Akkerbouw

Foto & video 2 reacties

Dierlijke mest als basis voor tafelaardappelen

De voorjaarstoepassing van dierlijke mest op kleigronden groeit. Vof Flohil-Maris heeft al vijf jaar ervaring met het gebruik van dierlijke mest op aardappelen in het voorjaar.

Foto

 • Niek Flohil in Emmeloord (Fl.) heeft samen met zijn vrouw Corrien een akkerbouwbedrijf, vof Flohil-Maris. De vof beschikt over 93 hectare kleigrond waarop ze 1 op 3 tafelaardappelen teelt. Alle aardappelpercelen krijgen in het voorjaar een basisbemesting met vleesvarkensdrijfmest.
  Foto’s: Jan Willem Schouten, tekst: Luuk Meijering

 • Voor het uitrijden van de mest schakelt Flohil loonbedrijf Van Dun uit Rutten (Fl.) in. Dat heeft een speciale bemester die op smalle wielen tussen de aardappelruggen rijdt.

 • Per rug heeft de bemester twee uitstroomopeningen met daaronder ketsplaatjes die de mest over de zijkant van de rug verdelen.

 • De sterwielen aan weerskanten van de rug dekken vervolgens de mest af met een laagje grond.

 • Voldoende rijsnelheid is belangrijk om de mest er goed onder te krijgen.

 • Van Dun werkt met een viercilindertrekker van 102 kW (140 pk). Deze heeft voldoende vermogen en is korter dan een zescilinder. Dit heeft als voordeel dat de combinatie op de 6 meter brede kopakkers net kan draaien.

 • De lengte van deze kavel van Flohil is net als de meeste kavels in de Noordoostpolder 300 meter. Bij een gift van 30 kuub per hectare is de 11,5 kuubtank na een omgang vrijwel leeg. Voor giften minder dan 25 kuub per hectare gebruikt Van Dun een lichtere 8 kuubtank.

 • De mest wordt met vrachtwagens aangevoerd, loonbedrijf Van Dun coördineert het transport. Flohil hoeft in de winter alleen maar aan te geven hoeveel mest hij in het voorjaar wil ontvangen en de loonwerker een seintje te geven wanneer hij op het bedrijf terecht kan.

 • De container dient als tussenopslag, zodat transport en bemesten onafhankelijk van elkaar door kunnen gaan. Bij het vullen op de doodlopende weg staat de bemester niemand in de weg.

Laatste reacties

 • jampie

  mooi systeem

 • HermanKrebbers

  Positieve ervaringen met mest op aardappelen. Nu nog techniek ontwikkelen en op juiste wijze toepassen om aan wettelijke eisen emissiearme toediening te kunnen voldoen. Met huidige apparatuur nog aanzienlijk risico dat het bij controle niet voldoet. Wie neemt actie om techniek te ontwikkelen of eisen iets te versoepelen, zodat we in 2013 met veilig gevoel mest op aardappelen kunnen benutten?

Of registreer je om te kunnen reageren.