Akkerbouw

Foto & video

Alles in één aardappelpootcombinatie

Akkerbouwbedrijf Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder in Wilhelminadorp (Zld.) investeerde in een nieuwe pootcombinatie.

Foto

 • Machines die in één werkgang meerdere bewerkingen aankunnen, verschijnen steeds meer op de Nederlandse akkers. Ook KMWP investeert op deze wijze in de toekomst.

  Machines die in één werkgang meerdere bewerkingen aankunnen, verschijnen steeds meer op de Nederlandse akkers. Ook KMWP investeert op deze wijze in de toekomst.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Voor de aardappelteelt wordt een geploegde akker in één werkgang voorbewerkt, geplant en de ruggen worden opgefreesd. Tegelijkertijd wordt kunstmest en fungicide toegevoegd.

  Voor de aardappelteelt wordt een geploegde akker in één werkgang voorbewerkt, geplant en de ruggen worden opgefreesd. Tegelijkertijd wordt kunstmest en fungicide toegevoegd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Alleen de kali wordt in een aparte werkgang gestrooid.

  Alleen de kali wordt in een aparte werkgang gestrooid.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

De bewerking begint met een VSS-frontbereider. Uitgangspunt is de bestaande frontbereider van VSS, maar deze is gebouwd volgens specificaties van KMWP. De meest in het oog springende aanpassing vormen de beide stikstoftanks op de frontbereider.

  De bewerking begint met een VSS-frontbereider. Uitgangspunt is de bestaande frontbereider van VSS, maar deze is gebouwd volgens specificaties van KMWP. De meest in het oog springende aanpassing vormen de beide stikstoftanks op de frontbereider.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Deze stikstoftanks moesten laag blijven, om het uitzicht vanuit de cabine niet te belemmeren.

  Deze stikstoftanks moesten laag blijven, om het uitzicht vanuit de cabine niet te belemmeren.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De vloeibare stikstof wordt meteen achter de frontbereider gegeven en in het volgtraject in de rug gewerkt, zodat de stikstof bij wortelontwikkeling meteen beschikbaar is.

  De vloeibare stikstof wordt meteen achter de frontbereider gegeven en in het volgtraject in de rug gewerkt, zodat de stikstof bij wortelontwikkeling meteen beschikbaar is.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

De John Deere 6210r staat op lagedrukbanden; achter op 0,6 bar en voor op bijna 0,9 bar, om de frontbereider met volle tanks te kunnen dragen.

  De John Deere 6210r staat op lagedrukbanden; achter op 0,6 bar en voor op bijna 0,9 bar, om de frontbereider met volle tanks te kunnen dragen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De eerste bewerking achter de trekker is frezen met een Miedema-smart-float. Het planten gebeurt met Miedema cp-42p precision-planting-bekerplantmachine. Hierachter hangen kappen die de definitieve rug opbouwen.

  De eerste bewerking achter de trekker is frezen met een Miedema-smart-float. Het planten gebeurt met Miedema cp-42p precision-planting-bekerplantmachine. Hierachter hangen kappen die de definitieve rug opbouwen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Bij de pootaardappel wordt meteen gewasbescherming en fosfaatgranulaat gegeven.

  Bij de pootaardappel wordt meteen gewasbescherming en fosfaatgranulaat gegeven.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

De plantcombinatie is net in bedrijf en wordt daarom ingezet op een perceel met redelijk lichte grond. De keurig gefreesde rug laat zien dat de machine met dit perceel geen moeite heeft.

  De plantcombinatie is net in bedrijf en wordt daarom ingezet op een perceel met redelijk lichte grond. De keurig gefreesde rug laat zien dat de machine met dit perceel geen moeite heeft.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De combinatie is ingeruild op een van de twee snarenbedmachines die tot nog toe werden ingezet voor het poten. De hier afgebeelde Miedema Structural pm40-snarenplanter blijft voorlopig in bedrijf. Op de achtergrond worden de kopakkers voorgeroterd. De KMWP plant jaarlijks 200 hectare aardappelen en doet dit bij voorkeur met twee pootmachines, om zeker te zijn dat alles op tijd in de grond zit.

