Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Resistentie tegen phytophthora dankzij cisgenese

Aardappelen die resistent zijn tegen phytophthora. Dat is zo'n beetje de heilige graal in de akkerbouw. Wageningen UR is druk bezig om dit via een unieke gentechnologie te bereiken.

Foto

 • Aardappelen die resistent zijn tegen phytophthora. Dat is zo'n beetje de heilige graal in de akkerbouw. Wageningen UR is druk bezig om dit via een unieke gentechnologie te bereiken. Cisgenese heet die techniek. Doel is om resistente genen in bestaande rassen in te bouwen. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt op een publiekspresentatie van het project DuRPh in Wageningen op donderdag 28 augustus. Het phytophthora-project DuRPh loopt van 2006 tot en met 2015. Communicatie in een vroeg stadium is van groot belang en maakt dit project uniek, betoogt de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Louise Fresco. Bij DuRPh is tien procent van het totale onderzoeksbudget van 10 miljoen euro bestemd voor communicatie, dat is uniek. 'Vanaf het begin is gedacht hoe het publiek bij het onderzoek te betrekken. DuRPh toont ook dat de perfecte oplossing niet bestaat. Er zijn alleen opties die je kunt afwegen.'

  Aardappelen die resistent zijn tegen phytophthora. Dat is zo'n beetje de heilige graal in de akkerbouw. Wageningen UR is druk bezig om dit via een unieke gentechnologie te bereiken. Cisgenese heet die techniek. Doel is om resistente genen in bestaande rassen in te bouwen. De resultaten zijn veelbelovend, blijkt op een publiekspresentatie van het project DuRPh in Wageningen op donderdag 28 augustus. Het phytophthora-project DuRPh loopt van 2006 tot en met 2015. Communicatie in een vroeg stadium is van groot belang en maakt dit project uniek, betoogt de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Louise Fresco. Bij DuRPh is tien procent van het totale onderzoeksbudget van 10 miljoen euro bestemd voor communicatie, dat is uniek. 'Vanaf het begin is gedacht hoe het publiek bij het onderzoek te betrekken. DuRPh toont ook dat de perfecte oplossing niet bestaat. Er zijn alleen opties die je kunt afwegen.'

  Foto: Michel Zoeter
 • 

De bijeenkomst bij de proefvelden vlak buiten Wageningen trekt ongeveer vijftig mensen, waarvan een groot aantal al goed op de hoogte is van het onderwerp. Het publiek zit op strobalen. Onderzoekers geven tekst en uitleg.

  De bijeenkomst bij de proefvelden vlak buiten Wageningen trekt ongeveer vijftig mensen, waarvan een groot aantal al goed op de hoogte is van het onderwerp. Het publiek zit op strobalen. Onderzoekers geven tekst en uitleg.

  Foto: Michel Zoeter
 • 

Onderzoeker Geert Kessel legt uit hoe de resistentie werkt. Resistentie is als een slot. Als de schimmel de sleutel 'vindt', is de resistentie doorbroken. Bij het Durph-project worden drie resistentiegenen ingebouwd in bestaande aardappelrassen. Voor de schimmel is het lastig drie sleutels tegelijk te vinden, is het idee.

  Onderzoeker Geert Kessel legt uit hoe de resistentie werkt. Resistentie is als een slot. Als de schimmel de sleutel 'vindt', is de resistentie doorbroken. Bij het Durph-project worden drie resistentiegenen ingebouwd in bestaande aardappelrassen. Voor de schimmel is het lastig drie sleutels tegelijk te vinden, is het idee.

  Foto: Michel Zoeter
 • 

Het publiek loopt langs de proefvelden. Het mag kijken, voelen en rondlopen maar nog geen blaadje of stengeltje meenemen. Dit in verband met de strikte regels die gelden voor teelt van gengewassen in Europa. Materiaal van gemodificeerde planten mag niet verspreid worden.

  Het publiek loopt langs de proefvelden. Het mag kijken, voelen en rondlopen maar nog geen blaadje of stengeltje meenemen. Dit in verband met de strikte regels die gelden voor teelt van gengewassen in Europa. Materiaal van gemodificeerde planten mag niet verspreid worden.

  Foto: Michel Zoeter
 • 

In de proefvelden staan aardappelen met verschillende gradaties van resistentie. De groene borden achteraan staan bij velden met driedubbel resistente aardappelen, daar is geen phytophthora te vinden.

  In de proefvelden staan aardappelen met verschillende gradaties van resistentie. De groene borden achteraan staan bij velden met driedubbel resistente aardappelen, daar is geen phytophthora te vinden.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
Er zijn ook velden met Désirée waarin één resistentiegen is ingebouwd. Een geel bord wil zeggen dat er geen phytophthora is geconstateerd.

  Er zijn ook velden met Désirée waarin één resistentiegen is ingebouwd. Een geel bord wil zeggen dat er geen phytophthora is geconstateerd.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
Dit is ook een perceel Desirée waarin één resistentiegen is ingebouwd. De schimmel heeft de resistentie echter doorbroken, waardoor het gewas in twee weken tijd alsnog verloren is gegaan. Vandaar het rode bord. Zonder bespuiting kan het niet. Uit het DuRPh-project blijkt dat monoresistente aardappelen voor de zekerheid alsnog een chemische bespuiting moeten ondergaan.

