Akkerbouw

Foto & video laatste update:16 feb 2012

Zelf compost maken

Maatschap De With in Nagele (Fl.) composteert al het eigen organisch restmateriaal. Dat is goedkoper dan afvoeren en levert bovendien een goed bruikbare meststof op.

Foto

 • Jan en Harry de With in Nagele (Fl.) maken voor het tweede jaar compost van al het organisch afval van hun akkerbouw- en bloembollenbedrijf. Dit moeten de telers anders afvoeren vanwege kans op verspreiding van ziekten. Dat kost op jaarbasis al gauw €2.000. Composteren is goedkoper.<

 • Het van oorsprong veebedrijf heeft een sleufsilo waarin de telers alle materiaal storten. Dit scheppen ze regelmatig door elkaar. Eerst met de heftruck, maar als de sleufsilo voller raakt, moet er een kraan aan te pas komen.

 • Een beeld van de stortplaats waar de verschillende restproducten liggen. Dit zijn vooral restanten die bij de verwerking van de tulpenbollen vrij komen, maar ook ondermaat aardappelen, uien en witlofresten.

 • De telers maken de sleufsilo nu leeg voor de aanleg van een kuil waar het composteren werkelijk plaatsvindt. Extra stro maakt het product luchtig.

 • Harry de With verdeelt vanuit een 20 literbus Micoferm over de hele sleufsilo. Per kuub is hiervan 1 à 2 liter nodig.

 • Microferm is een mengsel van micro-organismen dat het omzettingsproces bevordert.

 • Kraanmachinist Hans Bom van loonbedrijf De Rijke in Nagele mengt de hoop tijdens en tussen het laden door. Zo komt het stro en de Microferm er al redelijk goed doorheen.

 • De pluspunten van het systeem aldus De With: 1 besparing afvoerkosten organisch materiaal; 2 besparing aanvoerkosten gft; 3 behoud mineralen binnen het eigen bedrijf; 4 opwaardering organischestofbalans; 5 een gezond bodemleven.

 • Tussentijds doet De With er stro bij en mengt het geheel goed. Er kan eventueel ook mest aan toegevoegd worden.

 • Jan Hoekstra van het gelijknamig loonbedrijf Hoekstra in Oosterzee (Fr.) brengt de grondstof voor de compost met een Massey Ferguson 7490 en een grote mestverspreider op de plek waar de kuil komt.

 • De verticale walsen verdelen en mengen het product perfect tot een homogene massa die straks mooie compost geeft.

 • Er ontstaat een strakke bult van ongeveer 200 ton. De totale kosten hiervoor bedragen zo’n €1.250. Dat is minder dan de afvoerkosten van het restmateriaal.

 • Als het storten klaar is, werken de telers met heftrucks de kuil af, zodat het plastic er op kan om de kuil luchtdicht af te dekken.

 • Nog even met de schop wat bijwerken.

 • En dan met een touw de breedte van het plastic kleed bepalen.

 • De 12 meter brede rol wordt met behulp van de lepels van twee heftrucks uitgerold. Met z’n tweeën is het dan goed te doen.

 • Vanwege de wind leggen de telers eerst de zijkant met zand vast, voordat ze het hele kleed er over trekken.

 • Het plastic moet er strak over en luchtdicht sluiten. Het composteringsproces duurt ongeveer acht weken. De compost rijdt De With dit voorjaar uit op het aardappelland.

 • Jan de With laat hier een restant zien van het eerste jaar en vertelt dat je heel secuur moet werken om een mooie bult Bokashi-compost te maken. Nauwkeurig werken is heel belangrijk, zodat alle eventuele ziektekiemen en onkruid goed verteren en er schone en veilige compost overblijft.

Of registreer je om te kunnen reageren.