Akkerbouw

Foto & video 2127 x bekeken

Zeeuwse telers sparen zoet water

Voldoende beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw is steeds meer een onzekere factor. In de Zuidwestelijke delta dreigt verzilting, terwijl voor intensieve teelten en hoge opbrengsten juist meer zoet water nodig is. In Zeeland zijn daarom projecten opgestart om regenwater langer in het gebied te houden.

Foto

 • 
Voldoende beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw is steeds meer een onzekere factor. In Zeeland zijn daarom projecten opgestart om regenwater langer in het gebied te houden. Dwarsdoorsnede van het projectgebied op Walcheren. De kreekrug ligt hoger dan het omliggende gebied en de zoetwaterlens daaronder is veel groter dan in het omliggende gebied. Een kreekrug is het overblijfsel van een vroegere zeearm.

  Voldoende beschikbaarheid van zoet water voor de landbouw is steeds meer een onzekere factor. In Zeeland zijn daarom projecten opgestart om regenwater langer in het gebied te houden. Dwarsdoorsnede van het projectgebied op Walcheren. De kreekrug ligt hoger dan het omliggende gebied en de zoetwaterlens daaronder is veel groter dan in het omliggende gebied. Een kreekrug is het overblijfsel van een vroegere zeearm.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Wim van Nieuwenhuizen is een van de deelnemende akkerbouwers en tevens voorzitter van het project Waterhouderij Walcheren. Binnen dit project streven akkerbouwers er naar neerslag zo lang mogelijk binnen het gebied te houden. Het project omvat 300 hectare. Er doen acht bedrijven aan mee.

  Wim van Nieuwenhuizen is een van de deelnemende akkerbouwers en tevens voorzitter van het project Waterhouderij Walcheren. Binnen dit project streven akkerbouwers er naar neerslag zo lang mogelijk binnen het gebied te houden. Het project omvat 300 hectare. Er doen acht bedrijven aan mee.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Waterschap Scheldestromen plaatst meerdere stuwtjes in de sloten, zodat ook op de hogere delen van de kreekrug het water vastgehouden wordt en kleinere peilgebieden ontstaan. Het hoogteverschil in deze kreekrug is ongeveer 2 meter.

  Waterschap Scheldestromen plaatst meerdere stuwtjes in de sloten, zodat ook op de hogere delen van de kreekrug het water vastgehouden wordt en kleinere peilgebieden ontstaan. Het hoogteverschil in deze kreekrug is ongeveer 2 meter.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Een sloot dwars door de kreekrug voert zoute kwel uit het gebied af. Het bezwaar van deze sloot is dat door het lage slootpeil ook zoetwater uit de kreekrug wordt afgevoerd. Om dat te ondervangen wordt het zoete water in een opvangbak opgevangen en in een inlaatpunt teruggepompt.

  Een sloot dwars door de kreekrug voert zoute kwel uit het gebied af. Het bezwaar van deze sloot is dat door het lage slootpeil ook zoetwater uit de kreekrug wordt afgevoerd. Om dat te ondervangen wordt het zoete water in een opvangbak opgevangen en in een inlaatpunt teruggepompt.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Een lege inlaatput. De gele buis is de toevoer van het irrigatiesysteem. Hiermee wordt via drainbuizen 7 hectare ondergronds bevloeid. De grondwaterstand blijft maximaal 50 tot 70 centimeter onder maaiveld. De verhoging van het grondwaterpeil zorgt er ook voor dat de zoetwaterbel groter wordt en het zoute water wordt weggedrukt.

  Een lege inlaatput. De gele buis is de toevoer van het irrigatiesysteem. Hiermee wordt via drainbuizen 7 hectare ondergronds bevloeid. De grondwaterstand blijft maximaal 50 tot 70 centimeter onder maaiveld. De verhoging van het grondwaterpeil zorgt er ook voor dat de zoetwaterbel groter wordt en het zoute water wordt weggedrukt.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Van Nieuwenhuizen en projectbegeleider Esther van Baaren van Deltares meten het zoutgehalte van het zoete water.

  Van Nieuwenhuizen en projectbegeleider Esther van Baaren van Deltares meten het zoutgehalte van het zoete water.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De meteruitslag laat een normale waarde voor zoet water zien.

  De meteruitslag laat een normale waarde voor zoet water zien.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De kreekrug gezien vanaf het laagste punt. De cichorei staat deels op het deel waar ondergronds water wordt toegevoerd. Dit voorjaar kwam de groei hier zeven dagen eerder op gang.

  De kreekrug gezien vanaf het laagste punt. De cichorei staat deels op het deel waar ondergronds water wordt toegevoerd. Dit voorjaar kwam de groei hier zeven dagen eerder op gang.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Op het geïrrigeerde deel zijn peilputten geplaatst om de grondwaterstand bij te houden en het zoutgehalte van het grondwater te meten.

