Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Met de neus in de uien

Op de Ui & Peen Manifestatie 2010 ging de aandacht vooral uit naar gewasbescherming en rassenkeuze. Een verslag.

Foto

  • Op 19 augustus organiseerden PPO-AGV en Agrifirm de Ui & Peen Manifestatie in Lelystad, met het thema uien. Vooral middelendemo’s en rassenveldjes zijn een belangrijk deel van het programma.

    Foto’s en tekst: Hilko Bos.

  • Bezoekers werden met nieuwe wagens van en naar de demovelden gereden.

  • Meerdere bedrijven presenteerden hun rassen. Telers konden de uien zien en er in knijpen. Proefrooiingen waren nog niet veel gedaan. Wel kon Seminis bijvoorbeeld vertellen dat de Barito zaaiplantuien, die 15 april in het veld geplant zijn, nu op bruto 94 ton per hectare zitten. Vorig jaar werd 104 ton bruto gehaald. Wel kost deze methode €3.000 per hectare aan plantgoed en plantkosten. Overigens zijn de uien dit jaar duidelijk later, ondermeer door laat zaaien en de droge periode.

  • Syngenta Seeds, die zich in het uiensegment focust op gele zaaiuien, presenteerde een nieuw uienras: Attraction. Dit ras wordt ingezet als een harde, robuuste ui, die sterk in de huid zit. Ook zou het netto goede opbrengsten geven. Attraction is een middenvroeg ras.

  • Van zondagavond tot en met woensdag viel zo’n 55 millimeter regen in Lelystad. Droog was het er dus zeker niet.

  • Agrifirm toonde een demoveld met onkruidbestrijding, waarin verschillende middelcombinaties aan bod kwamen. Hier werden telers onder andere getipt om Boxer niet te vroeg in te zetten. Het advies is: spuit Boxer pas wanneer de uien minimaal drie centimeter groot zijn. Omdat het middel de waslaag beschadigt, zijn contactmiddelen na Boxer riskant voor de uien.

  • In een herhaalde combinatie met Chloor-IPC, Stomp en Pyramin blijkt kruiskruid een hardnekkige volhouder te zijn. Dit is bijvoorbeeld aan te pakken door twee keer een combinatie van Lentagran en Totril te spuiten. Maar door het weglaten van Chloor en Pyramin komen straatgras en varkensgras weer meer opzetten.

  • In dit onbespoten veldje is goed te zien dat als onkruid niet wordt bestreden, er ook niet geoogst hoeft te worden. Het effect is gigantisch.

  • Vanuit de telers kwam de vraag of de inzet van de bodemhechter Grounded in uien zinvol is. Dit middel remt de inspoeling van middelen die snel inspoelen. Maar die worden in de uien niet gespoten.

  • Hier op de voorgrond het nieuwe ras Dormo van Nickerson Zwaan. Het ras is erg laat en wordt gepresenteerd als een huidvaste, harde, hybride ui met hoge opbrengsten. Rechts staat het vroegste ras van de firma: Vento. Het verschil is goed te zien in het niet en al wel gestreken loof.

  • Santero is het meeldauwresistente ras van Nickerson Zwaan, dat zeer geschikt is in de biologische uienteelt.

  • De Hylander van de firma De Groot en Slot: een meeldauwresistent ras, dat geschikt is voor de biologische teelt. Het ras is vrij laat. Verder toonde de firma onder andere het nieuwe ras Hybound.

  • Red Tide is het rode uienras van De Groot en Slot dat in de hoek van de Red Baron gepositioneerd is. Het ras kan qua opbrengst de Red Baron evenaren, maar zou kwalitatief zelfs een stuk beter zijn dan Red Baron.

  • PPO gaf uitleg over de totstandkoming van de rassenlijst. Dit jaar staan 23 rassen op het vergelijkingsveld. De rassen worden niet alleen beoordeeld op allerlei teelttechnische zaken, maar ook de kwaliteit na verwerking over een professionele verwerkingslijn wordt onderzocht.

