Akkerbouw

Foto & video

Velddemonstratie mineralenconcentraten

Op 3 mei organiseerde het project Mineralen op Maat een praktijkbijeenkomst bij akkerbouwer Jan Wijnen in Hoeven, Noord-Brabant.

Foto

 • Op 3 mei organiseerde het project ‘Mineralen op Maat’ een praktijkbijeenkomst bij akkerbouwer Jan Wijnen in Hoeven, Noord-Brabant. Ed Boerboom (rechts), uitvoerder binnen het project en werkzaam voor Alliance B.V. en Herre Bartlema, van stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting), praten een twintigtal belangstellende boeren bij over het gebruik van mineralenconcentraat en spuiwater als kunstmestvervangers in de teelt van wintertarwe en aardappelen. Foto's en tekst: Niels van der Boom

  Op 3 mei organiseerde het project ‘Mineralen op Maat’ een praktijkbijeenkomst bij akkerbouwer Jan Wijnen in Hoeven, Noord-Brabant. Ed Boerboom (rechts), uitvoerder binnen het project en werkzaam voor Alliance B.V. en Herre Bartlema, van stichting NCOR (Nederlands Centrum voor de Ontwikkeling van Rijenbemesting), praten een twintigtal belangstellende boeren bij over het gebruik van mineralenconcentraat en spuiwater als kunstmestvervangers in de teelt van wintertarwe en aardappelen. Foto's en tekst: Niels van der Boom

  Foto: Niels van der Boom
 • Voor het toedienen van spuiloog, een geconcentreerde vorm van spuiwater uit luchtwassers, wordt een rijenbemester van Bart Zijlmans gebruikt. Deze hangt in de fronthef tijdens het rijenfrezen. In spuiloog zit, afhankelijk van het mengsel, ongeveer 30 tot 40 kg stikstof per ton en 70 tot 90 kg zwavel. Bartlema beproeft momenteel het bijmengen van goedkope ureumkorrels om de spuiloog op te waarderen. De werking is vergelijkbaar met KAS.

  Voor het toedienen van spuiloog, een geconcentreerde vorm van spuiwater uit luchtwassers, wordt een rijenbemester van Bart Zijlmans gebruikt. Deze hangt in de fronthef tijdens het rijenfrezen. In spuiloog zit, afhankelijk van het mengsel, ongeveer 30 tot 40 kg stikstof per ton en 70 tot 90 kg zwavel. Bartlema beproeft momenteel het bijmengen van goedkope ureumkorrels om de spuiloog op te waarderen. De werking is vergelijkbaar met KAS.

  Foto: Niels van der Boom
 • Spuiloog is zeer agressief, meer nog dan vloeibare kunstmest. Bartlema gebruikt hiervoor zijn beproefde slangenpomp. De siliconenslangen moeten ongeveer eens per drie jaar worden vervangen. De rolletjes gaan iets langer mee. De kosten hiervan zijn gering. Per sectie kost de pomp 250 euro. De secties zijn gemakkelijk aan elkaar te bevestigen. In dit geval zijn dat 12 secties, een per spuitdop.

  Spuiloog is zeer agressief, meer nog dan vloeibare kunstmest. Bartlema gebruikt hiervoor zijn beproefde slangenpomp. De siliconenslangen moeten ongeveer eens per drie jaar worden vervangen. De rolletjes gaan iets langer mee. De kosten hiervan zijn gering. Per sectie kost de pomp 250 euro. De secties zijn gemakkelijk aan elkaar te bevestigen. In dit geval zijn dat 12 secties, een per spuitdop.

  Foto: Niels van der Boom
 • De rijenbemester wordt gebouwd door Bart Zijlmans uit Wieringerwerf en kost 5.000 euro. Handige boeren kunnen ook zelf een machine fabriceren. Hiervoor heeft Bartlema tekeningen beschikbaar. Ook biedt hij een verhuurservice aan. De machine is zo eenvoudig mogelijk gehouden. "Collega-fabrikanten als Gemtech en CHD bieden luxe bemesters aan met een computer voor plaatsspecifieke toediening”, vertelt Bartlema. "Mijn machine is de Lada, die binnen de VAMIL-regeling valt. Een machine met meer elektronica kost al snel 15.000 euro en is meer de Rolls Royce. Deze valt binnen de POP-subsidie-precisiebemesting."

