Akkerbouw

Foto & video

Bijpraten op Wijnandsrade

Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven op proefboerderij Wijnandsrade.

Foto

 • Op de akkerbouwdag in Wijnandsrade (L.) werden vooral Zuid-Limburgse akkerbouwers bijgepraat over de verschillende proeven die op proefboerderij Wijnandsrade worden uitgevoerd.
  Foto’s: Marcel van Hoorn, tekst: Luuk Meijering

 • Krappe stikstofnormen voor löss- en zandgronden dwingen ondernemers om meststoffen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Binnen een praktijknetwerk wordt nu onderzocht wanneer de stikstof uit dierlijke mest het best benut wordt, bij volveldstoediening of bij toediening in de rij.

 • DLV Plant-adviseur Richard Korver geeft uitleg bij het project ‘Mineralen op maat’. Dit project heeft als doel de toepassing van mineralenconcentraten en spuiwater in de landbouw te stimuleren.

 • Mineralenconcentraat is de dunne fractie die overblijft na industriële verwerking van mest. Dit bevat vooral stikstof en kali. Het concentraat is alleen nog binnen een pilotproject erkend als kunstmestvervanger. Concentraat van niet-erkende verwerkers wordt als dierlijke mest gezien.

 • De toediening van mineralenconcentraat stelt hoge eisen aan de apparatuur. Vooral de breedteverdeling is belangrijk. Daar komt nog bij dat de uitrijregels voor dierlijke mest gelden. Emissiearm toedienen dus.

 • Het rassenproefveld voor wintertarwe was te nat om het de bezoekers te laten zien. Daarom vertelt PPO-onderzoeker Ruud Timmer binnen over de bijzonderheden van dit seizoen. Door de hoge ziektedruk komen de verschillen in gevoeligheid voor gele roest duidelijk naar voren. Hierdoor is het dit seizoen eenvoudig om zwakkere rassen uit te selecteren.

 • Jochem Herford van het Duitse bedrijf Agrotop geeft uitleg over de werking van de nieuwe TurboDrop HiSpeed-spuitdoppen. Bij een druk van 5 bar en een rijsnelheid van 8 kilometer per uur geven deze doppen 240 liter water per hectare.

 • Het meest bijzondere aan de doppen is dat deze een dubbele straal hebben. Eén straal spuit in een hoek van 10 graden naar voren en de andere in een hoek van 50 graden naar achteren.

 • Een andere nieuwigheid van Agrotop is een extra reinigingspomp om de spuit van binnen schoon te maken. Met water uit de schoonwatertank spoelt de pomp met weinig water tank en leidingen in vier tot vijf minuten schoon.

 • Buitenlandse proeven laten zien dat minimale grondbewerking ten opzichte van ploegen 50 procent brandstof bespaart en 5 procent hogere opbrengsten levert. In Wijnandsrade ligt een vijfjarige proef waarin wordt onderzocht of deze resultaten ook voor Nederlandse omstandigheden gelden. Na drie jaar is er nog geen verschil in opbrengst gevonden.

Of registreer je om te kunnen reageren.