    Verder wordt in elk bed 5 meter niet met MH bespoten. Die uien worden vanaf begin april elke paar weken beoordeeld op kiemrust. Verder wordt half mei van elk ras de netto leverbare opbrengst bepaald.

    In september of oktober verschijnt de vernieuwde rassenlijst, met de gegevens van de uien die in 2009 op het veld stonden.

  • Hier een proefveld met een nieuw middel tegen valse meeldauw. Omdat het middel nog geen toelating heeft, werd het veldje overgeslagen.

  • Tijdens de uienmanifestatie gaf Holaras nog een kleine rooidemonstratie. Hier werd een bed van 2,25 meter geklapt en gerooid. Rooien bij een dergelijke breedte vraagt voor een goede rooikwaliteit een vlak uienbed.

  • ’s Morgens leek het rooien eerst nog onmogelijk door alle regen van de voorgaande dagen, maar door het mooie weer kon de machine toch aan de slag. Helemaal ideaal was het niet, maar het resultaat was niet verkeerd.

  • Voor machines in actie is altijd belangstelling.

  • Hier het klap- en rooiresultaat.

  • Deze rooier was ondermeer voorzien van een schuimrubberen rol, die voorkomt dat de uien van de rooimat weer op de grond vallen. Veel uienladers zijn ook voorzien van zo’n rol.

  • BASF ging in op de bestrijding van de belangrijkste schimmelziekten in uien: valse meeldauw, bladvlekkenziekte en stemphylium.

  • Er werd flink benadrukt om vroeg in het seizoen consequent preventief tegen valse meeldauw te spuiten. BASF levert daarvoor Acrobat. Dit middel wordt bij voorkeur gespoten in combinatie met Promotor. Dat is niet alleen een uitvloeier, maar tevens een penetrator, die de actieve stoffen daadwerkelijk in de plant brengt.

    Daarnaast adviseerde de firma om laat in het seizoen, na het strijken, goed op de spuittechniek te letten om zodoende het hele loofpakket te bespuiten. Dit kan door gebruik te maken van een uitvloeier, maar ook kan de hoeveelheid water omhoog van 300 naar bijvoorbeeld 600 liter per hectare.

  • Hier de resultaten van de behandeling van uien tegen meeldauw met Acrobat op een demoveld. In het onbehandelde veldje is zo’n 90 procent van de planten aangetast, in de met Acrobat bespoten uien is dat zo’n 20 procent. Toevoeging van Promotor reduceert deze hoeveelheid in deze demo tot minder dan 5 procent.

  • Hier een uiendemo van Syngenta met uien die niet bespoten zijn met fungiciden. Het gewas is nu flink aangetast door stemphylium. De valse meeldauw, die hier eerder flink heeft toegeslagen, is nu moeilijker terug te vinden.

  • Naast het onbehandelde veldje lagen deze uien die bespoten zijn met Daconil en Amistar. Deze uien zijn duidelijk een stuk gezonder en groener.

  • Groene Vlieg presenteerde op zijn stand onder andere de steriele insecten techniek tegen uienvliegen. Deze techniek is de tegenhanger van het gebruik van zaaizaad met een coating met insecticiden. In het kort komt het erop neer, dat de wilde uienvlieg bestreden wordt met steriele, gekweekte soortgenoten. De Groene Vlieg zet deze vliegen vanaf opkomst wekelijks in de uienpercelen uit. De wilde vliegen paren met de steriele soortgenoten, maar de eieren die hierna gelegd worden zullen nooit uitkomen.

    Deze techniek bestaat al lang en wordt in Oostelijk Flevoland al in meer dan 70 procent van de uienpercelen toegepast. Ook in de Noordoostpolder groeit de belangstelling sterk. In andere delen van het land, zoals Groningen en Friesland, is de techniek nog zeldzaam. De kosten variëren van ruim €100 tot €200 per hectare, afhankelijk van de uiensoort.

Eén reactie

  • no-profile-image

    m v d werf

    bgfks6


    welke stof zit er in de ui .

    Je ramen worden super schoon .
    en nog meer spullen.
    groeten
    MIES .

Of registreer je om te kunnen reageren.