Akkerbouw

Foto & video 16 reacties

Kavelsloten herprofileren

In Flevoland en met name de Noordoostpolder is door bodemdaling herprofilering van kavelsloten nodig om een goede afwatering en waterberging te garanderen.

Foto

 • 

In Flevoland en met name de Noordoostpolder is door bodemdaling herprofilering van kavelsloten nodig om een goede afwatering en waterberging te garanderen. Veel sloten zijn in de loop van jaren te ondiep en te smal geworden om de vele neerslag af te voeren. Waterschap Zuiderzeeland wil de oorspronkelijke slootprofielen herstellen en organiseert daarvoor demonstraties. Waterschap Zuiderzeeland organiseerde de laatste demo bij een kavelsloot tussen maatschap Ballast en maatschap Leijten in Tollebeek.

  In Flevoland en met name de Noordoostpolder is door bodemdaling herprofilering van kavelsloten nodig om een goede afwatering en waterberging te garanderen. Veel sloten zijn in de loop van jaren te ondiep en te smal geworden om de vele neerslag af te voeren. Waterschap Zuiderzeeland wil de oorspronkelijke slootprofielen herstellen en organiseert daarvoor demonstraties. Waterschap Zuiderzeeland organiseerde de laatste demo bij een kavelsloot tussen maatschap Ballast en maatschap Leijten in Tollebeek.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
In de schuur van Leijten legt projectleider Frans Verstraten de werkwijze van herprofileren uit.

  In de schuur van Leijten legt projectleider Frans Verstraten de werkwijze van herprofileren uit.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De belangstelling voor de demonstratie is groot. Ook Jaap Naaktgeboren, als heemraad lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, geeft een toelichting over het belang en nut van herprofilering.

  De belangstelling voor de demonstratie is groot. Ook Jaap Naaktgeboren, als heemraad lid van het dagelijks bestuur van het waterschap, geeft een toelichting over het belang en nut van herprofilering.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Op deze foto is duidelijk te zien dat herprofilering geen overbodige luxe is. De kraan staat op dikke rijplaten boven de kavelsloot.

  Op deze foto is duidelijk te zien dat herprofilering geen overbodige luxe is. De kraan staat op dikke rijplaten boven de kavelsloot.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Drie technieken worden gedemonstreerd: een profielbak, een brede grondbak dwars op de sloot en een profielvijzel. Hier als eerste de profielbak, waarbij de rupskraan op rijplaten recht boven de sloot zijn werk doet. Het hele traject is eerst met gps uitgezet.

  Drie technieken worden gedemonstreerd: een profielbak, een brede grondbak dwars op de sloot en een profielvijzel. Hier als eerste de profielbak, waarbij de rupskraan op rijplaten recht boven de sloot zijn werk doet. Het hele traject is eerst met gps uitgezet.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Met de profielbak is duidelijk te zien waar wel en geen grond wordt weggehaald. De bak maakt direct het goede profiel.

  Met de profielbak is duidelijk te zien waar wel en geen grond wordt weggehaald. De bak maakt direct het goede profiel.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De laser geeft diepte en afschot aan. Het afschot is 2 centimeter per 100 meter. Op de bak zit een ontvanger die de goede diepte aangeeft voor de machinist.

  De laser geeft diepte en afschot aan. Het afschot is 2 centimeter per 100 meter. Op de bak zit een ontvanger die de goede diepte aangeeft voor de machinist.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Per werklengte (zover de giek reikt) worden telkens twee rijplaten verlegd om verder te kunnen.

  Per werklengte (zover de giek reikt) worden telkens twee rijplaten verlegd om verder te kunnen.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Loonbedrijf van Dun uit Rutten werkt met een vijzel. Dit is een goedkopere bewerking, die meer bedoeld is voor kleinere oneffenheden in het talud.

  Loonbedrijf van Dun uit Rutten werkt met een vijzel. Dit is een goedkopere bewerking, die meer bedoeld is voor kleinere oneffenheden in het talud.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De vijzel kan jaarlijks ingezet worden om het talud bij te werken .

