Akkerbouw

Foto & video

Kunstmestvervanger toedienen op nieuwe manier

Project Mineralen op maat gaf in Nieuwerkerk en Nieuwdorp uitleg over machines om kunstmestvervangers toe te dienen.

Foto

 • 

In het kader van project Mineralen op Maat vonden woensdag 22 mei in Nieuwerkerk (Zld.) en Nieuwdorp (Zld) bijeenkomsten plaats. Bezoekers kregen informatie over spuiwater en mineralenconcentraten als kunstmestvervangers. Ook werden machines besproken die geschikt zijn om deze middelen toe te dienen.

  In het kader van project Mineralen op Maat vonden woensdag 22 mei in Nieuwerkerk (Zld.) en Nieuwdorp (Zld) bijeenkomsten plaats. Bezoekers kregen informatie over spuiwater en mineralenconcentraten als kunstmestvervangers. Ook werden machines besproken die geschikt zijn om deze middelen toe te dienen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Eén van de besproken machines is een spaakwielbemester. Deze geeft de vloeibare mest af op het moment dat de betreffende pen op zijn diepste punt in de grond zit en brengt zodoende de mest in de buurt van de wortels. Deze machine heeft een werkbreedte van 15 meter.

  Eén van de besproken machines is een spaakwielbemester. Deze geeft de vloeibare mest af op het moment dat de betreffende pen op zijn diepste punt in de grond zit en brengt zodoende de mest in de buurt van de wortels. Deze machine heeft een werkbreedte van 15 meter.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Richard Korver van DLV Plant leidde de bijeenkomst en bespreekt hier nog eens de voordelen van een slangenpomp, zoals lage kosten, robuust en universeel inzetbaar.

  Richard Korver van DLV Plant leidde de bijeenkomst en bespreekt hier nog eens de voordelen van een slangenpomp, zoals lage kosten, robuust en universeel inzetbaar.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Buiten staat een sleepslangbemester uitgerust met schijven. Deze machine wordt veel ingezet in gebieden met zware bodem. Het was de bedoeling de werking van de machines te laten zien, maar de natte bodem liet dit niet toe.

  Buiten staat een sleepslangbemester uitgerust met schijven. Deze machine wordt veel ingezet in gebieden met zware bodem. Het was de bedoeling de werking van de machines te laten zien, maar de natte bodem liet dit niet toe.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

In tegenstelling tot een woelkouter die de bodem opentrekt en geschikt is voor lichte grond, snijdt een schijf de bodem open en laat in de snede de vloeibare mest lopen.

  In tegenstelling tot een woelkouter die de bodem opentrekt en geschikt is voor lichte grond, snijdt een schijf de bodem open en laat in de snede de vloeibare mest lopen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Een machine voor bemesting in de aardappelrug voor het frezen. De machine zit op de fronthef en brengt de vloeistof middels gebogen kouters in de rug, waarna deze wordt gefreesd. Op de spuitbalk zitten extra spuitdoppen die afhankelijk van toepassing via kraantjes zijn uit te schakelen.


Als de tank leeg is, kan deze in zijn geheel worden vervangen of bijgevuld.

  Een machine voor bemesting in de aardappelrug voor het frezen. De machine zit op de fronthef en brengt de vloeistof middels gebogen kouters in de rug, waarna deze wordt gefreesd. Op de spuitbalk zitten extra spuitdoppen die afhankelijk van toepassing via kraantjes zijn uit te schakelen. Als de tank leeg is, kan deze in zijn geheel worden vervangen of bijgevuld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Als de tank leeg is, kan deze in zijn geheel worden vervangen of bijgevuld.

  Als de tank leeg is, kan deze in zijn geheel worden vervangen of bijgevuld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Het is de bedoeling dat deze bemestingmethode dit jaar ook wordt toegepast tijdens het zaaien van groenbemester op een tarwestoppel.

  Het is de bedoeling dat deze bemestingmethode dit jaar ook wordt toegepast tijdens het zaaien van groenbemester op een tarwestoppel.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De werkwijze is gelijk aan het bemesten van een aardappelrug. Eerst wordt bemest, dan wordt de bodem ondiep bewerkt en gezaaid.

  De werkwijze is gelijk aan het bemesten van een aardappelrug. Eerst wordt bemest, dan wordt de bodem ondiep bewerkt en gezaaid.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
In Nieuwdorp kende de bijeenkomst hetzelfde programma. Wel werden andere machines besproken, zoals een combinatie die bemest en meteen daarna mais zaait.

  In Nieuwdorp kende de bijeenkomst hetzelfde programma. Wel werden andere machines besproken, zoals een combinatie die bemest en meteen daarna mais zaait.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Evenals de aardappelrugbemester zit de bemestingsunit in de fronthef met achter de trekker de bewerking en zaaicombinatie.

  Evenals de aardappelrugbemester zit de bemestingsunit in de fronthef met achter de trekker de bewerking en zaaicombinatie.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Herre Bartlema van Centrum voor ontwikkeling van rijenbemesting geeft uitleg over het systeem van mesttoediening. De vloeistof loopt er niet constant uit, maar wordt stootsgewijs uitgespoten.

  Herre Bartlema van Centrum voor ontwikkeling van rijenbemesting geeft uitleg over het systeem van mesttoediening. De vloeistof loopt er niet constant uit, maar wordt stootsgewijs uitgespoten.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Hier is goed te zien dat de spuitmonden en zaaikouters in een lijn liggen. Ook is het stootsgewijs uitspuiten van de vloeistof te zien. Rechts raakt de straal nog net niet de bodem en links bij de spuitmond is de straal gestopt. Dit is nog een demomodel. Het spuitdeel moet nog worden gefatsoeneerd.

  Hier is goed te zien dat de spuitmonden en zaaikouters in een lijn liggen. Ook is het stootsgewijs uitspuiten van de vloeistof te zien. Rechts raakt de straal nog net niet de bodem en links bij de spuitmond is de straal gestopt. Dit is nog een demomodel. Het spuitdeel moet nog worden gefatsoeneerd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Als laatste werd een Bomech-tankbemester met een werkbreedte van 15 meter besproken.

  Als laatste werd een Bomech-tankbemester met een werkbreedte van 15 meter besproken.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De Bomech tijdens het uitrijden van spuiwater op tarwestoppel vorig jaar.

  De Bomech tijdens het uitrijden van spuiwater op tarwestoppel vorig jaar.

  Foto: Anton Dingemanse

Of registreer je om te kunnen reageren.