Akkerbouw

Foto & video

Grote verschillen tussen middelen

Vorige week bezocht Boerderij een demoveld van middelenfabrikant DuPont. De fabrikant toonde het effect van verschillende phytophthoramiddelen in een veldje met extreem hoge ziektedruk.

Foto

 • Vorige week bezocht Boerderij een demoveld van middelenfabrikant DuPont. De fabrikant van onder meer Curzate M en Curzate Partner toonde het effect van verschillende phytophthoramiddelen in een veldje met extreem hoge ziektedruk. De veldjes liggen opgesloten in een maisperceel. Hier kan een gunstig klimaat gecreëerd worden. De aardappelen zijn kunstmatig geïnfecteerd met phytophthora.

  Tekst en foto’s: Hilko Bos

 • Het beheer van en onderzoek aan de demoveldjes heeft DuPont uitbesteed aan het onafhankelijke onderzoeksinstituut Agro Research International. Dit bedrijf verzorgt de complete proef: van planten en spuiten tot het beoordelen en analyseren van de gegevens. Elke week worden alle veldjes gecontroleerd op de mate van infectie: alle zieke blaadjes worden geteld en omgerekend naar het percentage aangetast bladoppervlak. In totaal liggen in deze demo van DuPont 12 middelen(combinaties), allemaal vier keer herhaald. In totaal dus 48 veldjes. De toepassing van de middelen, zoals hierna beschreven, is overigens niet altijd in overeenstemming met de toelating. In deze demo wordt vooral het aantal toepassingen overschreden, doordat de middelen het hele seizoen, elke week gespoten zijn.

 • Om een hoge ziektedruk te krijgen, worden een paar onbespoten rijen aardappelen rondom het veldje geïnfecteerd met phytophthora. Dat gebeurde voor het eerst op 22 juni. Omdat de ziekte door de droogte niet aansloeg, is dit op 15 juli herhaald. Begin augustus werden de eerste lesies in de bespoten veldjes gevonden. Ondertussen zijn de onbespoten planten volledig ten onder gegaan aan de ziekte.

 • Om na het afsterven van de buitenste onbehandelde rijen de ziektedruk in het veldje toch hoog te houden, wordt aan de kant van het spuitpad bewust een halve rij niet meegespoten. Daardoor kan vanuit dat punt de ziektedruk toch hoog gehouden worden. De aardappelen, die op 10 mei gepoot zijn, zijn tijdens het seizoen 12 keer beregend. Dit was vooral om de aardappelen aan het groeien te houden en in mindere mate om een vochtig klimaat voor de ziekte te creëren.

 • Het eerste veldje is vanaf 17 juni wekelijks bespoten met 2,5 kilo Curzate M WG. Op 19 augustus was dit een van de beste veldjes, het percentage aangetast bladoppervlak bedraagt slechts 0,6.

 • Veldje 2, dat wekelijks bespoten is met 2,5 kilo Curzate M WG in combinatie met 0,1 procent Trend Uitvloeier, scoorde ook goed met 0,55 procent. Afgaande op het verschil tussen behandeling 1 en 2 lijkt het toevoegen van de uitvloeier aan Curzate in de praktijk te duur voor het meereffect.

 • Behandeling 3 is een wekelijkse toepassing van 0,4 liter Shirlan. Deze behandeling laat het bij deze extreem hoge druk op dit demoveld flink afweten: 13,8 procent van het bladoppervlak is aangetast.

 • Typisch in het veldje van Shirlan is de aantasting van de koppen en de stengels van de plant door phytophthora. Ook een aantal andere middelen laat dit zien.

 • De combinatie van wekelijks 0,3 liter Shirlan met 0,15 kilo Curzate Partner en 0,1 procent Trend scoort net zo matig als de toepassing van de volle dosering van 0,4 liter Shirlan. Er zijn echter minder aangetaste koppen in het veldje te zien.

 • De toepassing van 2 kilo Valbon per week doet het relatief goed. Het percentage aangetast bladoppervlak zit op 5,9. Dat is vergelijkbaar met 1,2 liter Infinito.

 • Aan de lichtgroene rand rond de vlek op het blad is te zien dat Valbon, net als de meeste middelen, niet in staat is de phytophthora te stoppen en af te doden.

 • Ook Revus stelde teleur. Bij een wekelijkse toepassing van 0,6 liter Revus was maar liefst 13,8 procent van het bladoppervlak aangetast. Dat is vergelijkbaar met Shirlan.

 • Ook bij Revus duidelijk aangetaste koppen. Dat remt de plantengroei behoorlijk.

 • Behandeling 7: wekelijks 0,3 liter Revus met 0,4 kilo Tanos. Dit veldje haalde in deze demo van DuPont samen met het Ranman-veldje de slechtste score.

 • Wekelijks 0,2 liter Ranman met 0,15 liter Ranman-uitvloeier redt het niet in deze demo. Maar liefst een kleine 17 procent aangetaste bladeren op 19 augustus.

 • Het toevoegen van Curzate Partner aan de driekwartdosering van de Ranman-combinatie geeft ook bij dit object duidelijk minder aangetaste koppen in vergelijking met de volle dosering Ranman. Op het percentage aangetast blad had de toevoeging dit jaar weinig effect: 14,4 procent van het blad is aangetast.

 • Een middel dat hier relatief goed scoorde was InFinito. Na een wekelijkse toepassing van 1,2 liter InFinito was op 19 augustus ‘slechts’ 6,3 procent van het bladoppervlak ziek.

 • Een van de toppers is de wekelijkse toepassing van 1,2 liter InFinito in combinatie met 0,15 kilo Curzate Partner. Hier maar 0,27 procent aangetaste blaadjes per veldje en mooi frisgroen loof.

 • Deze combinatie is ook in staat om een phytophthora-aantasting te stoppen. Dit is hier te zien aan de scherpe, donkere randen rondom de lesie. Doordat het bruine blad afsterft en de ziekte het alleen doet op levend materiaal, is de ziekte hier ook afgedood. Bij een gestopte lesie ontstaat in een verder stadium simpelweg een gaatje in het blad.

 • Tot slot de combinatie van 2 liter Proxanil in combinatie met 0,2 liter Ranman met 0,15 liter uitvloeier. Met 0,58 procent ook een van de topcombinaties in deze demo. Bovendien is ook deze combinatie in staat een phytophthora-aantasting te stoppen.

Of registreer je om te kunnen reageren.