  De vijzel kan jaarlijks ingezet worden om het talud bij te werken .

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De vijzel draait naar boven en voert zo de grond af. Eventueel kan met een 'slof' onder aan de vijzel ook wat grond onder uit de slootbodem worden verwijderd.

  De vijzel draait naar boven en voert zo de grond af. Eventueel kan met een 'slof' onder aan de vijzel ook wat grond onder uit de slootbodem worden verwijderd.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Op dit schema de te realiseren profielen voor zand- en kleigrond. Bij zandgrond en lichte zavel is er een verhouding van 1 op 1,5, voor kleigrond is de verhouding 1 op 1,25. Dat is dus steiler. De breedte van de bodem is 1 meter.

  Op dit schema de te realiseren profielen voor zand- en kleigrond. Bij zandgrond en lichte zavel is er een verhouding van 1 op 1,5, voor kleigrond is de verhouding 1 op 1,25. Dat is dus steiler. De breedte van de bodem is 1 meter.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De derde mogelijkheid is een brede grondbak die de slootkanten ophaalt.

  De derde mogelijkheid is een brede grondbak die de slootkanten ophaalt.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De rupskraan maakt er een strak geheel van.

  De rupskraan maakt er een strak geheel van.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Om de hele sloot aan weerszijden in profiel te brengen, zijn twee bewerkingen nodig.

  Om de hele sloot aan weerszijden in profiel te brengen, zijn twee bewerkingen nodig.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Tijdens het graafwerk is beschadigen van de eindbuizen bijna niet te voorkomen. Voor herstel komt de schop er aan te pas.

  Tijdens het graafwerk is beschadigen van de eindbuizen bijna niet te voorkomen. Voor herstel komt de schop er aan te pas.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Even doorsteken is ook nodig om de drains weer optimaal te laten lopen.

  Even doorsteken is ook nodig om de drains weer optimaal te laten lopen.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
Na de demo is er tijd voor discussie en vragen. Enkele vragen en antwoorden: Mag ik voor het werk de taluds doodspuiten met Roundup? Antwoord: Nee.                                             Ik wil herprofileren en mijn buurman niet, wat nu? Antwoord: Het waterschap bemiddelt niet.                         
Wanneer wordt herprofilering verplicht? Antwoord: Dat wordt nog bekeken door het bestuur, waarschijnlijk niet binnen twee jaar.

  Na de demo is er tijd voor discussie en vragen. Enkele vragen en antwoorden: Mag ik voor het werk de taluds doodspuiten met Roundup? Antwoord: Nee. Ik wil herprofileren en mijn buurman niet, wat nu? Antwoord: Het waterschap bemiddelt niet. Wanneer wordt herprofilering verplicht? Antwoord: Dat wordt nog bekeken door het bestuur, waarschijnlijk niet binnen twee jaar.

  Foto: Sytze Bakker
 • 
De kale slootkanten kunnen worden ingezaaid met roodzwenkgras. Dat moet dan in het voorjaar gebeuren, nu zal het zaad niet meer kiemen. Hiervoor zijn speciale zaaimachines beschikbaar.

  De kale slootkanten kunnen worden ingezaaid met roodzwenkgras. Dat moet dan in het voorjaar gebeuren, nu zal het zaad niet meer kiemen. Hiervoor zijn speciale zaaimachines beschikbaar.

  Foto: Sytze Bakker

Laatste reacties

 • schoenmakers1

  hier is toch nog duidelijk dat men water af wil voeren,2% afschot, in gebieden waar de natuur vooropstaat heeft het waterschap de norm als de sloot waterpas de afvoer voldoende is, heb geprobeerd dit als niet normaal te bestempelen maar zonder resultaat

 • aline

  Hier wordt toch gewerkt met 0, 02 procent afvoer ?

