Akkerbouw

Foto & video

Demo stoppelbewerking in Lelystad

Het veld in met een Evers maisstoppelkneuzer en de aloude triltandcultivator, schijvencultivator en een vierbalks schijveneg.

Foto

 • Stoppelbewerking bij niet kerende grondbewerking is even belangrijk als lastig. Genoeg reden voor een demo. PPO organiseerde een aloude triltandcultivator, schijvencultivator, een vierbalks schijveneg en een Evers maisstoppelkneuzer. De organisatie zette de machines op een perceel luzernestoppel en bekeek met de bezoekers de resultaten.

  Tekst & foto's: Matthijs Verhagen

 • Oorspronkelijk was het de bedoeling om de demo te houden op een perceel gele mosterd. Organisator Derk van Balen van PPO: “Bij een zachte winter is dat immers een lastige groenbemester om kort te krijgen. Door de strenge vorst was deze dit jaar echter wel volledig afgestorven. Vandaar dat we uitwijken naar de luzernestoppel.“

 • Deze Kerner vleugelschaar komt als eerste in actie. Derk van Balen: “Gewasresten of een groenbemester zorgen voor een goede structuur van de toplaag. Voor onze proef met nkg op rijpaden zijn we op zoek naar een machine om dit goed in te werken. Een frees of ander aangedreven werktuig vraagt relatief veel energie.” Vandaar ligt de focus tijdens de demo op niet aangedreven werktuigen.

 • Ondanks de ogenschijnlijke overlap tussen de vleugelscharen snijden deze toch niet de gehele bouwvoor los.

 • Er blijven plantjes intact. Bij niet kerende grondbewerking zorgen deze later voor problemen.

 • De maisstoppelkneuzer van Evers is ontwikkeld om maisstoppels en resten te verkleinen. Dit ter bestrijding van de maiswortelkever, met name in Duitsland is dat een thema.

 • De machine bestaat uit twee rollen die voorzien zijn van hoeklijnen in plaats van ronde buizen. De scherpe hoeklijnen hakken de gewasresten in stukken. De spoed en diameter van beide rollen verschilt.

 • De machine werkt het best bij 15 tot 20 kilometer per uur. Hier wordt de machine voor het eerst ingezet op kleigrond, en niet op een maisstoppel. Uit het experiment blijkt dat de machine als stoppelbewerker akkerbouwers op kleigrond in Nederland niets te bieden heeft. De machine werkt puur op de grond en niet in de grond.

 • Bart-Jan Voerhuis van fabrikant Evers geeft wel aan dat de machine bijvoorbeeld in december ingezet kan worden om lange groenbemesters alvast te verkleinen. De bodem blijft daardoor bedekt tot het voorjaar, maar is dan gemakkelijker te bewerken. De groenbemester is tegen die tijd al een aardig eind verteerd.

 • De aloude triltand, hier met ganzenvoeten, is ook nog niet afgeschreven. De machine levert redelijk werk, maar legt de grond zonder rol erg grof weg.

 • Omdat het nog nat is komt de grond niet los van de sterk gewortelde luzerne.

 • Derk: “Het liefst zie je de luzernewortels goed losgesneden en met weinig grond bovenin de toplaag.” Dan drogen deze goed in en is er weinig hergroei.

 • Op de valreep werd nog een vierbalks schijveneg geregeld.

 • Voor een goede werking is de afstelling belangrijk, hier wordt de machine vlak gezet en iets agressiever ingesteld.

 • Een herkansing.

 • Zeker op snelheid snijdt de machine het meeste, maar nog niet alles los. Een idee uit het publiek: “Laat iedere schijf via gps exact een plantrij lichten.”

 • Bezoeker Marius Langebeke (links) bekijkt de verrichtingen aandachtig. Hij heeft zelf een gangbaar akkerbouwbedrijf en oriënteert zich op rijpaden. Niet ploegen zou daarbij passen. Een goede stoppelbewerking is dan belangrijk. Toch neigt hij meer naar aangedreven werktuigen, zoals de rotorkopeg die hij nu gebruikt. “Je moet dan wel uitkijken met versmering, maar mijns inziens moet je het trekkervermogen via de aftakas op de grond over brengen. Dus niet via de trekkerwielen zoals je dat doet wanneer je niet aangedreven werktuigen door de grond trekt.”

Of registreer je om te kunnen reageren.