Akkerbouw

Foto & video 79 reacties

Fransman boert best met 'onze' mest

Mestafzet richting Frankrijk groeit, er liggen volop kansen. Boerderij bezocht begin juni twee akkerbouwers die Nederlandse mest gebruiken.

Foto

 • Een berg lokale compost, opgemengd met kippenmest en dikke fractie varkensmest uit Nederland, ligt op een perceel in Frankrijk te wachten tot het graan eraf is. Net onder België en Luxemburg ligt in Frankrijk een akkerbouwgebied met twee miljoen hectare akkerbouwgrond dat schreeuwt om dierlijke mest. Kunstmest is ook daar duur en lokale veehouderij is er nauwelijks, dus ontdekken akkerbouwers de mogelijkheden van importmest uit Nederland.

  Een berg lokale compost, opgemengd met kippenmest en dikke fractie varkensmest uit Nederland, ligt op een perceel in Frankrijk te wachten tot het graan eraf is. Net onder België en Luxemburg ligt in Frankrijk een akkerbouwgebied met twee miljoen hectare akkerbouwgrond dat schreeuwt om dierlijke mest. Kunstmest is ook daar duur en lokale veehouderij is er nauwelijks, dus ontdekken akkerbouwers de mogelijkheden van importmest uit Nederland.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Philippe Lallemand (57) heeft 230 hectare akkerbouw in Marcheville en Woevre (Fr.), hij teelt vooral granen, koolzaad, zonnebloemen en erwten.

  Philippe Lallemand (57) heeft 230 hectare akkerbouw in Marcheville en Woevre (Fr.), hij teelt vooral granen, koolzaad, zonnebloemen en erwten.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Lallemand werkt voor het zesde seizoen met dikke fractie varkensmest uit Nederland. Jaarlijks voert hij zo’n 25 walking-floor opleggers aan. Per vracht is dat 27 ton. Hij laat de mest praktisch jaarrond op de kopakker aanvoeren. Bang voor verlies aan mineralen is hij niet. Wel overweegt hij een mestplaat aan te leggen.

  Lallemand werkt voor het zesde seizoen met dikke fractie varkensmest uit Nederland. Jaarlijks voert hij zo’n 25 walking-floor opleggers aan. Per vracht is dat 27 ton. Hij laat de mest praktisch jaarrond op de kopakker aanvoeren. Bang voor verlies aan mineralen is hij niet. Wel overweegt hij een mestplaat aan te leggen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De akkerbouwer is zeer te spreken over de varkensmest: “In kippenmest zit, met 35 kilogram per ton, te veel stikstof, waardoor met name koolzaad bij de najaarsbemesting te lang de winter in zou gaan. In varkensmest zit maar 8 kilogram stikstof, en bovendien mooi wat kali. Die moet ik anders ook aankopen.”

  De akkerbouwer is zeer te spreken over de varkensmest: “In kippenmest zit, met 35 kilogram per ton, te veel stikstof, waardoor met name koolzaad bij de najaarsbemesting te lang de winter in zou gaan. In varkensmest zit maar 8 kilogram stikstof, en bovendien mooi wat kali. Die moet ik anders ook aankopen.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De akkerbouwer koopt zijn varkensmest in Nederland, en ging inmiddels kijken waar het vandaan komt. Lallemand hecht zeer grote waarde aan de zekerheid dat kwaliteit, gehaltes en herkomst kloppen. Ook moet de mest goed stapelbaar zijn. Vroeger werd in de regio veel rioolslib uitgereden: akkerbouwers willen nu geen rommel meer op hun land. De papieren moeten dus kloppen met wat er werkelijk in de mest zit. Prijs is ondergeschikt. De akkerbouwer neemt van een vaste partij af en controleert jaarlijks met een contramonster de gehaltes in de mest. Dat kost hem slechts zes tientjes en geeft extra borging.

  De akkerbouwer koopt zijn varkensmest in Nederland, en ging inmiddels kijken waar het vandaan komt. Lallemand hecht zeer grote waarde aan de zekerheid dat kwaliteit, gehaltes en herkomst kloppen. Ook moet de mest goed stapelbaar zijn. Vroeger werd in de regio veel rioolslib uitgereden: akkerbouwers willen nu geen rommel meer op hun land. De papieren moeten dus kloppen met wat er werkelijk in de mest zit. Prijs is ondergeschikt. De akkerbouwer neemt van een vaste partij af en controleert jaarlijks met een contramonster de gehaltes in de mest. Dat kost hem slechts zes tientjes en geeft extra borging.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • “In de 25 jaar dat ik met kunstmest werk, zag ik geen verbetering van de grond. Eerder een verslechtering”, zegt akkerbouwer Lallemand. Dus moest het roer om. “De structuur van de leemgrond is nu beter. Er zit weer leven in.”

  “In de 25 jaar dat ik met kunstmest werk, zag ik geen verbetering van de grond. Eerder een verslechtering”, zegt akkerbouwer Lallemand. Dus moest het roer om. “De structuur van de leemgrond is nu beter. Er zit weer leven in.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Om het risico op schimmelinfecties en droogteschade te beperken, zaait Lallemand standaard drie verschillende rassen door elkaar.

  Om het risico op schimmelinfecties en droogteschade te beperken, zaait Lallemand standaard drie verschillende rassen door elkaar.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het koolzaadgewas staat er begin juni kolossaal bij.

  Het koolzaadgewas staat er begin juni kolossaal bij.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Lallemand is zeer zuinig op zijn bodem. Alle trekkers staan op dubbellucht of brede banden. Mest uitrijden met een zware mestverspreider past hem in het voorjaar dus eigenlijk niet. Zeker niet omdat er nkg wordt toegepast. Daarom rijdt hij de mest in de herfst uit, afhankelijk van de teelt 3 tot 5 ton per hectare. “In het voorjaar uitrijden is beter, maar in het najaar rijdt ik over de stoppel. Dat geeft minder structuurschade.”

  Lallemand is zeer zuinig op zijn bodem. Alle trekkers staan op dubbellucht of brede banden. Mest uitrijden met een zware mestverspreider past hem in het voorjaar dus eigenlijk niet. Zeker niet omdat er nkg wordt toegepast. Daarom rijdt hij de mest in de herfst uit, afhankelijk van de teelt 3 tot 5 ton per hectare. “In het voorjaar uitrijden is beter, maar in het najaar rijdt ik over de stoppel. Dat geeft minder structuurschade.”

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het uitrijden van de geïmporteerde vaste mest is vooral een loonwerkersaangelegenheid. Aan materieel geen gebrek. Grote gespecialiseerde loonwerkers hebben grote arealen in de regio en zijn niet te beroerd om een eind te rijden, en kunnen dus forse investeringen rendabel krijgen.