 • mts. Platenkamp

  Boerderij, haal nou @#$%%^& is die akelige automatische diashow van de website. Ik erger me er bij elke reportage weer aan. Ben je tekst aan het lezen, vliegt de diashow naar de volgende foto (of 2 verder zonder te klikken, dat werkt dus nog niet eens naar behoren). Heb een tijdje terug gelezen dat de show automatisch op pauze zou gaan als je op een bolletje zou klikken, nou ik kan melden dat dat op de laatste Firefox versie in ieder geval nu niet zo is. Zet er dan een normale pauze knop bij, of haal de hele timer weg, maar geef in ieder geval een optie om het automatisch veranderen van foto uit te zetten. Lijkt me toch dat er jaarlijks genoeg geld binnen komt om de website fatsoenlijk werkend te kunnen krijgen. Bovendien was er met de oude versie niks mis, dus tot nu toe is het helemaal weggegooid geld.

 • wg

  kunnen ze in groningen los

 • Jan-Zonderland

  @ Miniplaat,
  Als je de pijlen aan de zijkant van de foto's gebruikt kun je zelf door klikken en de foto's blijven net zolang als je zelf wilt.
  Zo werkt het bij mij tenminste, ook met Firefox.
  Succes ermee.

 • ed12345

  Sytse een kleine correctie het zijn geen rijplaten maar draglineschotten ze zijn van hout en speciaal gemaakt om kranen te dragen op b.v. zachte ondergrond.Ik denk dat waar mogelijk de profielbak het beste voldoet ,wat was daar de indruk?

 • ...............

  @Jan-Zonderland, hier verspringt de foto ook steeds.

 • Videofarmer

  Ja met de profielbak en laser gaat het heel mooi.Het verleggen van de draglineschotten is ook geen probleem en kost weinig tijd. Het ophalen met de grondbak ging de machinist goed af om een strakke kant te maken.

 • schoenmakers1

  als ik de foto`s goed bekijk is het eigenlijk zonde om te doen, alleen de bodem alleen verdiepen zou verstandiger zijn, de kant mag je toch niet bewerken, teeltvrije zone!!!!!!!

 • gjcamps

  Wel een beetje ouderwets design van de sloot, een beetje meanderen en een wandelpad erlangs is moderner. Het nieuwe polderlandschap.

 • ed12345

  gjcamps ,ik ben er zeker van dat de boeren dat HELEMAAL niet voorstaan zeker niet voor kavelsloten .Een beetje meanderen? .Zit je soms in een of andere provinciale landsschapsclub?

 • gjcamps

  Hallo Ed12345, ik zit zeker niet in zo'n club. Ik kijk alleen om me heen en zie dat waar we vroeger trots op waren aan ontginning en ruilverkavelings projecten, de huidige trend kromme sloten en (on)kruiden laten zien. Met het nieuwe glb beleid gaat dat ook nog geld opleveren.

 • landboer

  Juist dat strakke is zo mooi aan de Noordoostpolder.Hier kunnen ze tenminste niet zeggen dat het vroeger mooier was.(of je moet de zee mooier vinden)

 • ed12345

  gjcamps ik denk dat het glb beleid er niet altijd zal blijven .Zo gauw er weer bezuinigingen op forse schaal doorgevoerd wordt kon er wel eens eenpuntje achter gezet worden en dan kon het ook nog zo worden dat weer bewerken ook niet mag.en van dat bochtige gedoe krijg ik een beestje op m'n rug ,het is zo verrekte lastig met zaaien, spuiten en ander veldwerk

 • no-profile-image

  swanen

  meanderen is zeker een heel mooi gezicht en mag dan ook behouden blijven,neemd niet weg dat de afvoer van water belemmerd wordt door het niet op tijd uitdiepen en de taluuds voldoende moeten worden onderhouden wat bij mij vallend onder waterschap DE DOMMEL ernstig wordt nagelaten,ondanks meerdere verzoeken daar om/

 • ed12345

  Swanen zo gauw er provincial landschappen en andere natuur vrienden organisaties in het spel zijn ,wordt voor de boeren heel heel moeilijk het laatste woord te hebben.Er wordt naar ons geluisterd maar het blijft bij luisteren

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.