Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Jury bezoekt kandidaten Beste Gewasbeschermer 2014

Een goede gewasbeschermer is op alle fronten duurzaam bezig. Hij haalt een goed landbouwkundig resultaat met de aanpak van zijn gewasbescherming.

Foto

 • 
Boerderij organiseert de wedstrijd Beste Gewasbeschermer 2014. Een goede gewasbeschermer is op alle fronten duurzaam bezig. Hij haalt een goed landbouwkundig resultaat met de aanpak van zijn gewasbescherming. Daarbij streeft hij naar een zo hoog mogelijk financieel resultaat. Oftewel: met zo min mogelijke inspanning en een zo laag mogelijke inzet van middelen een zo maximaal mogelijk resultaat behalen. Dat alles ook nog tegen de achtergrond van een zo laag mogelijke milieubelasting en een zo groot mogelijke veiligheid. De winnaar ontvangt een HelioSec ter waarde van €5.000 en een Yamaha quad.

  Boerderij organiseert de wedstrijd Beste Gewasbeschermer 2014. Een goede gewasbeschermer is op alle fronten duurzaam bezig. Hij haalt een goed landbouwkundig resultaat met de aanpak van zijn gewasbescherming. Daarbij streeft hij naar een zo hoog mogelijk financieel resultaat. Oftewel: met zo min mogelijke inspanning en een zo laag mogelijke inzet van middelen een zo maximaal mogelijk resultaat behalen. Dat alles ook nog tegen de achtergrond van een zo laag mogelijke milieubelasting en een zo groot mogelijke veiligheid. De winnaar ontvangt een HelioSec ter waarde van €5.000 en een Yamaha quad.

  Foto: Roel Dijkstra
 • 

De wedstrijd Beste Gewasbeschermer 2014 is een initiatief van Boerderij en tuinbouwvakblad Groenten & Fruit. Founding partner is Syngenta Crop Protection. Partners zijn Amazone, Delvano, Dubex, Hardi en Yamaha.

  De wedstrijd Beste Gewasbeschermer 2014 is een initiatief van Boerderij en tuinbouwvakblad Groenten & Fruit. Founding partner is Syngenta Crop Protection. Partners zijn Amazone, Delvano, Dubex, Hardi en Yamaha.

  Foto: Roel Dijkstra
 • 

De wedstrijd staat open voor alle boeren, loonwerkers en werknemers met een spuitlicentie. Op de site van Boerderij konden de deelnemers een pittige vragenlijst over gewasbescherming invullen. De vijf kandidaten met de minste fouten stroomden door naar een volgende ronde en kregen bezoek van een jury.

  De wedstrijd staat open voor alle boeren, loonwerkers en werknemers met een spuitlicentie. Op de site van Boerderij konden de deelnemers een pittige vragenlijst over gewasbescherming invullen. De vijf kandidaten met de minste fouten stroomden door naar een volgende ronde en kregen bezoek van een jury.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
De jury bestaat uit zes personen. Juryvoorzitter Jan Bouwman is manager duurzame landbouw bij Syngenta Crop Protection.

  De jury bestaat uit zes personen. Juryvoorzitter Jan Bouwman is manager duurzame landbouw bij Syngenta Crop Protection.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Geert-Jan van Roessel is bedrijfsadviseur akkerbouw bij DLV Plant.

  Geert-Jan van Roessel is bedrijfsadviseur akkerbouw bij DLV Plant.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Marjolein van der Zee is communicatie-adviseur en heeft een eigen bedrijf: Marjolein van der Zee Tekst & Advies in Almelo (Ov.). Ze is kritisch burger en vooral geïnteresseerd hoe de kandidaat omgaat met de maatschappij en de omgeving.

  Marjolein van der Zee is communicatie-adviseur en heeft een eigen bedrijf: Marjolein van der Zee Tekst & Advies in Almelo (Ov.). Ze is kritisch burger en vooral geïnteresseerd hoe de kandidaat omgaat met de maatschappij en de omgeving.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Carlos Nijenhuis is voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten.

  Carlos Nijenhuis is voorzitter van Nefyto, de brancheorganisatie van middelenfabrikanten.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Geert Draijer is akkerbouwer in Veendam (Gr.) en winnaar van de wedstrijd De Beste Landbouwspuiter 2013.

  Geert Draijer is akkerbouwer in Veendam (Gr.) en winnaar van de wedstrijd De Beste Landbouwspuiter 2013.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Martijn Knuivers is redacteur akkerbouw en mechanisatie bij Boerderij in Doetinchem (Gld.).

