Akkerbouw

Foto & video 7 reactieslaatste update:18 okt 2013

Wateroverlast na weekend met veel regen (update)

In midden-Zeeland viel in het weekend van 12 en 13 oktober op plaatsen wel 100 millimeter regen. De schade aan gewassen is nog moeilijk te bepalen. Het slootpeil zakt alweer.

Foto

 • In een korte periode viel in midden-Zeeland afgelopen weekend ruim 100 millimeter water. Maandag 14 oktober was het peil in de overvolle sloten al iets gezakt. De schade door de wateroverlast is nog niet te bepalen.

  In een korte periode viel in midden-Zeeland afgelopen weekend ruim 100 millimeter water. Maandag 14 oktober was het peil in de overvolle sloten al iets gezakt. De schade door de wateroverlast is nog niet te bepalen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Op de gezaaide percelen waar nog niets boven staat, zullen de natte plekken kaal blijven.

  Op de gezaaide percelen waar nog niets boven staat, zullen de natte plekken kaal blijven.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Richard van ‘t Westende in ‘s-Heerenhoek wil evenals alle andere telers daarom graag af van het water op zijn al gezaaide perceel.

  Richard van ‘t Westende in ‘s-Heerenhoek wil evenals alle andere telers daarom graag af van het water op zijn al gezaaide perceel.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Op plekken waar de tarwe al boven staat, kan de schade meevallen mits het water binnen een paar dagen weg is.

  Op plekken waar de tarwe al boven staat, kan de schade meevallen mits het water binnen een paar dagen weg is.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Waar nodig zet waterschap Scheldestromen op verzoek van telers een pomp in om de overvolle sloten leeg te krijgen.

  Waar nodig zet waterschap Scheldestromen op verzoek van telers een pomp in om de overvolle sloten leeg te krijgen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De bovenkant van het stokje is bij het plaatsen gelijk met het waterpeil. Ruim een uur later is uit deze sloot 13 centimeter gepompt.

  De bovenkant van het stokje is bij het plaatsen gelijk met het waterpeil. Ruim een uur later is uit deze sloot 13 centimeter gepompt.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De sloot waaruit wordt gepompt, is onderdeel van een uitgebreid afwateringstelsel dat uiteindelijk loost bij ‘s-Gravenpolder in de Westerschelde. Het water wordt over de weg geloosd in een sloot, die uitkomt op een hoofdwatergang. Deze loopt rechtstreeks naar een gemaal bij Borssele.

  De sloot waaruit wordt gepompt, is onderdeel van een uitgebreid afwateringstelsel dat uiteindelijk loost bij ‘s-Gravenpolder in de Westerschelde. Het water wordt over de weg geloosd in een sloot, die uitkomt op een hoofdwatergang. Deze loopt rechtstreeks naar een gemaal bij Borssele.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Een teler die op een perceel bij Heinkenszand nog een groot deel aardappelen heeft staan, heeft met de ploeg geulen naar de sloot getrokken om het water bij het gewas weg te krijgen. Vooral de aardappeloogst kan bij deze wateroverlast flinke schade oplopen.

  Een teler die op een perceel bij Heinkenszand nog een groot deel aardappelen heeft staan, heeft met de ploeg geulen naar de sloot getrokken om het water bij het gewas weg te krijgen. Vooral de aardappeloogst kan bij deze wateroverlast flinke schade oplopen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Dit perceel bij Nisse is pas gedraineerd. Zo te zien heeft dit geresulteerd in een goede afwatering.

  Dit perceel bij Nisse is pas gedraineerd. Zo te zien heeft dit geresulteerd in een goede afwatering.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Alles wordt in het werk gesteld om het overtollige water weg te krijgen, want er wordt nog meer regen voorspeld.

  Alles wordt in het werk gesteld om het overtollige water weg te krijgen, want er wordt nog meer regen voorspeld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • In Zeeland had Schouwen-Duiveland verhoudingsgewijs de grootste wateroverlast. Het waterschap Scheldestromen zette waar nodig pompen in. Hier wordt een pomp opgestart in de Zonnemairepolder. De pomp stond eerder in de Kijkuitpolder, ongeveer 2 kilometer westelijker.

  In Zeeland had Schouwen-Duiveland verhoudingsgewijs de grootste wateroverlast. Het waterschap Scheldestromen zette waar nodig pompen in. Hier wordt een pomp opgestart in de Zonnemairepolder. De pomp stond eerder in de Kijkuitpolder, ongeveer 2 kilometer westelijker.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Het water wordt met 10 kubieke meter per minuut over de dijk het Grevelingenmeer ingepompt. Het is voorlopig zaak om het water op een aanvaardbaar peil te krijgen, in afwachting van wat nog komt.
Onderin links van het midden is het aanzuigkolkje van de pomp te zien.

  Het water wordt met 10 kubieke meter per minuut over de dijk het Grevelingenmeer ingepompt. Het is voorlopig zaak om het water op een aanvaardbaar peil te krijgen, in afwachting van wat nog komt. Onderin links van het midden is het aanzuigkolkje van de pomp te zien.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Een rivierenlandschap in aardappelland bij Zonnemaire. Hier wordt ter weerzijden van een kraan een geul gegraven, om het water zo snel mogelijk tussen de ruggen weg te krijgen. Frezen was bij een dergelijke waterhoeveelheid geen optie.

