Akkerbouw

Foto & video

Aardappelen en uien op retour

Boerderij keek bij de aardappelen en uien, die vroeg slijten dit jaar.

Foto

 • Boerderij keek vorige week in een aantal aardappel- en uienpercelen in Zeeland en Flevoland. Hier laat Wiliam de Jonge in Swifterbant(Fl.) Innovators zien. Hij is tevreden over dit ras, dat een goede maat laat zien. De Jonge teelt Innovator voor de frites en verder Maritima, Leonarda, Nicola en Bildstar voor tafelaardappelen. Alle aardappelen zijn eind maart gepoot.
  Sytze Bakker en Anton Dingemanse

 • Een beeld van de Maritima’s; het gewas is al bijna helemaal dood.

 • De Nicola’s zijn net doodgespoten. De aardappelen zijn al aan de grote kant en er is een enkele groeischeur te zien. Ook dit ras was aan het eind van de groei.

 • Een strookje Bildstar achter de windsingel was al dood.

 • De Bildstars laten een behoorlijke maat zien.

 • De Jonge heeft verder drie rassen uien: Retano (rood), Dormo (geel) en Centro (geel). De Centro’s zijn bijna helemaal gestreken.

 • Het verschil in stand van het gewas tussen de gele (voorgrond) en rode uien is goed te zien. De gele uien zijn gestreken, de rode Retano zijn nog goed aan de groei.

 • Piet Boudeling laat zijn Lady Claire zien, waar de groei helemaal uit was. De aardappelen zijn begin mei gepoot op een kavel van een voormalig veehouder. De poters zijn fijn met een hoge setting, maar hadden nog wel wat grover gemogen.

 • Andre Boerdijk in Nagele (Fl.) in zijn Sunskin-zaaiuien die al langere tijd dode punten hebben en al aardig op retour zijn.

 • Boerdijk schat de opbrengst hier op misschien 70 ton. In tegenstelling tot vorig jaar is het aantal zaadstengels nihil.

 • Verder teelt Boerdijk 12 hectare consumptieaardappelen van het ras Victoria. Die worden deze week doodgespoten: de groei is eruit.

 • De volgende foto’s zijn in het noorden van Zeeland gemaakt. Deze Agria’s op Noord-Beveland zijn op 10 april geplant. In dit aardappelras zijn dit jaar wel groeischeuren te vinden. Dit perceel is in het najaar van 2011 bemest met varkensmest.

 • Hier de opbrengst van twee Agria-planten.

 • Deze Lady Anna’s op Noord-Beveland zijn op 18 april geplant. Hier de opbrengst van een plant. Het ziet er goed uit.

 • Aan het gewas te zien, kunnen de Lady Anna’s nog wel even doorgroeien.

 • Deze Innovators, ook op Noord-Beveland, werden op 8 april geplant en zijn volledig afgestorven. Hier ligt de opbrengst van twee planten.

 • De opbrengst van één Bintje-plant op Schouwen-Duiveland. De Bintjes zijn op 5 april gepoot en lijken niet verkeerd. De algemene indruk is dat de aardappelopbrengst in dit gebied matig is.

 • De Bintjes zijn al wel wat op hun retour.

 • Deze Red Baron-uien op Noord-Beveland zijn 15 maart gezaaid. Dit perceel staat er beter bij dan veel andere percelen in de omgeving.

 • Nog een detail van de Red Baron.

 • Dit perceel met Bennito-zaaiuien, ook op Noord-Beveland, had veel waterschade met waterrot en pseudomonas tot gevolg. Deze uien zijn op 14 maart gezaaid.

 • Dit perceel met Hybing-uien is pas op 18 mei gezaaid. Het gewas staat er gezien de zaaidatum mooi bij, maar is wel achter in ontwikkeling voor de tijd van het jaar. Alleen veel zonuren kunnen nog een redelijke opbrengst bewerkstelligen.

 • Door uitspoeling als gevolg van de vele regen was er voor de uien niet altijd voldoende stikstof beschikbaar. Dit is te zien aan dorre bladpunten, hier in Hybing.

 • Dit perceel Centro-zaaiuien op Schouwen-Duiveland sterft vervroegd af, als gevolg van een stemphylium-aantasting.

 • Op Schouwen-Duiveland nog een perceel Bennito-zaaiuien, die op 23 maart gezaaid zijn. De pijpen zijn zo goed als gestreken.

 • Nog een buitje of wat voor de bolling en er kan gerooid worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.