Akkerbouw

Foto & video 2 reacties

Open dag proefboerderij Kollumerwaard

SPNA proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.) hield vorige week een open dag. Een groot aantal bedrijven waren aanwezig om hun onderzoeken die op het proefbedrijf zijn uitgevoerd te presenteren.

Foto

 • SPNA proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.) hield vorige week een open dag. Een groot aantal bedrijven waren aanwezig om hun onderzoeken die op het proefbedrijf zijn uitgevoerd te presenteren.

  SPNA proefboerderij Kollumerwaard in Munnekezijl (Fr.) hield vorige week een open dag. Een groot aantal bedrijven waren aanwezig om hun onderzoeken die op het proefbedrijf zijn uitgevoerd te presenteren.

  Foto: Theo Galama
 • 
Proefboerderij Kollumerwaard ligt midden in het noordelijk pootaardappelgebied. Op deze locatie nemen pootaardappelen en granen het grootste deel van de oppervlakte voor hun rekening.

  Proefboerderij Kollumerwaard ligt midden in het noordelijk pootaardappelgebied. Op deze locatie nemen pootaardappelen en granen het grootste deel van de oppervlakte voor hun rekening.

  Foto: Theo Galama
 • 

Jaap van 't Westeinde van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) vertelt dat de open dag voornamelijk bedoeld is om telers uit de omgeving te informeren over de huidige stand van zaken over de proeven die hier worden gedaan.

  Jaap van 't Westeinde van Stichting Proefboerderijen Noordelijke Akkerbouw (SPNA) vertelt dat de open dag voornamelijk bedoeld is om telers uit de omgeving te informeren over de huidige stand van zaken over de proeven die hier worden gedaan.

  Foto: Theo Galama
 • 
in opdracht van Productschap Akkerbouw deed SPNA onderzoek naar het gebruik van Royal MH in consumptieaardappelen. Hieruit kwam naar voren dat:

-Royal MH een goed effect had op de kiemrust. Het tijdstip van toepassing was hierop niet van invloed.

-Een op het optimale tijdstip toegepaste Royal MH niet leidde tot opbrengstenderving.

-Een te vroeg toegepast bespuiting met Royal MH, afhankelijk van het ras, kan leiden tot een sterke gewasreactie, groeischeuren en variatie in de knolschil.

  in opdracht van Productschap Akkerbouw deed SPNA onderzoek naar het gebruik van Royal MH in consumptieaardappelen. Hieruit kwam naar voren dat: -Royal MH een goed effect had op de kiemrust. Het tijdstip van toepassing was hierop niet van invloed. -Een op het optimale tijdstip toegepaste Royal MH niet leidde tot opbrengstenderving. -Een te vroeg toegepast bespuiting met Royal MH, afhankelijk van het ras, kan leiden tot een sterke gewasreactie, groeischeuren en variatie in de knolschil.

  Foto: Theo Galama
 • 
Gedurende drie jaar is er door de SPNA onderzoek gedaan naar de rasgevoeligheid voor roodrot. De proeven zijn steeds aangelegd op percelen waarop in het verleden roodrot is aangetroffen. In 2009 is geen aantasting door roodrot gevonden. Gemiddeld over 2010 en 2011 had het ras Mondial de meeste aangetaste knollen (1,4%), gevolgd door Felshina (0,7%). In de rassen Désiree, Ditta, Red Scarlet en Vivaldi kwamen geen aangetaste knollen voor. In de overige rassen kwam een lichte, niet significante aantasting voor.

  Gedurende drie jaar is er door de SPNA onderzoek gedaan naar de rasgevoeligheid voor roodrot. De proeven zijn steeds aangelegd op percelen waarop in het verleden roodrot is aangetroffen. In 2009 is geen aantasting door roodrot gevonden. Gemiddeld over 2010 en 2011 had het ras Mondial de meeste aangetaste knollen (1,4%), gevolgd door Felshina (0,7%). In de rassen Désiree, Ditta, Red Scarlet en Vivaldi kwamen geen aangetaste knollen voor. In de overige rassen kwam een lichte, niet significante aantasting voor.

  Foto: Theo Galama
 • 
SPNA blikt terug op een jaar onderzoek naar bodem in balans. De bodem is in balans wanneer de bodemstructuur, de bodemchemie, en de bodembiologie allemaal op orde zijn en op elkaar zijn afgestemd. Wanneer een poot gaat ontbreken, dan valt het krukje om. Uit onderzoek blijkt dat een hoge fosfaat toestand een negatieve uitwerking heeft op de beschikbarheid van Cu en Zn.