  Het uitrijden van de geïmporteerde vaste mest is vooral een loonwerkersaangelegenheid. Aan materieel geen gebrek. Grote gespecialiseerde loonwerkers hebben grote arealen in de regio en zijn niet te beroerd om een eind te rijden, en kunnen dus forse investeringen rendabel krijgen.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Loonbedrijf Prestagro Environnement in Essey et Maizerais kocht juist een nieuwe Challenger-zelfrijder met vaste mestrooier-opbouw. Het bedrijf strooit jaarlijks tienduizenden tonnen vaste mest. Een deel is vaste stromest voor lokale veehouders zoals op de vorige foto, maar een toenemend deel is importmest. Over gebrek aan werk niet te klagen dus: maar de ondernemer wil ons nog wel graag meegeven dat hij baalt dat het in Grubbenvorst gevestigde Challenger onverwacht is gestopt met de productie van deze machines.

  Loonbedrijf Prestagro Environnement in Essey et Maizerais kocht juist een nieuwe Challenger-zelfrijder met vaste mestrooier-opbouw. Het bedrijf strooit jaarlijks tienduizenden tonnen vaste mest. Een deel is vaste stromest voor lokale veehouders zoals op de vorige foto, maar een toenemend deel is importmest. Over gebrek aan werk niet te klagen dus: maar de ondernemer wil ons nog wel graag meegeven dat hij baalt dat het in Grubbenvorst gevestigde Challenger onverwacht is gestopt met de productie van deze machines.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Opslag op de kopakker is jaarrond dan ook geen probleem, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar mest vrijwel direct uitgereden moet worden. Her en der in de regio ligt op perceelshoeken stromest, compost of gescheiden mest te wachten tot het graan geoogst is.

  Opslag op de kopakker is jaarrond dan ook geen probleem, dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Duitsland, waar mest vrijwel direct uitgereden moet worden. Her en der in de regio ligt op perceelshoeken stromest, compost of gescheiden mest te wachten tot het graan geoogst is.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Olivier Philippe (38) Seicheprey runt met zijn broers en vader een groot akkerbouwbedrijf en handelt in mest. Op het bedrijf is 400 hectare akkerbouw, groenvoorziening, compostering, en een biogasinstallatie.

  Olivier Philippe (38) Seicheprey runt met zijn broers en vader een groot akkerbouwbedrijf en handelt in mest. Op het bedrijf is 400 hectare akkerbouw, groenvoorziening, compostering, en een biogasinstallatie.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De biogasinstallatie, compostering, mesthandel, akkerbouw en loonwerktakken binnen het bedrijf vullen elkaar prima aan. Het bedrijf voert jaarlijks 1.000 ton kippenmest uit Nederland aan en bekijkt ook de mogelijkheden om meer dikke fractie varkensmest aan te voeren.

  De biogasinstallatie, compostering, mesthandel, akkerbouw en loonwerktakken binnen het bedrijf vullen elkaar prima aan. Het bedrijf voert jaarlijks 1.000 ton kippenmest uit Nederland aan en bekijkt ook de mogelijkheden om meer dikke fractie varkensmest aan te voeren.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het bedrijf mengt de aangevoerde mest met de gescheiden dikke fractie van 7.000 ton digestaat uit de eigen biogasinstallatie, en met compost. Er ontstaat dan een eindmengsel met 25-25-15 npk.

  Het bedrijf mengt de aangevoerde mest met de gescheiden dikke fractie van 7.000 ton digestaat uit de eigen biogasinstallatie, en met compost. Er ontstaat dan een eindmengsel met 25-25-15 npk.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De dunne fractie gaat in een enorme mestsilo – detail, zonder overkapping (niet verplicht in Frankrijk) – en gebruiken de broers op de eigen grond.

  De dunne fractie gaat in een enorme mestsilo – detail, zonder overkapping (niet verplicht in Frankrijk) – en gebruiken de broers op de eigen grond.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De compostering wordt geforceerd versneld door er via gaatjes in de vloer restwarmte uit de biogasinstallatie doorheen te jagen. Er is een flinke capaciteit: vergis je niet in de verhoudingen, de keerwanden zijn een krappe vijf meter hoog.

  De compostering wordt geforceerd versneld door er via gaatjes in de vloer restwarmte uit de biogasinstallatie doorheen te jagen. Er is een flinke capaciteit: vergis je niet in de verhoudingen, de keerwanden zijn een krappe vijf meter hoog.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het eindmengsel wordt verkleind en gezeefd: ook hier geldt weer: met rommel hoef je niet aan te komen bij de akkerbouwers.

  Het eindmengsel wordt verkleind en gezeefd: ook hier geldt weer: met rommel hoef je niet aan te komen bij de akkerbouwers.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Het eindmengsel verkopen de ondernemers voor 36 euro per ton gestrooid en wel op het land aan 30 boeren in de regio, jaarlijks zo’n 3.000 hectare.

  Het eindmengsel verkopen de ondernemers voor 36 euro per ton gestrooid en wel op het land aan 30 boeren in de regio, jaarlijks zo’n 3.000 hectare.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De mannen hebben materiaal. In de schuur staat een afschuifwagen om de compost naar het veld te rijden. Dat kan mooi in de winter, wanneer er verder toch niet veel te doen is op het land.

  De mannen hebben materiaal. In de schuur staat een afschuifwagen om de compost naar het veld te rijden. Dat kan mooi in de winter, wanneer er verder toch niet veel te doen is op het land.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • In de schuur staat verder een eigen breedstrooier.

  In de schuur staat verder een eigen breedstrooier.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Strooien gebeurt niet met de Franse slag: dankzij de weeginrichting kunnen ze exact strooien.

  Strooien gebeurt niet met de Franse slag: dankzij de weeginrichting kunnen ze exact strooien.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De Dominator-combine staat op de nominatie om vervangen te worden. De volgende combine zal waarschijnlijk uitgerust worden met opbrengstmeting zodat de weegstrooier op basis van bodemkaarten kan strooien in de toekomst.

  De Dominator-combine staat op de nominatie om vervangen te worden. De volgende combine zal waarschijnlijk uitgerust worden met opbrengstmeting zodat de weegstrooier op basis van bodemkaarten kan strooien in de toekomst.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Een kort uitstapje: eenmaal in de schuur springt ook deze getrokken Berthoud-spuit in het oog.

  Een kort uitstapje: eenmaal in de schuur springt ook deze getrokken Berthoud-spuit in het oog.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • De pomp wordt rechtstreeks aangedreven door het wiel. De ondernemers spuiten met slechts 60 liter spuitvloeistof per hectare. Des te minder water, des te beter de middelen aanpakken is de overtuiging.

