Akkerbouw

Foto & video

Droogte in het Noorden

Impressie van de gewassen in Friesland en Veenkoloniën begin juni

Foto

 • In de eerste week van juni bekeek Boerderij de gewassen in het noorden van Friesland en Oost-Groningen. Overgebleven beeld van die reportage willen we u niet onthouden. Intussen is een wisselende hoeveelheid regen gevallen. Desalniettemin kunnen veel plaatsen nog wel meer regen gebruiken.
  Op deze foto beregent Bernhard Hansma in het Friese Ee zijn vroege consumptieaardappelen, die hij in de tweede helft van juni hoopt te rooien.


  Foto’s: Hans Hut fotografie, tekst: Hilko Bos

 • De capillaire werking van de grond is goed. Het gewas heeft daardoor nog niet erg veel last van de droogte gehad.

 • Hansma is tevreden over de opbrengst. Als hij straks gaat rooien, verwacht hij een opbrengst van zo’n 20 ton per hectare. Dat is vrij normaal voor deze vroege aardappelen.

 • Bijzonder is wel dat Hansma het water voor de beregening aanvoert met een tankwagen. De aardappelen staan in een beregeningsverbodgebied. Om toch te kunnen beregenen, haalt hij het water van buiten het gebied. Dat betekent 7 kilometer enkele reis.

 • Vader Martinus (rechts) en en zoon Pier Hiemstra hebben in Ternaard (Fr.) een akkerbouwbedrijf.

 • In de eerste week van juni was de grond nog droog. Wel is de structuur van de 20 tot 25 procent afslibbare grond goed, zodat het gewas zich goed bleef ontwikkelen.

 • Ondertussen viel op 16 juni zo’n 20 millimeter neerslag. Hier kan het gewas weer een tijdje mee vooruit. Hiemstra hoopt dat er ook niet al te veel regen in een keer komt. “Dan heb je weer meer kans op groeischeuren, of dat de energie in de loofgroei gaat zitten.” Of de droogte al geleid heeft tot abortering van knolletjes, durft de akkerbouwer niet te zeggen.

 • Over de ziektedruk is de teler goed te spreken. Hier zijn medewerkers van AB Fryslan bezig met de selectie. Van bacterieziek heeft de akkerbouwer tot nu toe geen last. “Maar het is altijd even afwachten wat er gebeurt na de regenval.” Tot nu toe is hij daarom gematigd positief.

 • De hoeveelheid virusplanten valt hem dit jaar ook mee. De gewassen zijn wel vroeg, zo’n tien dagen eerder dan normaal, schat Hiemstra. “Ze zeggen dat over 14 dagen de eerste gewassen alweer dood moeten.”

 • De tarwe van vader en zoon Hiemstra staat nog wat hol. Ze zaaiden het gewas laat in de herfst onder natte omstandigheden met een spitfrees. Om de uitstoeling in het voorjaar te bevorderen, lieten de akkerbouwers het gewas met de sleepslang bemesten en werd de tarwe ook nog eens gerold. Dit heeft wel geholpen. “10 ton zal het niet worden,” verduidelijkt Hiemstra, “maar 6 zal het ook niet zijn.” Veel stro zal er evenmin komen. Het gewas is erg kort.

 • Mooi weer verveelt niet, en het spuiten van gewassen blijft een mooi gezicht. Ook prijstechnisch gezien heeft Hiemstra het liefst droge jaren: “Met droogte kom je meestal verder, het is uiteindelijk de prijs die het resultaat bepaalt.”

 • Vlakbij Zuidwending (Gr.) is Kees Tepper bezig met het aanaarden van de aardappelen. Dit is tevens een belangrijke onkruidbestrijding. Op de achtergrond staat de beregeningshaspel.

 • Begin juni hadden de gewassen bij Tepper nog weinig last gehad van vochttekort, afgezien van de gewassen op zandkoppen. Meer schade had de teler van de vorst, en dat was dan weer vooral op de humusrijkere delen.

 • Op dit perceel suikerbieten in de omgeving van Meeden (Gr.) is te zien wat de vorst kan aanrichten. De schade is aanzienlijk.

 • Medewerkers van handelshuis HZPC selecteren bij Metslawier (Fr.) een perceel met kweekmateriaal. Medewerker Piet Bosma schat dat in de hele maand mei slechts zo’n 20 millimeter neerslag viel, veel buien trokken net langs het gebied. Bosma verwacht dat de droogte leidt tot veel pok op de knollen.

 • Bovendien krijgen onkruiden juist dit jaar veel kans in het gewas. Ook omdat tussen de veldjes met kweekmateriaal veel open plekken liggen. Virus- en bacterieziek liggen dit jaar duidelijk op een lager niveau dan vorig jaar, vindt Bosma.

 • Meerdere akkerbouwers in dezelfde buurt waren begin juni bezig met het spuiten van de aardappelen. Deze zelfrijdende spuit is echter een vrij unieke verschijning.

 • Een akkerbouwer in de buurt van Ternaard (Fr.) geeft de tarwe nog een kunstmestgift. Ook in dit gewas zit duidelijk nog niet veel lengte.

 • Tot slot nog een paar foto’s van actie in het veld. Hier het spuiten van bieten in de omgeving van Stadskanaal (Gr.).

 • Even verderop het spuiten van zetmeelaardappelen.

 • En het aanaarden ervan. In de eerste week van juni had het gewas de rijen al dicht.

 • In de aardappelen zijn de eerste coloradokevers al weer te vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.