  SPNA blikt terug op een jaar onderzoek naar bodem in balans. De bodem is in balans wanneer de bodemstructuur, de bodemchemie, en de bodembiologie allemaal op orde zijn en op elkaar zijn afgestemd. Wanneer een poot gaat ontbreken, dan valt het krukje om. Uit onderzoek blijkt dat een hoge fosfaat toestand een negatieve uitwerking heeft op de beschikbarheid van Cu en Zn.

  Foto: Theo Galama
 • 
Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur en landschapsbeheer Noord Groningen verenigt burgers en agrariërs, die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap. Ze gaven op de stand o.a. aan dat slootschonen niet altijd nodig is. Oud riet in de sloot is goed voor de natuur: voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Het beperken van slootschonen scheelt ook tijd en kosten. Zij geven aan dat slootschonen het beste gefaseerd, gespreid over twee of drie jaar kan.

  Wierde & Dijk, de vereniging voor agrarisch natuur en landschapsbeheer Noord Groningen verenigt burgers en agrariërs, die zich willen inzetten voor de bescherming van natuur en landschap. Ze gaven op de stand o.a. aan dat slootschonen niet altijd nodig is. Oud riet in de sloot is goed voor de natuur: voor vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Het beperken van slootschonen scheelt ook tijd en kosten. Zij geven aan dat slootschonen het beste gefaseerd, gespreid over twee of drie jaar kan.

  Foto: Theo Galama
 • 

Van 2008 t/m 2010 is er door SPNA in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar het effect van N-bemesting van wintertarwe en op de energieopbrengst. In 2010 is naast opbrengst ook gekeken naar de effecten op zetmeel- en eiwitgehalte. Op basis van deze gegeven is de energieopbrengst van wintertarwe berekent. De objecten met een totaal gift van 190 kg N of hoger leverde vergelijkbare, niet significant verschillende energieopbrengsten (142 – 148 GJ per ha) op. De energieopbrengst bij een N-gift van 160kg/ha was wel lager dan die bij een N-gift van 230 kg/ha (138 vs. 148 GJ per ha).

  Van 2008 t/m 2010 is er door SPNA in opdracht van het Productschap Akkerbouw onderzoek gedaan naar het effect van N-bemesting van wintertarwe en op de energieopbrengst. In 2010 is naast opbrengst ook gekeken naar de effecten op zetmeel- en eiwitgehalte. Op basis van deze gegeven is de energieopbrengst van wintertarwe berekent. De objecten met een totaal gift van 190 kg N of hoger leverde vergelijkbare, niet significant verschillende energieopbrengsten (142 – 148 GJ per ha) op. De energieopbrengst bij een N-gift van 160kg/ha was wel lager dan die bij een N-gift van 230 kg/ha (138 vs. 148 GJ per ha).

  Foto: Theo Galama
 • 

Planty Organic: een onderzoek naar een innovatie landbouwsysteem. Planty Organic is een onderzoek naar een biologisch landbouwsysteem dat volledig op eigen mineralenvoorziening draait. Dat betekent dat er géén sprake is van externe toevoer van meststoffen. Het project is een verdere stap in de optimalisatie van de mineralenhuishouding op biologische bedrijven.

  Planty Organic: een onderzoek naar een innovatie landbouwsysteem. Planty Organic is een onderzoek naar een biologisch landbouwsysteem dat volledig op eigen mineralenvoorziening draait. Dat betekent dat er géén sprake is van externe toevoer van meststoffen. Het project is een verdere stap in de optimalisatie van de mineralenhuishouding op biologische bedrijven.

  Foto: Theo Galama
 • 
De proefboerderij is in het bezit van een rijpadentrekker. Met de trekker wil SPNA de biologische teelt verduurzamen en de kwaliteit van de veldproeven verder verbeteren. Met het rijpadensysteem wordt de bodem minder verdicht.

  De proefboerderij is in het bezit van een rijpadentrekker. Met de trekker wil SPNA de biologische teelt verduurzamen en de kwaliteit van de veldproeven verder verbeteren. Met het rijpadensysteem wordt de bodem minder verdicht.

  Foto: Theo Galama
 • Open dag proefboerderij Kollumerwaard
  Foto: Theo Galama

Laatste reacties

 • Jan-Zonderland

  Sloten schoonmaken is niet zo hard nodig volgens de stichting Wierde & Dijk?????
  Wacht maar tot het weer eens goed veel regent dan mag je blij zijn dat de sloten goed schoon zijn om het overtollige water snel af te kunnen voeren. Je wilt niet weten wat riet in de sloot voor vertragende werking heeft op de stroomsnelheid van water.

 • info36

  Als je de sloten niet schoont kun je ze net zo goed dempen. Weer zo'n domme visie.

Of registreer je om te kunnen reageren.