  De pomp wordt rechtstreeks aangedreven door het wiel. De ondernemers spuiten met slechts 60 liter spuitvloeistof per hectare. Des te minder water, des te beter de middelen aanpakken is de overtuiging.

  Foto: Matthijs Verhagen
 • Terug naar de mest: de vraag neemt volgens Philippe elk jaar toe, maar akkerbouwers staan niet in de rij. Ze vinden het duur. Philippe: “Je moet ze echt aan de oren erbij slepen. We steken veel tijd in voorlichting. Dit jaar organiseerden we een studiedag met een teeltdeskundige die het belang van bemesting benadrukte. Na vier of vijf jaar strooien ziet een klant ook zelf de grond verbeteren en willen ze niets anders meer.” Een kanttekening maakt Philippe ook: “Bij slechte graanprijzen deinzen sommige telers er niet voor terug om de bemesting weg te bezuinigen. Ze kijken dan naar de kosten op korte termijn en strooien dan gerust een of twee seizoenen helemaal niets. Ook geen kunstmest.”

  Terug naar de mest: de vraag neemt volgens Philippe elk jaar toe, maar akkerbouwers staan niet in de rij. Ze vinden het duur. Philippe: “Je moet ze echt aan de oren erbij slepen. We steken veel tijd in voorlichting. Dit jaar organiseerden we een studiedag met een teeltdeskundige die het belang van bemesting benadrukte. Na vier of vijf jaar strooien ziet een klant ook zelf de grond verbeteren en willen ze niets anders meer.” Een kanttekening maakt Philippe ook: “Bij slechte graanprijzen deinzen sommige telers er niet voor terug om de bemesting weg te bezuinigen. Ze kijken dan naar de kosten op korte termijn en strooien dan gerust een of twee seizoenen helemaal niets. Ook geen kunstmest.”

  Foto: Matthijs Verhagen

Laatste reacties

 • Fermer

  Prachtige reportage Matthijs, mooie foto's met interessante teksten eronder. Mooi om op deze manier te zien hoe het elders in Europa gaat en de boeren daar boeren. Wij zitten in Frankrijk, dus voor ons bekend terrein, maar evenzogoed mooi om te zien. Interessant ook wat de boer bij foto 6 vermeld, het verschil van mest tov van kunstmest mbt tot de grond.
  Boeren met de 'Franse slag' doen Franse akkerbouwers niet, het moet pico bello.

 • johndeere6910forever

  Idd een mooie reportage en ze zijn heel zuinig op de grond als ik het zo lees

 • boerke brabant

  zuinig op de grond is betrekkelijk. Slechte opbrengst, twee jaar geen bemesting....

 • koestal

  zo is het mestprobleem mogelijk opgelost

 • ed12345

  3 tot 5 ton per ha mest strooien ,vind ik wel een beetje weinig
  Hier moet ik de mest ook kopen en koop dan meestal mest van vleeskoeien of als ik ze krijgen kan kippen mest vanwege de hoge P waarde (onze klei is arm aan P) Dat is dan natuurlijk niet uitgedroogd of zo maar dan gaat er wel ruim 30ton per ha op

 • trijnie

  Het zou beter zijn dat ze in Frankrijk zelf kippen en varkens gaan houden. Het is mooi dat wij het kwijt zijn, maar wat kost dit niet aan vervoer financieel en vervuilende vrachtwagens.
  Het milieu is zo dubbel het haasje.

 • RRTEF

  eindmengsel van 25-25-15 npk lijkt me lichtelijk overdreven voor maar 36 euro per ton

 • pinkeltje

  Het zou ook mooi zijn als de Nederlanders in Nederland op vakantie gaan en de Fransen in Frankrijk. En laat die Duitsers zelf maar koeien melken en kaas maken. Het land is nog groot genoeg. Bloemen uit Israël worden ook in Aalsmeer geveild. Het lijkt niet altijd even logisch maar het is eenvoudig niks anders dan hoe de markt werkt. Als we stoppen met alles dat niet nodig is hebben we er binnen 6 weken nog een miljoen werklozen bij.

 • Fermer

  @Trijnie, in Frankrijk hebben ze wel degelijk ook kippen en varkens, maar ook heel veel akkerbouw in het Noorden. Daarbij zitten hier de varkenshouders en pluimveehouders ook in zwaar weer. Was het maar zo makkelijk.

 • ed12345

  Als de nederlandse boer alleen voor de binnenlandse markt boert ,denk ik dat er veel zaken niet meer op de schappen liggen neem alle buitenlands fruit maar en het brood zou ook anders smaken zonder de harde tarwe soorten Maar of de nederlanse landbouw bijna 18 mln mensen aan het eten kan houden ik weet het niet.Het is nu eenmaal zo wie exporteerd beter ook importeerd .

 • leeke 71

  Trijnie meestal is de retour vracht stro of een ander product dus zo vervuilend is het niet

 • John*

  en de haven in rotterdam kan ook 10 keer zo klein. schiphol best 4 banen missen. als we zo doorgaan weet ik er ook nog wel een paar

 • farmerbn

  Volgens mij eet Trijnie nooit manderijnen, sinaasappels, kiwi's,bananen,druiven,ananas, omdat dat niet goed is voor het milieu. En dat maakt Trijnie een beetje zuur.

 • trijnie

  leeke 71 waarom wordt dat graan(stro) hier niet verbouwd?
  Het staat me tegen dat alles maar naar en van verweggistan komt.
  Wij dronken in het verleden melk van Ar la totdat ik opmerkte dat dit uit Denemarken kwam. Het is toch van de zotte om hier zuivel uit andere landen te consumeren?
  Het is iets anders als de produkten hiernietnwillen groeien zoals bv sinaasappels en bananen maar neem nu appels, de Ned. appels
  zijn prima maar toch liggen er in de winkel van elders.
  En het is nog erger dat ze varkens levend en wel naar Italië verplaatsen. Laat die Italianen zelf die varkens klaar stomen voor hun hammen. Jullie mogen het gewoon vinden maar soms heb het idee dat er niet stil gestaan wordt bij de werkelijkheid zoals ik het net weer las dat ze koeien, die mooie lieve goedige beesten stroomstoten geven alleen om het beest schoon te houden.

 • schoenmakers1

  trijnie zou zomaar voor Dijksma kunnen doorgaan, ook totaal geen verstand van zaken

 • pinkeltje

  Nou Trijnie, het is nog veel erger. Boeren hebben zelfs een hek om het land staan waar een paar duizend Volt op staat. Om de koeien binnen het weiland te houden. Die arme stakkers kunnen geen poot buiten de afgebakende lijnen zetten! Eigenlijk dus gewoon een concentratiekamp voor koeien. Weet niet of je zelf wel eens zo'n draad hebt aangeraakt maar reken maar dat je een oplawaaier krijgt. Dus eigenlijk zitten de koeien die in de wei staan gewoon in een concentratiekamp. Laat die boer er gewoon de hele dag iemand bij zetten om ze in de gaten te houden. Dan is er meteen weer een stuk werkgelegenheid bij. En het is nog leuk ook, de hele dag in de natuur!

