobben toont de poters van het ras Fontane.

 • <p>In Merkelbeek injecteert loonbedrijf Kuypers uit Schimmert een tarweperceel van akkerbouwer Houben met een dunne fractie varkensmest.</p>

  In Merkelbeek injecteert loonbedrijf Kuypers uit Schimmert een tarweperceel van akkerbouwer Houben met een dunne fractie varkensmest.

 • <p>Loonbedrijf Cerfontaine uit Berg en Terblijt zaait voor akkerbouwer Piet Vaessen uit Hulsberg in Swier-Wijnandsrade de suikerbieten van het ras BTS-990 van Betaseed.</p>

  Loonbedrijf Cerfontaine uit Berg en Terblijt zaait voor akkerbouwer Piet Vaessen uit Hulsberg in Swier-Wijnandsrade de suikerbieten van het ras BTS-990 van Betaseed.

 • <p>Volgens Wil Op 't Root wordt in het CSV Covas-werkgebied dit jaar circa 20 procent minder suikerbieten gezaaid dan afgelopen jaar. Oorzaak is het doorschuiven van een deel van de hoge suikeropbrengst van afgelopen jaar (de surplusbieten vanaf 15 procent boven de toewijzing) naar oogstjaar 2015.</p>

  Volgens Wil Op 't Root wordt in het CSV Covas-werkgebied dit jaar circa 20 procent minder suikerbieten gezaaid dan afgelopen jaar. Oorzaak is het doorschuiven van een deel van de hoge suikeropbrengst van afgelopen jaar (de surplusbieten vanaf 15 procent boven de toewijzing) naar oogstjaar 2015.

 • <p>Rob Eggen uit Windraak poot tussen Windraak en Doenrade aardappelen. Hij werkt de ruggen niet in één keer af.</p>

  Rob Eggen uit Windraak poot tussen Windraak en Doenrade aardappelen. Hij werkt de ruggen niet in één keer af.

Of registreer je om te kunnen reageren.