Akkerbouw

Foto & video

Uiendag Colijnsplaat

Vorige week organiseerde UIKC voor de tiende keer de nationale uiendag in Colijnsplaat (Zld.). Het thema ‘Kilo’s of kwaliteit’ kwam bij alle proeven en demo’s naar voren.

Foto

 • UIKC en Ui en Peen manifestatie presenteerden tijdens de uiendag de nieuwe rassenlijst voor 2012. De lijst laat zien dat de hoogste opbrengst en de hoogste (bewaar)kwaliteit niet in dezelfde rassen te vinden zijn. Dat geeft aan dat de juiste rassenkeus erg belangrijk is.


  Foto’s: Peter Roek, tekst: Luuk Meijering

 • In het veld kregen telers uitleg bij de achtergronden van de proeven. CropSolutions vergelijkt verschillende plantversterkers. In het veld zijn nog geen verschillen te zien. Duidelijk is dat de over het gewas gespoten middelen geen wegval of bladverbranding veroorzaken. Aan het eind van het seizoen wordt de opbrengst bepaald en gekeken welke middelen interessant zijn voor vervolgonderzoek.

 • Bemesting heeft een duidelijke invloed op de kwaliteit van uien. Mol Agrocom toonde een proef waarin onderzocht wordt of een bladbemesting met kali de gebruikelijke korrelbemesting kan vervangen. Het idee is om hiermee zout- en bladschade te voorkomen.

 • N-xt Fertilizer zoekt de kwaliteitsverbetering van de ui in meststoffen die gebaseerd zijn op zuren in plaats van zouten. Deze meststoffen dragen bij aan een betere balans in de bodem, waarop dan een weerbaarder gewas groeit. • Het bedrijf Plant Health Care toonde een proef waarin het uienzaad behandeld is met Myconate. Dit product stimuleert de groei van de in het veld aanwezige mycorrhiza-schimmels. Deze hebben op hun beurt een positieve invloed op de groei van de uien.

 • Adviesbureau TTW gaf uitleg bij hun adviessysteem, waarbij aan de hand van grond- en gewasmonsters en groeicurves de bemesting zo gestuurd wordt, dat het gewas zo egaal mogelijk groeit.

 • Dat te veel nooit goed is laten deze uien zien. Als gevolg van overdadige bemesting en extra ziektebestrijding bollen deze uien nauwelijks en groeien ze erg los. Onverkoopbare uien.


 • Jan Feersma Hoekstra van Agriton toont belangstellenden met behulp van pH- en geleidingsmeters dat meststoffen als zwavelzure ammoniak en ureum nauwelijks meer invloed hebben op zuurgraad en zoutgehalte in de bodem dan KAS.

 • De rassenvergelijking van het UIKC is altijd een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse uiendag. De onderzochte rassen zijn hier allemaal naast elkaar te zien.

 • Naast de onafhankelijke rassenvergelijking lieten de zaadhuizen hun rassen zien. Telers werden daar geïnformeerd over de specifieke eigenschappen van ieder ras.

Of registreer je om te kunnen reageren.