  Een rivierenlandschap in aardappelland bij Zonnemaire. Hier wordt ter weerzijden van een kraan een geul gegraven, om het water zo snel mogelijk tussen de ruggen weg te krijgen. Frezen was bij een dergelijke waterhoeveelheid geen optie.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Dit detail laat de noodzaak van een dergelijke ingreep duidelijk zien. De teler hoopt nog te kunnen rooien en de aardappelen meteen op de markt te zetten. Het lijkt erop dat deze fritesaardappelen niet meer geschikt zijn voor de bewaring.

  Dit detail laat de noodzaak van een dergelijke ingreep duidelijk zien. De teler hoopt nog te kunnen rooien en de aardappelen meteen op de markt te zetten. Het lijkt erop dat deze fritesaardappelen niet meer geschikt zijn voor de bewaring.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Er worden lange dagen gemaakt, dus even weg voor koffie moet kunnen. Het laat wel zien wat de werkwijze is. Zijdelings wordt gegraven en de grond wordt achter de kraan gedeponeerd. Zou één geul worden gegraven, dan zou de vrijgekomen grond een deel van het perceel blokkeren.

  Er worden lange dagen gemaakt, dus even weg voor koffie moet kunnen. Het laat wel zien wat de werkwijze is. Zijdelings wordt gegraven en de grond wordt achter de kraan gedeponeerd. Zou één geul worden gegraven, dan zou de vrijgekomen grond een deel van het perceel blokkeren.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Een overgelopen sloot aan de Ringdijk bij Brouwershaven. Dit is een van de laagste delen van Schouwen waar akkerbouw wordt bedreven.

  Een overgelopen sloot aan de Ringdijk bij Brouwershaven. Dit is een van de laagste delen van Schouwen waar akkerbouw wordt bedreven.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Alle uien zijn nog niet van het land van het land. Hier een perceel bij Zierikzee, waar met een frees een geul is getrokken. Inmiddels is dit perceel bijna droog.

  Alle uien zijn nog niet van het land van het land. Hier een perceel bij Zierikzee, waar met een frees een geul is getrokken. Inmiddels is dit perceel bijna droog.

  Foto: Anton Dingemanse
 • 
Bij Colijnsplaat op Noord-Beveland freesde loonwerker Jewan Breure een geul in een perceel waar de uien al weg zijn.

  Bij Colijnsplaat op Noord-Beveland freesde loonwerker Jewan Breure een geul in een perceel waar de uien al weg zijn.

  Foto: Anton Dingemanse

Laatste reacties

 • Tiny1946

  De waterschappen moeten beter het zomer winterpeil in de gaten houden zorgen dat 1 oktober het winter peil is bereikt, dan is er ruimte voor neerslag.

 • info104

  In zuidelijk Flevoland is zelfs 130 mm. water gevallen in dit weekeinde en er is niemand verdronken , t;komt ook wel weer goed, het meeste water zie je niks meer van.

 • schoenmakers1

  zo is het tiny, het waterschap is deze verantwoordelijk voor voldoende afvoer/ruimte en diend zich niet overal achter te verschuilen, ik heb verschillende plaatsen gezien waar de stuwen nog hoger stonden als normaal in een droge periode

 • pieterdejong

  info 104 heeft zijn aardappelen er al uit of misschien helemaal geen, dat praat wel makkelijker. Moeilijk om van afstand te beoordelen wat nu precies de knelpunten zijn , grootste probleem natuurlijk de hoeveelheid water in korte tijd. Hopelijk kunnen de gewassen binnenkort van het land en blijft de schade binnen de perken want hier wordt niemand vrolijk van verzekering of niet hier ben je niet voor aan de gang.
  Doorpakken en elkaar helpen ipv van lullen en dan later maar de balans opmaken.

 • massy

  De waterschappen zijn mede schuldig aan deze water overlast ze wachten veel te lang met pompen het peil in de sloten staat voor half oktober veel te hoog waardoor ze al een grote achter stand hebben .en volgens mij drinken er weinig koeien nog sloot water dus waterschappen voortaan eerder naar het weer bericht kijken of luisteren.

 • Noordam2

  de waterschappen (twee) waar ik mee te maken heb hadden beiden al van te voren het peil drastisch verlaagd. maar 100 mm in een weekend met slagregens blijft een probleem. het is ook vaak de bovenlaag die dichtslaat en dan gaat het water lopen. pieter de jong heeft gelijk, elkaar helpen en doorpakken, en vooral niet zeuren

 • koestal

  De waterschappen klagen steeds dat Nederland verdroogt,de natuurorganisaties doen hetzelfde,ze vertellen steeds dat hierdoor het aantal weidevogels terugloopt,er zijn gewoon te veel predatoren voor de weidevogels,er komen wel steeds neer ganzen tegen de winter,moeten de boeren zeker niet blij mee zijn !

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.