  Martijn Knuivers is redacteur akkerbouw en mechanisatie bij Boerderij in Doetinchem (Gld.).

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Tijdens het bezoek beoordeelde de jury onder meer het bedrijf, de middelenkast en de spuit.

  Tijdens het bezoek beoordeelde de jury onder meer het bedrijf, de middelenkast en de spuit.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Daar komt bij dat de teler van nu goed in staat moet zijn aan mensen om hem heen te vertellen wat hij doet, hoe hij het doet en waarom. Alleen het feit dat middelen wettelijk zijn toegelaten is in dit opzicht niet genoeg. De teler moet zijn licence to applicate dicht bij huis verdienen. Hij moet anno 2014 een communicator zijn, kunnen luisteren en uitleggen. Daarop beoordeelt de jury de finalist ook, legt juryvoorzitter Jan Bouwman uit.

  Daar komt bij dat de teler van nu goed in staat moet zijn aan mensen om hem heen te vertellen wat hij doet, hoe hij het doet en waarom. Alleen het feit dat middelen wettelijk zijn toegelaten is in dit opzicht niet genoeg. De teler moet zijn licence to applicate dicht bij huis verdienen. Hij moet anno 2014 een communicator zijn, kunnen luisteren en uitleggen. Daarop beoordeelt de jury de finalist ook, legt juryvoorzitter Jan Bouwman uit.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Kandidaat 1 is akkerbouwer Hubert Pals in Zevenbergschen Hoek (N.-Br.). Samen met zijn broer heeft hij een akkerbouwbedrijf van 160 hectare met aardappelen, bieten, conserven, uien en tarwe.

  Kandidaat 1 is akkerbouwer Hubert Pals in Zevenbergschen Hoek (N.-Br.). Samen met zijn broer heeft hij een akkerbouwbedrijf van 160 hectare met aardappelen, bieten, conserven, uien en tarwe.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Pals heeft langs al zijn percelen met sloten grasranden van vier meter breed. De grasstroken zorgen voor minder drift naar het oppervlaktewater. Pals koos voor gras in plaats van een bloemenmengsel omdat hij over een grasstrook kan rijden. Dat is makkelijker met het verzetten van een haspel. Alleen het perceel langs zijn erf heeft geen grasstrook, vertelt Pals aan de rand van het graanperceel naast zijn erf. Een grasstrook daar zou een soort verbindingsweg van zijn erf naar de grote weg creëren, waardoor dieven makkelijk ongezien spullen zouden kunnen meenemen.

  Pals heeft langs al zijn percelen met sloten grasranden van vier meter breed. De grasstroken zorgen voor minder drift naar het oppervlaktewater. Pals koos voor gras in plaats van een bloemenmengsel omdat hij over een grasstrook kan rijden. Dat is makkelijker met het verzetten van een haspel. Alleen het perceel langs zijn erf heeft geen grasstrook, vertelt Pals aan de rand van het graanperceel naast zijn erf. Een grasstrook daar zou een soort verbindingsweg van zijn erf naar de grote weg creëren, waardoor dieven makkelijk ongezien spullen zouden kunnen meenemen.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Kandidaat twee is akkerbouwer Pieter van Kempen in Nieuwe-Tonge (Zld.). Samen met zijn vader Piet hebben ze een 50 hectare groot akkerbouwbedrijf met winterwortelen, aardappelen, uien, graan en suikerbieten.

  Kandidaat twee is akkerbouwer Pieter van Kempen in Nieuwe-Tonge (Zld.). Samen met zijn vader Piet hebben ze een 50 hectare groot akkerbouwbedrijf met winterwortelen, aardappelen, uien, graan en suikerbieten.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 

Op het bedrijf is volop bouwactiviteit. Achter op het erf verrijst een nieuwe bewaarloods. De teler heeft nagedacht over duurzame gewasbescherming, want naast de loods komt een vulplaats voor de spuit en een opslagcontainer waarin hij gewasbeschermingsmiddelen kan opslaan. Nu reinigt hij de spuit nog achter op het erf, en zijn de middelen in een oude schuur opgeslagen.

  Op het bedrijf is volop bouwactiviteit. Achter op het erf verrijst een nieuwe bewaarloods. De teler heeft nagedacht over duurzame gewasbescherming, want naast de loods komt een vulplaats voor de spuit en een opslagcontainer waarin hij gewasbeschermingsmiddelen kan opslaan. Nu reinigt hij de spuit nog achter op het erf, en zijn de middelen in een oude schuur opgeslagen.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 

Kandidaat drie is akkerbouwer Cornelis Mosselman in Ooltengensplaat (Zld.). Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 75 hectare met consumptieaardappelen, uien, witlof, wintertarwe en suikerbieten.