  Op het geïrrigeerde deel zijn peilputten geplaatst om de grondwaterstand bij te houden en het zoutgehalte van het grondwater te meten.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Meetbuis met zonnepaneel. In de buis zitten op verschillende diepten metalen ringen, die veranderingen in het zoutgehalte van het grondwater vastleggen. De projectdeelnemers kunnen de meetgegevens continu via internet volgen.

  Meetbuis met zonnepaneel. In de buis zitten op verschillende diepten metalen ringen, die veranderingen in het zoutgehalte van het grondwater vastleggen. De projectdeelnemers kunnen de meetgegevens continu via internet volgen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 


De meetgegevens zijn weergegeven in een grafiek. Rechts is te zien dat het zoete water het onderliggende zoute water terugdringt.

  De meetgegevens zijn weergegeven in een grafiek. Rechts is te zien dat het zoete water het onderliggende zoute water terugdringt.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Een put van het infiltratiesysteem. Heeft het water het gewenste niveau bereikt, dan wordt het via het gat in de buis afgevoerd.

  Een put van het infiltratiesysteem. Heeft het water het gewenste niveau bereikt, dan wordt het via het gat in de buis afgevoerd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
De buis waarmee het peil van het infiltratiesysteem geregeld wordt. In het geïrrigeerde deel zijn 13 putten geplaatst om het grondwaterpeil in stappen te kunnen regelen.

  De buis waarmee het peil van het infiltratiesysteem geregeld wordt. In het geïrrigeerde deel zijn 13 putten geplaatst om het grondwaterpeil in stappen te kunnen regelen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Op de percelen waar via stuwtjes de grondwaterstand wordt verhoogd, meet Van Nieuwenhuizen de grondwaterstand via een peilbuis.

  Op de percelen waar via stuwtjes de grondwaterstand wordt verhoogd, meet Van Nieuwenhuizen de grondwaterstand via een peilbuis.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Een variant op peilgestuurde drainage is het aanbrengen van een buis met bocht in de bestaande drains. Door de bocht rechtop te zetten of zijdelings weg te draaien kan het grondwaterpeil worden geregeld. Dit is een eenvoudige, relatief goedkope maar arbeidsintensieve methode.

  Een variant op peilgestuurde drainage is het aanbrengen van een buis met bocht in de bestaande drains. Door de bocht rechtop te zetten of zijdelings weg te draaien kan het grondwaterpeil worden geregeld. Dit is een eenvoudige, relatief goedkope maar arbeidsintensieve methode.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

Een ander project is Freshmaker. In dit project wordt zout water op grotere diepte weggepompt en beschikbaar zoet water toegevoerd. Zo ontstaat een grotere zoetwaterbuffer die telers in droge perioden kunnen gebruiken.

  Een ander project is Freshmaker. In dit project wordt zout water op grotere diepte weggepompt en beschikbaar zoet water toegevoerd. Zo ontstaat een grotere zoetwaterbuffer die telers in droge perioden kunnen gebruiken.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 

De pompinstallatie waarmee zout water wordt weggepompt. Zoet water gaat naar een irrigatiesysteem, in dit geval een boomgaard.

  De pompinstallatie waarmee zout water wordt weggepompt. Zoet water gaat naar een irrigatiesysteem, in dit geval een boomgaard.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Put met peilbuizen om metingen uit te voeren. Hiermee wordt de grens tussen zoet en zout water gevolgd.

  Put met peilbuizen om metingen uit te voeren. Hiermee wordt de grens tussen zoet en zout water gevolgd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Bij een derde project onder de naam drains2buffer bij Kerkwerve op Schouwen-Duiveland wordt gekeken of ook in klei de zoetwaterbuffer kan worden vergroot. Zoute kwel op 50 centimeter onder het maaiveld is geen uitzondering. Oorspronkelijk liggen de drains hier op 90 centimeter. Voor dit project zijn de drains op 120 centimeter gelegd. Ook hier wordt er van uitgegaan dat door verdiepen van de drainage de zoetwaterbuffer in omvang toeneemt, zodat het bij droogte langer duurt voordat de zoute kwel de wortels van het gewas bereikt.

  Bij een derde project onder de naam drains2buffer bij Kerkwerve op Schouwen-Duiveland wordt gekeken of ook in klei de zoetwaterbuffer kan worden vergroot. Zoute kwel op 50 centimeter onder het maaiveld is geen uitzondering. Oorspronkelijk liggen de drains hier op 90 centimeter. Voor dit project zijn de drains op 120 centimeter gelegd. Ook hier wordt er van uitgegaan dat door verdiepen van de drainage de zoetwaterbuffer in omvang toeneemt, zodat het bij droogte langer duurt voordat de zoute kwel de wortels van het gewas bereikt.

  Foto: Anton Dingemanse

Of registreer je om te kunnen reageren.