Akkerbouw

Foto & video 5 reacties

Bodemvruchtbaarheid onder de loep

Tijdens de bodemdagen van Agrifirm Plant in Flevoland praatten specialisten telers bij over de verschillende aspecten van bodemvruchtbaarheid.

Foto

 • Aan de hand van de wortelontwikkeling geeft bodemspecialist Coen ter Berg telers informatie over de sterke en zwakke punten van verschillende groenbemesters.

  Aan de hand van de wortelontwikkeling geeft bodemspecialist Coen ter Berg telers informatie over de sterke en zwakke punten van verschillende groenbemesters.

  Foto: Sytze Bakker
 • De poldergrond bestaat uit een 30 centimeter bouwvoor met daaronder een 10 centimeter vastere laag en een 5 centimeter dikke zandlaag. Akkerbouwspecialist Erik Nagelhoud van Agrifirm Plant laat zien dat zwakwortelende gewassen hier bijna niet doorkomen.

  De poldergrond bestaat uit een 30 centimeter bouwvoor met daaronder een 10 centimeter vastere laag en een 5 centimeter dikke zandlaag. Akkerbouwspecialist Erik Nagelhoud van Agrifirm Plant laat zien dat zwakwortelende gewassen hier bijna niet doorkomen.

  Foto: Sytze Bakker
 • Granen hebben sterke wortels, die ook door vastere lagen groeien. Ze zijn daarom geschikt als structuurverbeteraar.

  Granen hebben sterke wortels, die ook door vastere lagen groeien. Ze zijn daarom geschikt als structuurverbeteraar.

  Foto: Sytze Bakker
 • Bladrammenas heeft minder sterke wortels en heeft meer moeite met verdichte lagen. Het gewas wortelt wel intensief en is daardoor geschikt als vanggewas.

  Bladrammenas heeft minder sterke wortels en heeft meer moeite met verdichte lagen. Het gewas wortelt wel intensief en is daardoor geschikt als vanggewas.

  Foto: Sytze Bakker
 • De laagsgewijze opbouw van de ondergrond laat zien hoe de bodem ontstaan is. Roestplekken duiden erop dat water hier blijft hangen.

  De laagsgewijze opbouw van de ondergrond laat zien hoe de bodem ontstaan is. Roestplekken duiden erop dat water hier blijft hangen.

  Foto: Sytze Bakker
 • Bij het onderdeel fysische eigenschappen gaat Maurits Greydanus, onderzoeker van Altic, in op de relatie tussen de samenstelling van het klei-humuscomplex en de bodemstructuur.

  Bij het onderdeel fysische eigenschappen gaat Maurits Greydanus, onderzoeker van Altic, in op de relatie tussen de samenstelling van het klei-humuscomplex en de bodemstructuur.

  Foto: Sytze Bakker
 • Twee bakjes met grond van hetzelfde perceel. Het linker laat zien wat een overmaat aan natrium betekent voor de structuur van de grond. Met beregeningswater kan ongemerkt veel natrium aangevoerd worden.

  Twee bakjes met grond van hetzelfde perceel. Het linker laat zien wat een overmaat aan natrium betekent voor de structuur van de grond. Met beregeningswater kan ongemerkt veel natrium aangevoerd worden.

  Foto: Sytze Bakker
 • Vier bodemverbeteraars: gips en brandkalk zijn vooral calciumbronnen, laco-compost en terrafert zijn goed voor de organischestofvoorziening.

  Vier bodemverbeteraars: gips en brandkalk zijn vooral calciumbronnen, laco-compost en terrafert zijn goed voor de organischestofvoorziening.

  Foto: Sytze Bakker
 • Agrifirm-kenniscoördinator Karin Oonk geeft toelichting bij het dynamisch-N-model voor wintertarwe. Dit is een voorspelmodel, waarmee de stikstofgift afgestemd kan worden op de gewasbehoefte.

  Agrifirm-kenniscoördinator Karin Oonk geeft toelichting bij het dynamisch-N-model voor wintertarwe. Dit is een voorspelmodel, waarmee de stikstofgift afgestemd kan worden op de gewasbehoefte.

  Foto: Sytze Bakker
 • Bij de biologie van het bodemleven vertelt Jacqueline Baar van Biomygreen over mycorrhizaschimmels. Samen met deze schimmel is de plant beter in staat mineralen op te nemen. Gebruik van de schimmel vraagt wel een aangepast bemestings- en gewasbeschermingsregime.

  Bij de biologie van het bodemleven vertelt Jacqueline Baar van Biomygreen over mycorrhizaschimmels. Samen met deze schimmel is de plant beter in staat mineralen op te nemen. Gebruik van de schimmel vraagt wel een aangepast bemestings- en gewasbeschermingsregime.

  Foto: Sytze Bakker

Laatste reacties

 • Genderen1982

  Het beste voor de bodem is rundvee stalmest .

 • marten87

  In sommige gevallen op sommige gronden met sommige gewassen en sommige omstandigheden.

 • gertjan1982

  heeft iemand meer ervaring met Japanse haver als groenbemester na de tarwe?
  Ik weet wel dat het meer organische stof geeft als andere groenbemesters.

 • el

  Twee woorden, stront en woelpoot. Probleem verholpen!

 • ed12345

  Zou die vastere lag op 30cm de ploegzool kunnen zijn ?kan iemand hier iets meer over zeggen
  El vergeet niet dat grond die je lostrekt en later weer vast werkt(rijd) vaster komt dan voorheen

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.