  Kandidaat drie is akkerbouwer Cornelis Mosselman in Ooltengensplaat (Zld.). Hij heeft een akkerbouwbedrijf van 75 hectare met consumptieaardappelen, uien, witlof, wintertarwe en suikerbieten.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Vorig jaar investeerde Mosselman in een nieuwe Delvano-spuitmachine met Wingsprayer. "Als ik een stap maak, dan ga ik het liefst drie stappen tegelijk vooruit." Wingsprayer geeft een betere indringing, bedekking en – ondanks de veel fijnere druppels – veel minder drift.

  Vorig jaar investeerde Mosselman in een nieuwe Delvano-spuitmachine met Wingsprayer. "Als ik een stap maak, dan ga ik het liefst drie stappen tegelijk vooruit." Wingsprayer geeft een betere indringing, bedekking en – ondanks de veel fijnere druppels – veel minder drift.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 

Kandidaat vier is loonwerker en akkerbouwer Harrie Nies in Huissen (Gld.). Zijn bedrijf telt 27 hectare tarwe en gerst, het loonbedrijf is gespecialiseerd in graan en loonspuiten.

  Kandidaat vier is loonwerker en akkerbouwer Harrie Nies in Huissen (Gld.). Zijn bedrijf telt 27 hectare tarwe en gerst, het loonbedrijf is gespecialiseerd in graan en loonspuiten.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Drie jaar terug bouwde hij een nieuwe loods op het industrieterrein in Huissen (Gld.). Naast de loods is een wasplaats gerealiseerd voor het schoonspuiten van de machines en het vullen van de spuit. De spoelplaats is niet overkapt. In de afvoerput zit een klep. Normaal verdwijnt het spoel- en regenwaterwater in een infiltratieput, maar het water afkomstig van het schoonspuiten van de spuit verdwijnt na omstellen van de klep in een aparte opvangkelder.

  Drie jaar terug bouwde hij een nieuwe loods op het industrieterrein in Huissen (Gld.). Naast de loods is een wasplaats gerealiseerd voor het schoonspuiten van de machines en het vullen van de spuit. De spoelplaats is niet overkapt. In de afvoerput zit een klep. Normaal verdwijnt het spoel- en regenwaterwater in een infiltratieput, maar het water afkomstig van het schoonspuiten van de spuit verdwijnt na omstellen van de klep in een aparte opvangkelder.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
Kandidaat vijf is akkerbouwer Dick Werkman. Hij woont in Bierum (Gr.), maar heeft samen met zijn ouders en drie broers een akkerbouwbedrijf van 300 hectare in Eenrum (Gr.) met pootgoed, suikerbieten, graszaad, uien en granen.

  Kandidaat vijf is akkerbouwer Dick Werkman. Hij woont in Bierum (Gr.), maar heeft samen met zijn ouders en drie broers een akkerbouwbedrijf van 300 hectare in Eenrum (Gr.) met pootgoed, suikerbieten, graszaad, uien en granen.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • Om op middel te besparen, spuit werkman het loof dood met een loofdoes. In plaats van 2,5 liter Finale per hectare is maar 1,5 liter nodig.

  Om op middel te besparen, spuit werkman het loof dood met een loofdoes. In plaats van 2,5 liter Finale per hectare is maar 1,5 liter nodig.

  Foto: Jan Willem Schouten
 • 
De winnaar wordt bekendgemaakt op 10 september op de ATH AgroTechniek in Biddinghuizen (Fl.).

  De winnaar wordt bekendgemaakt op 10 september op de ATH AgroTechniek in Biddinghuizen (Fl.).

  Foto: Jan Willem Schouten

Eén reactie

 • Jan-Zonderland

  In theorie hebben deze mensen de zaak waarschijnlijk best voormekaar maar ik had graag gezien dat ze ook in de praktijk werden beoordeeld dmv een onaangekondigd bezoek tijdens het spuiten. Toegegeven, dat zal niet zomakkelijk te plannen zijn maar uiteindelijk gaat het daar wel om. Je kunt een prachtige spuit hebben, keurige middelenkast, alles weten over middelen etc etc maar er in het land een zootje van maken terwijl het er juist daar om gaat.

Of registreer je om te kunnen reageren.