 • trijnie

  Met boeren valt , op een enkeling daargelaten, niet te praten.
  Vastgeroest in hun eigen business, waar ze niet uit kunnen komen.
  Mensen steek je nek eens uit en kijk verder dan die bedoening van je.

 • juur

  Hier praten de mensen die weinig verstand hebben van landbouw over aanleg van natuur waar niets mee verdient wordt Dat dat is gewoon afbraak van werkgelegenheid .

 • ed12345

  Mede commentaarschrijvers gaarne een beetje respect voor deze niet meer zo jonge dame graag

 • trijnie

  De beste tips krijg je vaak van mensen die de boel vanaf de buitenkant bekijken. Die staren zich niet blind op wat was en is.
  Maar zien wat komen kan.
  En nu weet ik wel dat iedere vernieuwing geen verbetering is, maar toch kan het verhelderend werken.

 • trijnie

  Uur, er wordt wel degelijk verdient aan natuur. Alleen al de aanleg ervan geeft werk en ook het onderhoud. Maar de recreatie die op gang komt is gunstig voor de omgeving. Wij waren een weekje in Westerwolde Groningen. EHS mooi geworden. Wij hadden dit nooit bezocht als er alleen nog maar aardappelvelden waren.

 • Fermer

  @Trijnie, boeren zijn niet zo tegen vernieuwingen, alleen willen ze wel dat dit werkt, een verbetering is. Niet dat het op kantoor is uitgedacht aan de hand van cijfertjes en in de praktijk de plank misslaat. De boer zit dan met de gevolgen, die ook nog eens vaak kostprijs verhogend werken.

  Maar out of de box denken is mijn inziens altijd goed. Heel verfrissend vaak en kun je tot nieuwe inzichten komen. Eigenlijk moet je altijd kritisch kijken naar je bedrijfsvoering in vergelijking met anderen die op dezelfde manier werken, maar ook met diegenen die het heel anders doen. Je moet je dan wel als éénling soms willen opstellen.

 • gvanlaar

  trijnie ik waardeer jou reacties altijd. ik lees vaak jou discussie reacties en denk dat jij niet veel weet van het boerenleven/bestaan maar dat je je er wel op een respectvolle manier in wil verdiepen! in ned. is veel te weinig akkerbouw in vergelijking tot onze veestapel. daarom komt er zoveel voer: mais graan tarwe soja enz en stro uit buitenland onze kant op.ned is een veehouderijland en is niet zelfvoorzienend snapje?

 • veldzicht

  Bij export denk je gelijk aan enorme afstanden maar vanaf N. Brabant
  naar N.frankrijk is minder ver dan van Z. frankrijk naar N.Frankrijk.
  zo leven er net over de grens in het roergebied miljoenen Duitsers
  daar heen exporteren is maar een wippie en veel dichter bij dan b.v. Z.Duitsland.iets anders is moeten we wel sperciebonen en bloemen vanuit Tanzania met het vliegtuig hier heen laten komen?dat moet
  toch wel enorm vervuilend zijn met de boot zal het minder zijn.

 • farmerbn

  ik zou graag weten welk merk wasmachine, mobiele telefoon, auto, televisie, printer enz trijnie heeft. Kan ze ook even bij vermelden hoeveel km die spullen hebben afgelegd.

 • trijnie

  Bedankt voor jullie reacties, ik vind het prettig om het van jullie kant te horen. En als ik dat dan lees dan denk ik wel: waarom zo weinig akkerbouw, natuurlijk omdat we in een klein land wonen en omdat de overheid soms vreemde dingen doet. Blauwe stad, Tiengemeten,
  Hedwigpolder, jammer van de goeie grond.
  Aan de andere kant rijst het met de veehouderij toch wel de pan uit. Mijn mening is dat er meer evenwicht moet zijn.

 • trijnie

  farmerbn, Wij kopen hooguit één keer in de 10 jaar een andere auto en mijn wasmachine is een degelijke machine die wat langer mee kan gaan. Zo doe ik over het algemeen altijd omdat ik de pee heb aan dingen die het snel laten afweten.
  Overigens voedsel heb je elke dag nodig en dat soort apparaten zo nu en dan.
  Trouwens er is op dit punt niets meer Nederlands gemaakt, het komt allemaal uit de lage-lonen-landen.
  Net als bonen, kersen, aardbeien. Maar je bent wel gek als je bonen uit Egypte koopt. Lees de berichten maar van de nvwa , uit dat soort landen zitten er nogal eens gifresten op.

 • jan10

  Beste Trijnie,waarom er zo weinig akkerbouw is komt omdat er zoveel matige gronden zijn waar je beter alleen gras op kan laten groeien.
  O.a.alle veenpolders in Noord en zuid Holland Friesland en Utrecht ,van oudsher de zandgronden in Brabant, Gelderland en Overijsel.
  Pak even een atlas om het te controleren , heel simpel.
  Er zijn nu eenmaal ook veel landen die te kort voedsel telen voor de eigen bevolking en zijn dus heel blij met de capaciteiten van N.L. op dit gebied.Ook de N.L. regering is hier blij mee want we stoppen toch maar een kleine 30.000.000.000 euro netto in het potje van Den Haag.
  Iets wat geen enkele industrie tak benadert.

 • varkentjeeee

  nou trijnie toevallig hebben we hier in nederland mest en daar in frankrijk tekort dus wat is het probleem. zo doe jij toch ook met jou apparaten waar je het over hebt. en overigens bonen kersen en aardbeien zijn weldegelijk nederlands geteeld te verkrijgen

 • varkentjeeee

  jup en van die 30.000.000.000 euro kopen ze weer landbouwgrond op om natuur van te maken. waar jij weer op vakantie bent geweest

 • trijnie

  Juist omdat er teveel varkensmest en kippenmest is, zou dit hier in Nederland ingeperkt moeten worden en eventueel naar elders moeten verkassen.
  Niet meer veeteelt dan het land aan mest aan kan.