  De rijenbemester wordt gebouwd door Bart Zijlmans uit Wieringerwerf en kost 5.000 euro. Handige boeren kunnen ook zelf een machine fabriceren. Hiervoor heeft Bartlema tekeningen beschikbaar. Ook biedt hij een verhuurservice aan. De machine is zo eenvoudig mogelijk gehouden. "Collega-fabrikanten als Gemtech en CHD bieden luxe bemesters aan met een computer voor plaatsspecifieke toediening”, vertelt Bartlema. "Mijn machine is de Lada, die binnen de VAMIL-regeling valt. Een machine met meer elektronica kost al snel 15.000 euro en is meer de Rolls Royce. Deze valt binnen de POP-subsidie-precisiebemesting."

  Foto: Niels van der Boom
 • Voor de consumptieaardappels worden drie doppen gebruikt. Bij pootgoed zijn dat er twee. Een raindop is ook mogelijk. Per hectare wordt 600 tot 700 liter toegediend. Er wordt net zoveel uitgereden als bij korrelkunstmest, de kosten liggen wel lager.

  Voor de consumptieaardappels worden drie doppen gebruikt. Bij pootgoed zijn dat er twee. Een raindop is ook mogelijk. Per hectare wordt 600 tot 700 liter toegediend. Er wordt net zoveel uitgereden als bij korrelkunstmest, de kosten liggen wel lager.

  Foto: Niels van der Boom
 • Een andere machine die werd gedemonstreerd is deze Challenger Terra Gator met een achttien meter brede Bomech sleufkouterbemester van mestdistributie en loonbedrijf Gebr. Verkooyen uit Langeweg. Hiermee wordt onder meer mineralenconcentraat uitgereden, die Verkooyen zelf produceert uit een eigen mestverwerkingsinstallatie. In een m3 concentraat zit 7,5% stikstof, 0,1% fosfaat en 9% kali. Door ijzersulfaat toe te voegen wordt geprobeerd het fosfaatniveau laag te houden.

  Een andere machine die werd gedemonstreerd is deze Challenger Terra Gator met een achttien meter brede Bomech sleufkouterbemester van mestdistributie en loonbedrijf Gebr. Verkooyen uit Langeweg. Hiermee wordt onder meer mineralenconcentraat uitgereden, die Verkooyen zelf produceert uit een eigen mestverwerkingsinstallatie. In een m3 concentraat zit 7,5% stikstof, 0,1% fosfaat en 9% kali. Door ijzersulfaat toe te voegen wordt geprobeerd het fosfaatniveau laag te houden.

  Foto: Niels van der Boom
 • Standaard is het mineralenconcentraat een dierlijke meststof. Telers die zich via DR-loket aanmelden bij de pilot mogen het als kunstmestvervanger (KMV-code 120) aanvoeren. In dit geval wordt 11 m³/ha op de wintertarwe uitgereden.

  Standaard is het mineralenconcentraat een dierlijke meststof. Telers die zich via DR-loket aanmelden bij de pilot mogen het als kunstmestvervanger (KMV-code 120) aanvoeren. In dit geval wordt 11 m³/ha op de wintertarwe uitgereden.

  Foto: Niels van der Boom
 • Voor transport klapt de machine compact op. De driewieler wordt bestuurd door gps voor een exacte bemesting. Voor deze lage doseringen, van 7 tot 12 kuub per hectare, voldoet een sleufkouterbemester goed en wordt het MC voldoende ingewerkt. Schijfjes zijn niet vereist.

  Voor transport klapt de machine compact op. De driewieler wordt bestuurd door gps voor een exacte bemesting. Voor deze lage doseringen, van 7 tot 12 kuub per hectare, voldoet een sleufkouterbemester goed en wordt het MC voldoende ingewerkt. Schijfjes zijn niet vereist.