  Dit is ook een perceel Desirée waarin één resistentiegen is ingebouwd. De schimmel heeft de resistentie echter doorbroken, waardoor het gewas in twee weken tijd alsnog verloren is gegaan. Vandaar het rode bord. Zonder bespuiting kan het niet. Uit het DuRPh-project blijkt dat monoresistente aardappelen voor de zekerheid alsnog een chemische bespuiting moeten ondergaan.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
Dit gebeurt er als je een niet-resistent ras niet behandelt. Een plot met Désirée (rechts) zonder resistentie, dat niet bespoten is, is finaal aangetast door phytophthora. De percelen links van het pad zijn chemisch behandeld – soms met lage dosering, in geval van resistente varianten. Op de achtergrond zijn de rode en gele borden te zien bij de verschillende percelen.

  Dit gebeurt er als je een niet-resistent ras niet behandelt. Een plot met Désirée (rechts) zonder resistentie, dat niet bespoten is, is finaal aangetast door phytophthora. De percelen links van het pad zijn chemisch behandeld – soms met lage dosering, in geval van resistente varianten. Op de achtergrond zijn de rode en gele borden te zien bij de verschillende percelen.

  Foto: Michel Zoeter
 • 

Dit veldje met resistente Désirée staat er nog goed voor. Vandaar een geel bord. Toch is vanwege het feit dat het slechts resistent is op basis van één gen, het veld ernaast met een lage dosering behandeld.

  Dit veldje met resistente Désirée staat er nog goed voor. Vandaar een geel bord. Toch is vanwege het feit dat het slechts resistent is op basis van één gen, het veld ernaast met een lage dosering behandeld.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
Dit is Désirée met twee ingebouwde resistentiegenen. Het is niet aangetast, ook zonder bespuiting. Een groen bord geeft dit aan.

  Dit is Désirée met twee ingebouwde resistentiegenen. Het is niet aangetast, ook zonder bespuiting. Een groen bord geeft dit aan.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
De hoogste resistentie die is getest in dit proefveld: drie genen ingebouwd. Bespuiting is niet nodig. Het is volgens de onderzoekers erg belangrijk de resistentie te beschermen. Daarom wordt zodra als een of twee resistenties zijn doorbroken, uit voorzorg begonnen met een lage dosering chemische bestrijding.

  De hoogste resistentie die is getest in dit proefveld: drie genen ingebouwd. Bespuiting is niet nodig. Het is volgens de onderzoekers erg belangrijk de resistentie te beschermen. Daarom wordt zodra als een of twee resistenties zijn doorbroken, uit voorzorg begonnen met een lage dosering chemische bestrijding.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
De techniek oogt ideaal. Toch zijn er discussiepunten, zo blijkt. Voor het behoud van de kostbare resistentiegenen is het wenselijk dat monoresistente varianten niet gepoot worden. Maar dat zou een ongewenste beperking van de gangbare veredeling kunnen inhouden. Ook rondom het kwekersrecht zijn er lastige vragen.

  De techniek oogt ideaal. Toch zijn er discussiepunten, zo blijkt. Voor het behoud van de kostbare resistentiegenen is het wenselijk dat monoresistente varianten niet gepoot worden. Maar dat zou een ongewenste beperking van de gangbare veredeling kunnen inhouden. Ook rondom het kwekersrecht zijn er lastige vragen.

  Foto: Michel Zoeter
 • 
Hamvraag is of 'Brussel' cisgenese gaat toestaan als een 'normale' veredelingstechniek, en of het publiek dit accepteert. Die discussie is nog lang niet voorbij. Zolang werkt Wageningen UR hier en elders in de wereld aan deze nieuwe techniek.

  Hamvraag is of 'Brussel' cisgenese gaat toestaan als een 'normale' veredelingstechniek, en of het publiek dit accepteert. Die discussie is nog lang niet voorbij. Zolang werkt Wageningen UR hier en elders in de wereld aan deze nieuwe techniek.

  Foto: Michel Zoeter

Johan Oppewal en Jan Engwerda

Eén reactie

 • bbuizer

  Genetisch gemodificeerde gewassen hebben internationaal al zoveel maatschappelijke weerstand opgeroepen, dat het eigenlijk onwaarschijnlijk lijkt dat de resultaten van het DuRPh-project zullen aanslaan. Wageningen UR wedt hier misschien toch op het verkeerde paard. Want gentechnologie dient met name industriële belangen en peer-reviewed onderzoek naar mogelijke langetermijns gezondheidseffecten moest uit maatschappelijke kringen worden afgedwongen.
  Het lijkt of Wageningen UR de serieuse problematiek rond Phytophthora infestans in aardappelen wil gebruiken om de mensheid wat milder over gentechnologie te stemmen.
  Als dat zo zou zijn, dan zou er ook nog eens sprake zijn van maatschappelijke manipulatie.
  Maar nog los daarvan, welke afnemer - op enkele onderzoekers in België en een 'veredelingsbedrijf' in Amerika (!!, oh, oh) dan misschien na dan - wil eigenlijk gentech-aardappelen? Onze tot voor kort grootste afnemer van pootaardappelen, Algerije, moet er in ieder geval niets van hebben, en Rusland, een andere belangrijke afnemer - ook buiten het huidige sanctioneel beleid - al helemaal niets.
  Steeds meer landen wijzen gentech-landbouw af.
  Hoe inventief en bij de tijd is onze hooggeprezen landbouwuniversiteit in dit opzicht? - @sfoodsupply - <>

Of registreer je om te kunnen reageren.