Akkerbouw

Foto & video 2 reacties

Veel precisielandbouwtechnieken

De akkerbouwvelddag en de biologische velddag stonden in het teken van precisielandbouw. Voor de mechanische onkruidbestrijding was het te nat, de demo’s grondbewerking en spuittechniek gingen wel door.

Foto

 • De akkerbouwvelddag en de biologische velddag stonden in het teken van precisielandbouw. Voor de mechanische onkruidbestrijding was het te nat, de demo’s grondbewerking en spuittechniek gingen wel door. Deze veldspuit is voorzien van biomassa- sensoren en het SensiSpray systeem. De sensoren meten de biomassa en het systeem bepaalt plaatsspecifiek de juiste hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel.
  Foto’s: Ton Kastermans en PPO, tekst: Luuk Meijering.

 • De dosering wordt bepaald door, afhankelijk van de gemeten biomassa, nul tot 4 doppen te openen. De omschakeling duurt slechts milliseconden.

 • Toediening van dierlijke mest op het juiste moment en op de juiste plaats is ook een vorm van precisielandbouw. Loonwerkers lieten veel verschillende systemen zien waarmee mest in het voorjaar op kleigrond met minimale structuurschade toegediend kan worden.

 • Dat het niet altijd grote en dure machines hoeven te zijn laat deze machine van akkerbouwer Papma uit Kraggenburg zien. Deze drie meter brede machine doseert de mest over de aardappelrug waarna de schijven het direct onderwerken.

 • Een nieuwe ontwikkeling is de toediening van mestconcentraten of andere restvloeistoffen tegelijk met de organische mest. Deze machine, bedoeld voor grasland, is daartoe voorzien van een extra pompunit.

 • Herre Bartlema van het NCOR demonstreert dat vloeibare kali prima met een eenvoudig pompsysteem gedoseerd kan worden. Hiermee is kali ook toepasbaar als rijenbemesting.

 • Mechanisatiebedrijf Van Gemeren toonde een rijenbemester voor vloeibare mest met een palletvork. Hiermee zijn de boxen snel te wisselen zodat er geen tijd verloren gaat voor het overpompen.

 • De schoffelmachines kwamen vanwege de natte grond niet in actie. Hier de Deense Robovator, een cameragestuurde schoffelmachine. Een camera herkent het gewas en stuurt de schoffel eromheen. Om geen last te hebben van schaduwwerking is er per gewasrij een lamp gemonteerd. Dit geeft tevens de mogelijkheid om 24 uur per dag te kunnen schoffelen. De machine kost tussen de €50.000 en €60.000.

 • Een goedkopere oplossing is de door PPO ontwikkelde schoffelmachine. Deze werkt met sensoren in plaats van camera’s. Bij een plantafstand van 30 cm kan met deze machine een snelheid van 6 tot 7 km per uur gehaald worden.

 • Naast de machines was er in het veld ook nog wel wat te zien. PPO onderzoeker Kees Bus laat het verschil zien tussen verschillende partijen biologische pootaardappelen. Opvallend was het grote verschil in opbrengst tussen wel en niet voorgekiemde Ditta’s, ten gunste van de voorgekiemde.

 • Een ander verschil dat duidelijk naar voren kwam was de relatie tussen Rhizoctonia en het ontstaan van groeischeuren. Het hoger de Rhizoctonia-index, hoe meer groeischeuren. Het uitgangsmateriaal van de linkerpartij had een Rhizoctinia-index van 15, de rechterpartij een index van 2.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  wim

  Te nat ??? Hier snakken we nog altijd naar een beetje neerslag

 • no-profile-image

  Vincent

  Wim, wat is je punt?

Of registreer je om te kunnen reageren.