Akkerbouw

Foto & video

‘Precisie loont’ op Akkerbouwvelddag

‘Precisie loont’ was afgelopen week het centrale thema van de Akkerbouwvelddag bij PPO in Lelystad.

Foto

 • De demonstratie van verschillende gewassensoren om biomassa en stikstofinhoud te meten was een van de belangrijkste items tijdens de velddag.
  Foto’s: Jan Willem Schouten, tekst: Luuk Meijering

 • Nieuw voor Nederland is de Fritzmeier Isagri-sensor. Deze meet in een breder lichtspectrum dan de Yara N-sensor en de Greenseeker. Hierdoor zijn de gevonden data mogelijk beter te vertalen naar concrete bijbemestingsadviezen.

 • Belangstellenden konden zelf met handsensoren het veld in om de eigen waarnemingen met gemeten waarden van de sensoren te vergelijken.

 • Metingen aan het gewas alleen zijn niet voldoende om de sensorgegevens goed te interpreteren. Altic ontwikkelde daarom een bodemscanner waarmee de verschillen in de bodem in kaart worden gebracht. Deze meet onder andere de zwaarte van de grond.

 • De machines voor mesttoediening in het voorjaar voor aardappelen waren niet in actie te zien. Wel werd er toelichting gegeven over de mogelijkheden van deze apparatuur.

 • De groei van de met deze machines aangelegde demovelden wordt het hele seizoen gevolgd. In het project FieldCopter is met een spectraalcamera aan een vliegtuigje op meerdere tijdstippen de biomassa en stikstofinhoud gemeten. Het deel dat bemest is met de strokeninjecteur kwam het snelst op gang.

 • Bij de spuitdemonstratie werd aandacht besteed aan driftreducerende technieken. Met luchtondersteuning kan de gebruiker de mate van indringing in het gewas sturen. Voor meeldauw een hoge druk om het middel goed onderin het gewas te krijgen en voor aarfusarium een lagere druk.

 • De Wing-sprayer trekt het gewas mechanisch open. Bij dit systeem staan de doppen op 25 cm waardoor deze dichter op het gewas kunnen spuiten en het systeem minder driftgevoelig is.

 • Een test met watergevoelig papier laat zien dat het gewas ook onderin en aan de zijkanten van de stengel goed geraakt wordt.

 • Het Belgische bedrijf Aams demonstreerde een reinigingssysteem voor veldspuiten. Hierbij wordt met schoon water uit een opgebouwde tank de restvloeistof verdrongen door schoon water. Het reinigen gaat hiermee sneller dan op de traditionele manier en er blijft minder spoelwater over.

Of registreer je om te kunnen reageren.