Akkerbouw

Foto & video

Biologische rogge, spelt en haver dorsen

Naast natuur heeft het Brabants Landschap ook cultuurhistorisch waardevolle esgronden in beheer. Daarop teelt het traditionele granen, als haver, rogge en spelt.

Foto

 • Naast natuur heeft het Brabants Landschap ook cultuurhistorisch waardevolle esgronden in beheer. Daarop teelt het traditionele granen, als haver, rogge en spelt op biologische wijze.


  Tekst: Martijn Knuivers, foto's: Bert Jansen

 • Gerard Traa is terreinbeheerder bij Brabants Landschap. Hij regelt de teelt, zoals bouwplanplanning en inplannen teeltmaatregelen, waaronder zaaien en wieden. Plaatselijke loonwerkers voeren het werk uit.

 • Loonbedrijf Van Rulo dorst met een Claas-combine spelt.

 • Spelt is een soort oertarwe. Het geeft lagere opbrengsten dan tarwe, maar kan met minder bemesting toe en is minder vatbaar voor ziekten. Een ideaal gewas om biologisch te telen dus.

 • Opvallend is dat om elke speltkorrel een soort vliesje zit. Voordat het spelt tot meel gemalen kan worden, dient van elk korrel het vliesje verwijderd te worden.

 • Op de kopakker staan containers om het graan in te lossen. Het graan gaat in de biologische graanpool van Agrifirm. De containers gaan naar het innamepunt in Dronten (Fl.).

 • Even later kan de combine aan de slag in een perceel haver.

 • De haver is de trots van het Brabants Landschap. Deze wordt via Agrifirm geleverd aan graanpletterij De Halm in Heeswijk-Dinther, die er biologische muesli van maakt.

 • Even verderop is loonbedrijf Gaakeer in opdracht van het Brabants Landschap een perceel winterrogge aan het dorsen met een Laverda-combine.

 • De opbrengsten van het biologische graan vallen tegen door het droge voorjaar. Is normaal de roggeopbrengst zo’n 4 tot 4,5 ton per hectare, nu is dat 3,5 tot 4 ton.

 • Goed landbouwkundig beheer staat voorop. Wel wordt natuurlijk rekening gehouden met de flora, zoals fazanten en patrijzen, maar ook met insecten als de sprinkhaan.

 • Ook is er aandacht voor soortenrijkdom aan kruiden, zoals de klaproos in een perceel spelt. Het Brabants Landschap spreekt van kruiden, niet van onkruiden.

 • Hier een korenbloem tussen de rogge.

 • Wordt het aandeel kruiden in een graanperceel te hoog, dan wordt er enkele jaren luzerne geteeld. Door deze vaak te maaien, neemt de kruidenstand in het perceel weer af en wordt de grond weer geschikt voor enkele jaren graanteelt. Bijkomend voordeel is dat de vlinderbloemige luzerne stikstof vastlegt in de bodem, wat weer ten goede komt aan het graan in de jaren erna.

 • Een uitgebreide bedrijfsreportage over de graanteelt bij het Brabants Landschap staat in Boerderij nummer 46 van 16 augustus 2011.

Of registreer je om te kunnen reageren.