 • varkentjeeee

  dus zou jij ook geen apparaten moeten krijgen die hier in nederland niet gemaakt worden
  wat zou jij zeggen. lever je auto, wasmachine, je koffieautomaat, niet op vakantie verder dan je lopen of fietsen kunt.
  mest is een hoogwaardig product wat heel goed voor het land is en op dit moment door de overheid als giftige stof gezien word lijkt het wel bijna. we mogen er zo weinig vanuit rijden dat de grond er van achteruitgaat ieder jaar maar weer

 • somporn

  Trijnie,je bent wel gek als je bonen uit Egypte koopt. Lees de berichten maar van de nvwa , uit dat soort landen zitten er nogal eens gifresten op.
  Daarom Trijnie wees eens trots op de NL landbouw en de NL boeren.
  Die dus wel aan vernieuwingen doen en bv aan natuurlijke bestrijding doen in de kassen en doen aan teelt verbeteringen om te zorgen dat ze dus geen of veel minder (gif) gebruiken.
  Van af de zijlijn is het natuurlijk heel makkelijk om commentaar te geven,maar de NL landbouw heeft het echt wel goed voor met zijn vee en met zijn land waar hij zijn boterham mee moet verdienen.Denk maar niet dat in het buitenland alles beter gaat,want dat is zeer zeker niet het geval want een mensenleven telt daar veel minder en van een dier nog veeeel minder.

 • veldzicht

  Trijnie,Er is niet teveel kippen of varkensmest maar doordat je nog maar
  zo achterlijk weinig mag bemesten lijkt het alsof er een overschot is,
  met dank aan al die milieuclubjes en andere linkse partijen die
  maar een doel hebben de veehouderij de nek om te draaien,jammer
  dat ze allemaal uit de grachtengordel//stad komen en geen flauw benul hebben hoe de landbouw in elkaar steekt anders zouden ze wel anders praten.ieder schoolkind met een vokstuintje kan je al vertellen dat je zonder mest of kunstmest(zijn ze ook op tegen)niets groeit.

 • Case1056

  Zeg Trijnie, er zijn heel veel boeren die jouw graag een rondleiding op het bedrijf willen geven. Let op de open dagen. ga je daar echt voorlichten. dan begrijp je vast meer hoe de economie in elkaar steekt. Veelal wil de individueel wel eens anders, maar het geldplaatje is altijd beslissend voor productie. Produceren daar waar het voordelig uitpakt, ondanks dat bijkomende transportkosten ook moeten worden betaald, maar daar huur je weer Poolse en Roemeense vrachtwagen chauffeurs in, want die lekker goedkoop.
  Alleen in een dorp gebeurd het nog wel eens; ''Kopen bij de man die het repareren kan'. Maar bij de tandarts komen de gerepareerde en ontworpen tandprotheses al uit China. Hoe kan dat nou???
  Kijk dat vliegtuig vliegt toch, dus kun je er ook wel wat vracht instoppen (economische gedachten).
  Dus de geld economie regeert niet de (betere) milieu bewuste gedachte.
  Laatste serieuze vraag; Welk ei verkoopt beter. De duurdere biologische uit Nederland of het goedkope legbatterij ei uit het buitenland.??? graag reactie..

 • trijnie

  Ik probeer hier te promoten dat wij uit eigen land moeten eten maar het wordt verkeerd opgevat.
  Iedereen moet meer van ''dichtbij'' eten en consumeren en ook een eerlijke prijs willen betalen. En daarbij ook aabpn de producent en dier denken. Ik koop al sinds de gekke koeienziekte biologische zuivel en vlees. Niet omdat ik denk dat daarmee de dierziekten uit de wereld zijn, maar om de boer de gelegenheid te geven om op een diervriendelijke manier en zonder gif en medicijnen hun werk te doen. Ik ga niet voor de koopjes omdat ik er vanuit ga dat iedereen een eerlijk loon moet krijgen voor zijn/haar werk.

 • trijnie

  veldzicht, het zal toch niet voor noppes zijn dat jullie niet zoveel mogen mesten???
  Ik hoor en lees steeds verhalen over vervuild grondwater, drinkwater en meer van dat soort verhalen.

 • trijnie

  case, die vrachtwagenchauffeurs die sterk onderbetaald worden ten koste van Nederlandse chauffeurs die ze wel het volle pond( een redelijke beloning) moeten betalen, vind jij dit dan eerlijk?
  Wij mensen zijn teveel bezig om ons zelf te verrijken ten koste van de ander.
  Ik zag net die scharreleierprijs, een schandalige prijs, kijk eens wat ze in de winkel vragen. Die boeren krijgen gewoon veel te weinig en zo is het met zoveel. Daar valt toch niet meer tegen te produceren?

 • veldzicht

  Net wat je schrijft ;verhalen .tegenwoordig staan de gewassen te verpieteren op het land en wordt de grond steeds schraler.het
  grond en drinkwater is schoner als ooit tevoren, die antiboer clubjes
  houden die doemdenkbeelden graag in stand en de gemiddelde
  stadsmens begrijpt er toch niks van

 • Fermer

  @Trijnie,van 'dichtbij' eten en een eerlijke prijs betalen? De consument koopt het goedkoopste en dat komt vanuit het buitenland ons land in: oneerlijke concurrentie omdat het niet met Nederlandse eisen geproduceerd hoeft te worden en dus goedkoper in de winkel kan liggen.

  Zonder medicijnen Trijnie, ben je niet altijd diervriendelijk bezig. Als een dier ziek is en vandaaruit medicijnen nodig heeft om beter te worden, net als bij de mens, moet je deze die niet onthouden vanuit een principe. Als er een alternatief is kan je daar natuurlijk voor kiezen.

  Type eens bemesten of ander term in bij zoeken @Trijnie, dan lees je vanzelf de ellenlange discussies op dit forum over dit onderwerp en kom je nog wat aan de weet.

  De boer produceerd wat gevraagd wordt, alleen vraagt de consument in vele gevallen niet wat de Nederlandse boer produceerd, maar bepaald de overheid hoe dit Nederlandse product geproduceerd moet worden. Daar is in vele gevallen qua kostprijs niet tegen te concurren, tegen de vrije invoer van producten die niet met onze eisen zijn geproduceerd.

  Je zou eigenlijk op een burger site moeten reageren, want die blijken door hun koopgedrag dit in stand te houden. Tevens moet de politiek een gelijk speelveld creëren.

 • trijnie

  Emmerei, je hebt jammer genoeg gelijk. Mensen willen het liefst zo goedkoop mogelijk ook al hebben ze veelal twee salarissen.
  Ze gaan liever 3 weken op vakantie dan dat ze ook maar iets meer willen betalen voor hun eerste levensbehoefte.
  En van daaruit moet ik jullie ook niet aan je ''kop'' zitten zeuren.
  Maar ik zou het zo graag anders willen zien. Voor boer en dier een goed leven. En zorg voor het milieu.
  Jullie worden ook niet goed behandeld door de overheid.Voorbeeld:
  eieren uit legbatterijen van elders, hier allang verboden.
  Ook wij als consument moeten dit eten als we koek e.d. kopen.
  Ik kan me levendig voorstellen dat de eierboeren hier furieus over zijn. Ook hierbij zou het heel wat beter zijn als er gronstoffen van dichtbij worden gebruikt. Laatst was er een programma op tv over hoe een fiets tot stand kwam. Er stond Hollandia op de fiets maar het enige ding aan de fiets wat uit Nederland kwam was de fietsbel..
  Maar om op de mest terug te komen, het zou toch beter zijn als de mest daar wordt ge produceert waar het nodig is. En melk, vlees en groente van ons eigen land gebruiken. Bewustwording is nodig vooralles wat we doen. En is zal eens wat meer lezen over mest maar ik volg LTO ook altijd al, Maar bemesting is een ingewikkelde zaak. In het natuurgebied waar wij waren werd met stikstof en kali gemest om de fosfaat eruit te krijgen????? Snapt iemand dit????

