Akkerbouw

Foto & video

Teeltkeuzes heroverwegen

‘Bepaalt de kostprijs uw teelt?’ was het thema van de uiendag vorige week in Colijnsplaat (Zld.). Telers werden uitgedaagd hun teeltkeuzes te heroverwegen.

Foto

 • Bij iedere proef werd aan de hand van vragen of stellingen de discussie over het rendement van de bijbehorende teelthandelingen aangezwengeld.
  Foto’s: Anton Dingemanse, tekst: Luuk Meijering

 • Voor de geleide rondgangen langs de proef- en demovelden was veel belangstelling.

 • Bij de onkruidproeven was het effect van een bespuiting met contactherbiciden op een niet afgehard gewas goed te zien. 50 tot 80 procent van de planten viel weg.

 • Meerjarige fosfaatbemestingsproeven van het Masterplan Mineralenmanagement tonen aan dat een verse fosfaatgift nauwelijks invloed heeft op de uienopbrengst. Alleen giften bij het zaad met Powerstart of PK 30-5 gaven een meeropbrengst.

 • Alle zaadleveranciers toonden hun uienrassen en gaven uileg bij de specifieke kenmerken van de vele rassen.

 • De Groot en Slot liet onder andere het ras Kappa zien. Een langwerpige ui die zeer geschikt is om ringen van te snijden.

 • In de tent presenteerde het Uien Informatie- en Kenniscentrum (UIKC) de resultaten van het rassenonderzoek in de vorm van de nieuwe rassenlijst voor teeltjaar 2013.

 • Uiendokter Adrie Albregtse gaf uitleg bij mogelijke oorzaken van afwijkende uien. Bij de mogelijkheden om kosten te besparen wordt ook gekeken of uien met universele zaaimachines gezaaid kunnen worden. De organisatie liet het aan de bezoekers zelf over hier een oordeel over te vormen.

 • Tijdens een hevige regenbui die ’s middags over het Zeeuwse Colijnsplaat trok, stroomde de tent helemaal vol bezoekers. Een goede gelegenheid voor telers en afnemers om nieuwe contacten te leggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.