Akkerbouw

Foto & video

Groenbemester zaaien

Spelen met groenbemesters: Strip Till-machines in Nederland aan het werk.

Foto

 • Bodemgezondheid is een punt van zorg in de akkerbouw. Groenbemesters kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de bodem. Dat was de boodschap tijdens een veldexcursie van het project ‘Duurzame Bodemkwaliteit Zeeland’ in Bruinisse.
  Foto’s: Anton Dingemanse en Peter Roek, tekst: Luuk Meijering

 • Een groep van zo’n 70 belangstellenden krijgt van PPO-onderzoeker Derk van Balen en DLV Plant-adviseur Sander Bernaerts uitleg over de eigenschappen van verschillende soorten groenbemesters.

 • Terralife Rigol is een mengsel van tien verschillende groenbemesters, dat in Nederland door Eurograss op de markt gebracht wordt.

 • Het voordeel van mengsels is dat van iedere soort de sterke punten benut worden en de verschillen binnen een perceel genivelleerd. Een vlinderbloemige doet het beter op stikstofarme perceelsdelen, terwijl grasachtigen het juist op natte plekken goed doen.

 • Bij een teeltsysteem met niet-kerende grondbewerking (NKG) is het de kunst om de grond zo lang mogelijk bedekt te houden en toch een goed zaaibed te maken. Een strip till-bewerking is een van de mogelijkheden.

 • De Kuhn Striger is een van de machines die in Bruinisse aan het werk te zien was.

 • Landbouwadviseur Stefan Muijtjens geeft uitleg bij de strip till-machine van Orthman

 • Het werkingsprincipe van beide machines is hetzelfde: een schijf snijdt het gewas open, twee schijven werken de groenbemester aan de kant, een woelpoot trekt de grond open, de volgende schijven maken het spoor vlak en een rol drukt de grond weer aan.

 • Tussen de rijen blijft de groenbemester staan. Deze beschermt de bodem gedurende de rest van de winter tegen extreme weersomstandigheden.

 • Het idee is om in het voorjaar in de bewerkte stroken suikerbieten of mais te zaaien. De vraag is nog hoe en wanneer de overgebleven groenbemester het best vernietigd kan worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.