  De combinatie is ingeruild op een van de twee snarenbedmachines die tot nog toe werden ingezet voor het poten. De hier afgebeelde Miedema Structural pm40-snarenplanter blijft voorlopig in bedrijf. Op de achtergrond worden de kopakkers voorgeroterd. De KMWP plant jaarlijks 200 hectare aardappelen en doet dit bij voorkeur met twee pootmachines, om zeker te zijn dat alles op tijd in de grond zit.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Directeur Vincent Coolbergen is uiteraard ook benieuwd naar de resultaten. Hij is hier in gesprek met chauffeur Freek de Jonge, over diens ervaring met de nieuwe combinatie.

  Directeur Vincent Coolbergen is uiteraard ook benieuwd naar de resultaten. Hij is hier in gesprek met chauffeur Freek de Jonge, over diens ervaring met de nieuwe combinatie.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Van tijd tot tijd worden de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bijgevuld. Meestal is de voorraad toereikend voor een dag. Is er toch een tekort, dan wordt dat vanuit de hoofdvestiging aangevuld door een medewerker.

  Van tijd tot tijd worden de gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen bijgevuld. Meestal is de voorraad toereikend voor een dag. Is er toch een tekort, dan wordt dat vanuit de hoofdvestiging aangevuld door een medewerker.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
 Vanuit de hoofdvestiging worden beide plantcombinaties met pootgoed bevoorraad. Voorman Gijs Gunnewijk is verantwoordelijk voor de logistiek en pakt hier een kist Victoria S om een wagen te laden voor de nieuwe plantcombinatie.

  Vanuit de hoofdvestiging worden beide plantcombinaties met pootgoed bevoorraad. Voorman Gijs Gunnewijk is verantwoordelijk voor de logistiek en pakt hier een kist Victoria S om een wagen te laden voor de nieuwe plantcombinatie.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Om versmering van bacterieziekte te voorkomen wordt S-materiaal direct vanuit de kist in de schone kipwagen geladen.

  Om versmering van bacterieziekte te voorkomen wordt S-materiaal direct vanuit de kist in de schone kipwagen geladen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Bij geringere kieming of ongekiemd pootgoed wordt via de stortbak geladen.

  Bij geringere kieming of ongekiemd pootgoed wordt via de stortbak geladen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Hier wordt geplant op een perceel met zwaardere grond. Het is duidelijk dat de ondergrond nog taai is, als gevolg van de zachte en natte winter. Hier is voor de zekerheid dan ook een voorbewerking met rotoreg toegepast.

  Hier wordt geplant op een perceel met zwaardere grond. Het is duidelijk dat de ondergrond nog taai is, als gevolg van de zachte en natte winter. Hier is voor de zekerheid dan ook een voorbewerking met rotoreg toegepast.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Inmiddels arriveert de wagen met nieuwe voorraad Victoria-pootaardappelen.

  Inmiddels arriveert de wagen met nieuwe voorraad Victoria-pootaardappelen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Een nabijgelegen perceel met wat lichtere grond, waar ook aardappelen in moeten, is dit najaar bij wijze van proef niet geploegd. Voordat de plantcombinatie erop komt, is het perceel eerst gewoeld en wordt nu gerotoregd, om plantenresten weg te krijgen.

  Een nabijgelegen perceel met wat lichtere grond, waar ook aardappelen in moeten, is dit najaar bij wijze van proef niet geploegd. Voordat de plantcombinatie erop komt, is het perceel eerst gewoeld en wordt nu gerotoregd, om plantenresten weg te krijgen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Chauffeur Freek de Jonge in de cabine. Hij is tevreden over de werking van de nieuwe combinatie. Hier en daar nog een kleine aanpassing en het komt helemaal goed.

  Chauffeur Freek de Jonge in de cabine. Hij is tevreden over de werking van de nieuwe combinatie. Hier en daar nog een kleine aanpassing en het komt helemaal goed.

  Foto: Anton Dingemanse

Of registreer je om te kunnen reageren.