 • pinkeltje

  Ja,l ik snap het wel. Je bent waarschijnlijk niet in een natuurgebied geweest maar in een cultuurgebied. Daar zullen ze wel in de weer zijn geweest om het streefbeeld zo dicht mogelijk te benaderen. Daar hebben aannemers met hun rupskranen en dumpers ook al geregeld mooie klussen aan gehad. Wel eens gehoord van het afgraven van de voedselrijke grond in de duinen aan de Noordzee? Heerlijke klus voor een aannemer. Eindeloos veel zand. Kun je gewoon van A naar B brengen.

 • trijnie

  Nee pinkeltje, dit was een natuurgebeuren, ook waren er grote helofytenfilters die het water uit de landbouw moesten filteren en weer uitlaten in het natuurgebied.

 • leo,s vriend

  @trijnie, dat gebeurt om de grond uit te mergelen,met stikstof en kali groeit er wel een gewas dat de fosfaat uit de grond trekt die zonder iets te verbouwen zou blijven zitten(fosfaat spoelt niet uit)

 • veldzicht

  En zo weten ze van gekkigheid niet wat ze doen,zullen we het maar niet
  over hebben wat die flauwekul kost.zet er maar natuur of mileu voor
  dan is alles geoorloofd.

 • Broes

  Duidelijke uitleg mts.menkhorst. Als natuur ontwikkeld wordt op grond die tijdelijk voor landbouw is gebruikt is dat een manier om te voorkomen dat brandnetels, bramen en pitrus blijven voortwoekeren. Uitmergelen om een rijkdom aan biologische diversiteit terug te krijgen. Dat is niet makkelijk in een land dat - als laagste putje van Europa - meer meststoffen krijgt toegeleverd dan het ooit gehad heeft. Uitvoer van mest naar landen als Frankrijk is helaas voorlopig nog niet voldoende om de hele zaak weer enigszins in balans te krijgen.

 • trijnie

  mts.Menkhorst en Broes bedankt voor jullie info in deze.
  Hoeveel jaar zou er overheen gaan voordat het land echt weer schraal is?
  Ik heb zelf een lapje grond dat ik als natuur heb ingericht: houtwal, paddenpoel en grasland waar ik graag bloemen in wil maar waar alleen het gras uitbundig wil groeien en in het voorjaar dotterbloemen. En zou het ooit verschralen als er kwel van elders komt?

 • John*

  elke keer als mest productie en mestplaatsingsruimte weer in balans zijn worden de gebruiksnormen voor dierlijke mest weer naar beneden geschroefd en is er weer een mestoverschot.. het is gewoon een politiek spelletje waarvan de hele landbouw de dupe is.

 • trijnie

  veldzicht niet zo bitter zijn. Bloeiende Aardappelvelden, Graan en Hennep zijn op zich wel mooi en nuttig maar een veld met bloemen en oa Gevlekte orchis zijn ook heel mooi en mensen willen toch recreëren.Dat gebied waar wij waren, is niet de beste grond.
  Anders is het als ze vruchtbare kleigrond opofferen voor natuur of de boel onder water laten lopen.

 • trijnie

  John, wat is de reden daarvan?

 • John*

  euro's... trijnie

 • alco1

  Juist niet euro's @John.
  Verschraling wil men zien om meer diversiteit te krijgen. Het zou toch geweldig zijn als dit ook gerealiseerd kan worden. Helaas moet de mens ook gevoed worden en moet er geëxporteerd worden om de zeer negatieve geldstroom met het buitenland het hoofd te bieden.

 • jan10

  Wat doet Trijnie trouwens met de mest van haar eigen familie???

 • ronald73

  Mensen die verschraling willen zien kunnen zo nu en dan beter even in oost europa gaan kijken.

 • ed12345

  Trijnie als we in Nederland alle mindere gronden uit de landbouw halen krijgen we ten eerste veel te veel gronden die dan anders beheert moeten worden en veel meer import van levensmiddelen .Kijk maar eens om je heen daar waar de gronden wat minder productief zouden zijn ,en voor de komst van de kunstmest werd daar juist vee gehouden voor de mest om zodoende toch gewassen te kunnen groeien weer om het vee te kunnen voeren en het vee om inkomsten te hebben .Die streken zijn uitgegroeid tot veehouderij specialisatie kijk b.v de Veluwe en oost Brabant en gedeeltes van noord limburg .er zijn natuurlijk meer streken met veel vee is neem de veenpolders in west Nederland
  omploegen en gewassen telen zou ten gevolgen hebben dat het veen verteerd door blootstelling aan de lucht ,hoogwater en de grasmat voorkomen dat, dus zijn dat de weide gebieden geworden met hoofdzakelijk melkvee en o.a schapen .Doordat zo'n 30 jaar terug de prijs van granen dus voor NL vooral tarwe niet meer gegarandeerd werd maar de open wereldmarktprijs werd konden de typische graanboeren in b.v de kop van Groningen het vaak niet meer volhouden en verkochten hun bedrijven aan b.v. melkvee houders uit Brabant waar een mest overschot was en land vaak niet of moeilijk te koop was voor uitbrijding
  Maar ook op de lichtere gronden zijn schitterende akkerbouw bedrijven te vinden

 • veldzicht

  Trijnie,dat veld met bloemen staat maar een paar weken per jaar in bloei
  waarvan de helft van de tijd het donker is dan zie je het nog niet eens.
  maar ik erger mij aan het machtsmisbruik van die natuurclubs die telkens maar landbouwgrond opeisen als ''compensatie voor verloren natuur'
  zoals 1e maasvlakte 600 ha compensatie, 2e maasvlakte700 ha,
  uitdiepen Westerschelde 650 ha, vinexwijk,aanleg rijksweg ,waterberging etc,etc,
  en die domme boeren hebben het maar te slikken als je niet vrijwillig gaat word je wel weggepest ,hier in de omgeving hebben ze ook overal
  'natuur' aangelegd, iedereen die ik ken vind het maar en grote bende
  waar niemand om heeft gevraagd laat staan blij mee is.