  Foto: Niels van der Boom
 • Met een flinke vaart wordt het mineralenconcentraat op de tarwe uitgereden. Inmiddels zijn in Nederland zo'n 10 installaties aanwezig om de kunstmestvervanger te produceren, die wordt gewonnen uit drijfmest via het proces omgekeerde osmose. Dunne fractie wordt hierbij door een membraam geperst. De mineralen blijven hangen en het water wordt doorgelaten. Uit 100.000 liter drijfmest wordt 25.000 liter mineralenconcentraat gewonnen.

  Met een flinke vaart wordt het mineralenconcentraat op de tarwe uitgereden. Inmiddels zijn in Nederland zo'n 10 installaties aanwezig om de kunstmestvervanger te produceren, die wordt gewonnen uit drijfmest via het proces omgekeerde osmose. Dunne fractie wordt hierbij door een membraam geperst. De mineralen blijven hangen en het water wordt doorgelaten. Uit 100.000 liter drijfmest wordt 25.000 liter mineralenconcentraat gewonnen.

  Foto: Niels van der Boom
 • De bemester maakt iedere 25 centimeter een klein sleufje. In granen wordt een gift van 12 m³ aangeraden (100 kg N, 110 kg K) na een basisbemesting met KAS of Urean. Bij tarwe op kleigrond wordt een derde bemesting met KAS aangeraden. Het mineralenconcentraat kan als KMV of dunne fractie worden aangemeld.

  De bemester maakt iedere 25 centimeter een klein sleufje. In granen wordt een gift van 12 m³ aangeraden (100 kg N, 110 kg K) na een basisbemesting met KAS of Urean. Bij tarwe op kleigrond wordt een derde bemesting met KAS aangeraden. Het mineralenconcentraat kan als KMV of dunne fractie worden aangemeld.

  Foto: Niels van der Boom
 • De Residence wintertarwe zaaide Wijnen op 1 december, na suikerbieten. Het gewas ontwikkelde zich goed en is voor de bemesting eigenlijk net te lang. Vanwege de droge omstandigheden laat de zelfrijder nagenoeg geen sporen achter.

  De Residence wintertarwe zaaide Wijnen op 1 december, na suikerbieten. Het gewas ontwikkelde zich goed en is voor de bemesting eigenlijk net te lang. Vanwege de droge omstandigheden laat de zelfrijder nagenoeg geen sporen achter.

  Foto: Niels van der Boom
 • Met een gangetje van bijna 20 km/uur vliegt de Terra Gator van Verkooyen over het perceel. Gebruikers noemen als voordeel dat je bij MC vooraf de gehaltes weet. In de praktijk blijken deze per monster soms wel wat te schommelen. Ook het ontbreken van fosfaat is een voordeel voor het toedienen in tarwe.

  Met een gangetje van bijna 20 km/uur vliegt de Terra Gator van Verkooyen over het perceel. Gebruikers noemen als voordeel dat je bij MC vooraf de gehaltes weet. In de praktijk blijken deze per monster soms wel wat te schommelen. Ook het ontbreken van fosfaat is een voordeel voor het toedienen in tarwe.

  Foto: Niels van der Boom
 • De bemester heeft sectieafsluiting en werkt net zo nauwkeurig als een kunstmeststrooier. Ten opzichte van spuiloog laat MC zich wel goed mengen met drijfmest. Voor een toepassing in aardappelen wordt 12 tot 15 m³/ha aan de basis of 7m³ in een sluitend gewas aanbevolen. De machines om MC op deze tweede manier toe te dienen zijn in Nederland echter nog zeer dun gezaaid.

  De bemester heeft sectieafsluiting en werkt net zo nauwkeurig als een kunstmeststrooier. Ten opzichte van spuiloog laat MC zich wel goed mengen met drijfmest. Voor een toepassing in aardappelen wordt 12 tot 15 m³/ha aan de basis of 7m³ in een sluitend gewas aanbevolen. De machines om MC op deze tweede manier toe te dienen zijn in Nederland echter nog zeer dun gezaaid.

  Foto: Niels van der Boom

Niels van der Boom

Of registreer je om te kunnen reageren.