Akkerbouw

Foto & video

26 ton zaaizaad voor akkerranden

Onlangs hield Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (Anog) in Zuidwending (Gr.) de jaarlijkse distributie van zaaizaad voor natuurbraak, wintervoedselpercelen en FAB-randen.

Foto

 • Onlangs hield Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG) in Zuidwending (Gr.) de jaarlijkse distributie van zaaizaad voor natuurbraak, wintervoedselpercelen en FAB-randen. Uit de hele regio Oost-Groningen kwamen akkerbouwers met auto’s, trekkers en aanhangers om zaaizaad af te halen.
  Foto’s: Hans Hut, tekst: Hilko Bos.

 • Er werden mengsel voor drie verschillende typen akkerranden uitgegeven: voor natuurbraakranden, voor FAB-randen en voor wintervoedselpercelen. De natuurbraak is bedoeld als broed- en fourageergelegenheid voor akkervogels, en is vooral een kruidenmengsel. Het is een meerjarig gewas. De zaaizaadhoeveelheid voor natuurbraak is ongeveer 18 kilo per hectare.

 • Mengsels voor wintervoedselpercelen bestaan uit zomergranen. Er wordt ongeveer 140 kilo per hectare gezaaid. Het gewas wordt niet geoogst, maar blijft staan en dient als dekking voor vogels en andere dieren. De (uitgevallen) korrels dienen in de winter als voedsel voor vogels en andere dieren. Dit is een eenjarig gewas.

 • Tot slot zijn er de FAB-randen. Dit zijn de functionele agro-biodiversiteit-randen. Deze bloemrijke randen moeten vooral insecten, spinnen en loopkevers aantrekken, als natuurlijke bestrijder van bijvoorbeeld slakken en luizen in het naastgelegen akkergewas. De zaaizaadhoeveelheid ligt op zo’n 30 kilo per hectare..

 • In totaal werd 26 ton zaaizaad verdeeld.

 • Het zaaizaad ging naar in totaal zo’n 150 akkerbouwers: een flinke registratie.

 • Voor het vervoer werden allerlei transportmiddelen afgeladen, zoals deze paardentrailer.

 • Of deze kofferbak.

 • En zelfs de stoelen voor in de auto werden niet ontzien.

 • Op een aantal percelen langs de openbare weg, of langs fietspaden, plaatst de agrarische natuurvereniging informatieborden. Hierop kunnen voorbijgangers lezen dat het om braakpercelen of braakranden gaat, en wat het nut hiervan is.

 • Naast het zaaien vragen de akkerranden weinig onderhoud. Bemesten en spuiten is niet nodig, en niet toegestaan. Alleen probleemonkruiden mogen aangepakt worden. Alleen de natuurbraakranden moeten gemaaid worden, dat gebeurt in stroken om vogels te ontzien. In het derde of vierde jaar wordt de natuurbraakrand omgeploegd om opnieuw in te zaaien, om vergrassing te voorkomen.

 • Tussen de middag is er voor de zaaizaadploeg een kop warme soep met broodjes.

 • Al met al een hele gebeurtenis.

Of registreer je om te kunnen reageren.