 • Fermer

  Het is in Nederland gewoon de weelde die ons parten speelt. Geen toekomstvisie en het verraden van ons verleden. Zanderige duinen die door onze voorvaders ontgonnen en vruchtbaar gemaakt zijn, generaties boeren die uit niets een florerende landbouw ontwikkelt hebben. Daarna kwelders omringt door dijken en van daaruit de landbouwgebieden vergroot. Hoeveel heeft dit de boerenstand door de jaren wel niet gekost? Onbewust draagt onze generatie boeren deze inzet door vorige generaties mee, een belangrijke reden waarom men zo gehecht is, en zich verplicht voelt de zaak door te zetten.
  Dan de groene aanval. Gemaakte natuur tot prioriteit verheffen. Zonder gevoel boeren wegzetten en hun waarheid doordrukken. Met heel veel gemeenschapsgeld Nederland terug naar af brengen, en daarna? Natuurwaarden die wereldwijd zijn, de natuur houdt niet aan de grens op. Planten en dieren op arme gronden te over slechts op fietsafstand voor velen. Beschermde plant of dier, bijna uitgestorven in Nederland? Kijk iets verder en er zijn er nog zeer talrijk aanwezig. Nederland is slechts een gedeelte, een provincie van Europa, bekijk het dan ook zo en handel daarna. Laat de vruchtbare gronden voor het grootste gedeelte landbouwgronden blijven, de grote onvruchtbare vlaktes in Europa biedt de natuur ruimte in overvloed.

 • alco1

  Natuur mensen zijn veelal mensen van het soort ikke ike en de rest kan stikke. Zonder dat ze in de gaten hebben dat hun 'hobby' vreselijk veel leed veroorzaakt bij Zorg e.d.

 • ed12345

  Veldzicht vooral uw laatste zin ben ik het volledig eens
  Het is natuurlijk te gek voor woorden hele goede landbouw grond er de graafmachine in de zetten en er water partijen van maken of terug bos er op ,terwijl in grote delen van de wereld gemiddelde tarweopbrengsten niet of moeilijk boven de 1 ja u leest het goed EEN ton hectare uitkomen door o.a andere te weinig regen of te heet klimaat.Als de mensen uit die gebieden zagen wat er in NL aan goede landbouwgronden wordt vernield zou ik wel eens hun commentaar willen weten

 • Fermer

  Zoals je schrijft ed1234, als we de mindere gronden uit de landbouw zouden halen, moeten die beheert worden. volgende is dan door wie en van welk geld? Voor boeren wordt het steeds krapper en meer eisen in gebieden met 'natuur'. Nu levert de landbouw heel veel geld op voor Nederland. Ben benieuwd hoe natuurorganisaties dit denken te compenseren, of hoeft dat niet in zo'n 'rijk' land als Nederland? Natuurorganisties doen het nog altijd van een ander zijn geld. De boer echter moet zijn eigen toko in de benen zien te houden en de BV Nederland. ' Landbouwgrond terug naar de natuur', het is niet uit weelde ontstaan dat grond ontgonnen werd voor landbouw doeleinden. Het was noodzaak. Nu denken veel van de huidige generatie wel dat er altijd al zo'n welvaart was misschien, maar niets is minder waar. Het is opgebouwd door de vorige generaties en een welvaart als de onze is kwetsbaar als je nu zo om je heen kijkt. Ben benieuwd hoe men dit beleid van landbouwgronden 'terug geven aan de natuur' denkt te verantwoorden?

 • veldzicht

  Het is jammer dat de houdige generatie niets meer met de landbouw heeft,de Veluwe,heidevelden, duinen,wadden en nog wat gebieden zijn mooi en moeten we behouden,verder is(was?) N.L. beroemt om zijn uitgestrekte polders met molens,koeien slootjes en boerderijen en om dat op te geven
  en er natte natuur(stinkmoeras met muggen, brandnetels en distels)
  van te maken daar zit geen mens op te wachten behalve wat mensen voor een baantje wat de gemeenschap handenvol geld kost.

 • trijnie

  Ik durf zowat niets meer te zeggen....
  Maar misschien ligt het begin van de afbraak van de landbouw al bij Mansholt die de boeren ge prest heeft om over ijverig bezig te gaan.
  Is het natuurgebeuren niet de oorzaak van de grote produktie wereldwijd en hier in Nederland?
  Ik heb het boek van de graanbaronnen gelezen, ze kregen niets meer voor hun graan omdat er zoveel van elders kwam.Dit had de blauwe stad tot gevolg. Boterbergen, pakhuizen vol: Melkquotum.
  Er wordt steeds meer op minder grond geteeld, de opbrengsten worden steeds groter. Misschien moeten jullie het zelfs wel als een bescherming naar jullie en je bedrijven zien.

 • trijnie

  Alco1, hoewel ik wel wat gewend ben van je, wil ik toch even kwijt dat ik ook deze sneer niet kan waarderen.
  Want heus niet iedere natuurliefhebber is een egoist en is alleen maar bezig met ikke, ikke.
  Er zijn er maar die zijn er ook onder boeren.

 • trijnie

  En in het algemeen, natuur kost geld maar heeft ook veel donateurs. Daarbij betaalt Brussel ook een aardig bedrag aan subsidie. Niet alleen de landbouw krijgt een duit uit het zakje.
  Ik begrijp jullie frustratie wel enigszins, nee zelfs behoorlijk.
  Ik heb zelf een lapje grond en daar hou ik ook veel van en zou het ook niet willen missen.
  Toch hebben jullie het nog niet zo slecht, boeren zijn heel machtig, echt veel machtiger dan de natuurlobby.

 • ruben1979

  Dag Trijnie, even een hart onder de riem. Ik heb het genoegen gehad om jou/jullie te mogen ontmoeten bij ons op het bedrijf, en heb mogen ervaren dat jij absoluut geen egoist bent, en ook geen ikke,ikke, ikke persoon. Dat jij kritisch bent, wil niet zeggen dat je de landbouw geen warm hart toedraagt.

 • veldzicht

  Ha Ha Trijnie je hebt wel humor hoor,boeren machtiger dan de natuurlobby!! ik zou je graag gelijk geven maar wij hebben niks in te brengen.

 • ed12345

  Trijnie ik denk dat het beter was geweest i.pv. de blauwe stad dat er meer (melk) veeboeren zich daar hadden gevestigt dat geeft ook meer evenwicht de mest hoeft niet ver en b.v. kippen,leg of vlees bedrijven die kunnen ook nogal wat tarwe aan.Ik denk dat Emmerei het bij het juiste eind heeft, te veel weelde ,de meesten ouderen onder ons zijn opgegroeid in een tijd dat er overal veel meer handwerk was en beduidend minder centjes na gedane arbeid was het goed rusten ook de jongeren hadden na een dagje hooien of in de bouw s'avonds geen hekel aan hun bed.Nu met minder werkuren en behoorlijk wat meer geld en meer machines ligt dat duidelijk anders Bijna iedere volwassene heeft een auto velen een boot en of vacantie huis
  Als ik hier in Canada bekijk de autos en beroeps voertuigen moeten schooner en zuiniger maar b.v. de motorboten(die zijn er VEELen heelveel meer dan zeilboten) nou ja die slurpen al gauw een dagje varen 150 liter en dan is het echt geen barre grote dus milleu(vervuiling ) wordt ook met 2 maten gemeten en Emmerei NATUURLIJK betaalt de belastingbetaler het beheer van die gronden (die voorheen belasting opbrachten)wie had jij dan gedacht en Trijnie Brussel of geen Brussel ook die centjes komen uit jouw en allemans zak en als we met z'n allen nou Brussel erg duur maken dan wordt via de belasting de EU dus ook NL netjes buiten de wereld handel gewerkt dan worden we keurig te duur

 • trijnie

  Ha Ruben, leuk om nog wat van je te horen. Ik heb het nog weleens over jou en je kippen, vooral als ik het niet eens ben met Wakker Dier.
  Vond het interessant bij je, het was jammer dat je bij ons laatste bezoek zo ''kachel'' was.
  Gaar het nog een beetje met de handel? Of is het bij jou al net als bij de eierboeren die bijkans met verlies moeten of was het alweer moesten werken?

 • Fermer

  @veldzicht, trijnie heeft wel gelijk, boeren hebben wel veel macht. Alleen beseffen ze het niet en hechten er weinig waarde aan. Men laat zich alles aanpraten en is goedgelovig en weinig kritisch. Men vindt de buurman de grootste concurent en denkt zelf ieder voor zich de beste te zijn. Dat er elk jaar 5 % boeren stoppen geeft niet, men denkt toch, ik zit daar niet bij. Daarbij, zolang de boeren opschalen uit oogpunt van kostprijsverlaging en daardoor dieper in de schulden komen, geeft men het heft verder uit handen. Er wordt voor je beslist, wat, hoeveel en wanneer te leveren, en ben je deze zeggenschap kwijt, dan ben je als sector alle invloed op de markt verloren.
  Je buurman boer behoor je niet als concurent te zien, maar als collega, want alleen als groep kun je je hoofd boven water houden. Teveel boeren die willen of moeten stoppen, geeft de zwakte van de sector weer. Een sterke sector kan alleen bestaan met invloed op de markt, als je als sector kunt bepalen hoeveel en wanneer product te leveren en tegen welke prijs. Een leveranciersstaking hoort daarbij als uiterst dwangmiddel.

 • trijnie

  Ed 12345, die blauwe stad is een groot fiasco, ben er voor een paar weken terug nog doorgereden, prachtige villa's maar het straalt eenzaamheid uit. Zou er niet willen wonen.
  Maar toch brengt natuur wel degelijk geld in het laatje: hotels, restaurants, campings, winkels, je geeft toch gauw wat uit in zon vakantie. En in onze gemaakte natuur hebben mensen ook werk.
  En voor ons Nederlanders is het ook wel fijn dat je lekker de natuur in kunt. Wij gaan de laatste jaren nog maar weinig naar het buitenland, dit jaar dus helemaal niet, en ik heb genoten van dat weekje Groningen westerwolde.

 • leo,s vriend

  @trijnie, kwel heeft geen invloed op verschraling,als je voormalige landbouwgrond met maaien en afvoeren wilt verschralen tot bv orchideeënland ben je 10 tot 20 jaar verder.........
  Ook logisch, de landbouw heeft er tientallen tot honderden jaren over gedaan om de grond vruchtbaar te krijgen.

 • gjsteenwijk1

  Het is bedroevend dat we met onze mest naar Frankrijk moeten gaan rijden. Denk aan het milieu. Wij kunnen het in Nederland heel goed gebruiken.

 • ed12345

  Trijnie ik raad je aan de boeken te lezen: Hollandse polders van Willem van der Ham en Wanneer de polder vonken slaat door Anton de Wit: .Bijde boeken kun je krijgen bij Nieuw Land in Lelystad (daar komen de mijne vandaan ) Misschien kun je dan begrijpen wat de meesten van ons voelen wanneer landbouwgrond te niet gedaan wordt In bijde boeken wordt beschreven wat een inzet het gekost heeft om nederland te maken wat het nu is .Het laatste boek is De Wit zijn eigen levensverhaal .Ik raad het je echt aan

 • Mels

  He lekker,net terug van anderhalf uur sturen vanuit de mooiste bergketen van de wereld waar Nederland met zijn NEPtuur ongeveer 200 keer in past.............De foothills van de Rockies,mooiere natuur kan een mens zich niet wensen. Morgen weer op het Canadese platteland werken waar NATUUR en landbouw samengaan omdat delen van de akkers beter NATUUR kunnen blijven en andere prima geschikt zijn om landbouw te plegen. Wat een gezeur om ee speldeprik op de wereldbol die men daar dan nog natuur pleegt te noemen ook,wat een lachertje zeg

 • ed12345

  Mels HET probleem is dat op die spelde knop zoveel mensen wonen Canada het tweede grootste land ter wereld heeft nog niet eens 2x de bevolking van NL en er zijn er nog al wat jongeren die te veel vrije tijd en geld hebben maar dat is hier in Canada ook al is het percentage beduidend minder

 • ed12345

  Mels je gaat me toch niet vertellen dat je Oranje -Porto Rico
  gemist hebt ,neeeee toch
  Ik had er op laatst buikpijn van

 • trijnie

  Ed ik heb de boeken genoteerd, ik vraag ze aan bij de bibliotheek.
  Dat is het fijne van Nederland je kunt boeken en cd's en films lenen zoveel als je maar wilt. En dat voor enkele tientjes per jaar.

 • alco1

  Ik zeg: Veelal zijn natuur mensen van het soort van ikke ikke. Dus niet alle. Daarnaast heb ik al vele malen geschreven dat ook ik een groot natuur liefhebber ben, maar me grote zorgen maak over de minder gelukkigen in onze samenleving.

 • wienbemelmans

  trijnie ga eens een halfjaar op een boerenbedrijf werken en neem sharon ook mee
  en als de overheid niet zoveel landbouw grond van de boeren steelt kunnen we hier ook meer strovruchten telen als we tenminste een droge zomer hebben maar dat leer je in dat halve jaar als je dat tenminste volhoud want het is zwaar werken ik denk dat je dan ook heel andere kommentaren hebt.

Laad alle reacties (75)

Of registreer je om te kunnen reageren.