Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Dagelijks Prophy en Uien raadplegen

Frank de Maat gebruikt tijdens het seizoen dagelijks de modules Prophy en Uien van het programma Crop. Het is zijn belangrijke adviesbron voor het spuiten tegen schimmels.

Foto

 • Frank de Maat gebruikt tijdens het seizoen dagelijks de modules Prophy en Uien van het programma Crop, als belangrijke adviesbron voor het spuiten tegen schimmels. “De dag na het spuiten sla ik soms even over, maar de tweede of derde dag kruip ik zeker weer achter de pc,” vertelt de akkerbouwer en pluimveehouder.  Foto’s: DUO Foto VOF, tekst: Hilko Bos

 • In het perceel van De Maat staat een weerpaal van de Prophy-studieclub. Deze geeft elk uur onder andere de neerslag, windsnelheid, bodem- en luchttemperatuur en het dauwpunt door. De Prophy- en Uien-modules in Crop gebruiken dit bij het spuitadvies.

 • Op de weerpaal zijn twee luchtvochtigheidsmeters aangesloten die de relatieve luchtvochtigheid in het gewas meten. Een staat in de uien….

 • en een staat in de fritesaardappelen.

 • De akkerbouwer teelt dit jaar alleen Markies-fritesaardappelen. Die hebben momenteel flink te lijden door de grote droogte die nog steeds in het gebied heerst: na een droge mei en juni, viel in juli nog geen 40 millimeter. De Maat maakt zich zorgen om de aardappelen. “Ik hoorde deze week dat uit de proefrooiingen blijkt dat de opbrengsten in dit gebied op dit moment 30 tot 40 procent onder die van vorig jaar liggen."

 • De uien van De Maat staan nog vrij goed. “Ze staan gelukkig nog overeind, maar we hebben echt heel snel veel regen nodig, wil het nog wat worden.” In de buurt zijn de eerste percelen al gestreken en met MH bespoten.

 • De Prophy- en Uien-module zijn vrijwel gelijk opgebouwd, met nagenoeg dezelfde tabbladen in het adviesdeel. Het tabblad doseringsadvies zit alleen in de Prophy-module. Het tabblad beschermingsduur laat zien hoe lang het gewas, dus aardappelen in dit geval, nog beschermd is tegen phytophthora. Daarnaast is te zien hoe deze beschermingsduur is berekend. Daarbij houdt het programma rekening met de dosering, rasgevoeligheid, gewasgroei en zwaarte van het gewas, afspoeling en ziektedruk. Door met de muis over de cijfers te gaan, krijgt de teler extra informatie per parameter.

 • In de uienmodule ziet dit er vrijwel net zo uit. Hier laat het programma echter de bescherming zien voor zowel bladvlekkenziekte (BV) als voor valse meeldauw (MW).

 • Wanneer vlak na het spuiten een bui valt, is het belangrijk om dit goed te registreren. Bij De Maat gebeurt dat automatisch, door de weerpaal op het land. Andere telers kunnen eventueel handmatig neerslag invoeren, wanneer deze zeer lokaal valt. Ook het juiste tijdstip van bespuiten is belangrijk, om goed te kunnen rekenen met de afspoeling.

 • Ook de gewasgroei wordt meegenomen. Deze waarnemingen moet de akkerbouwer zelf invoeren. Hier waarschuwt het informatieblokje dat de laatste waarneming ouder dan 14 dagen is.

 • Ook de rasgevoeligheid wordt meegenomen. De Markies is zowel in de knol als in het loof vrij goed bestand tegen phytophthora. “Maar als je hier een Bintje naast zou zetten, krijg je een heel ander spuitadvies,” aldus de teler.

 • Verder houdt het programma rekening met de gebruikte dosering. Wanneer De Maat een middel gebruikt met een maximaal toegelaten dosering, rondt hij de totale hoeveelheid middel voor het perceel af naar beneden. Voor de registratie gebruikt De Maat een pocket-pc: deze heeft hij altijd bij zich tijdens het spuiten. De handcomputer geeft niet alleen aan hoeveel middel er in de tank moet, maar hiermee is ook eenvoudig te registreren wat precies wanneer gespoten is. Tegelijk werkt het programma automatisch bij hoeveel middel er nog in voorraad staat: de bonnen van de middelenleverancier worden automatisch in het programma ingeladen, en het gebruikte middel wordt direct van de voorraad afgetrokken.

 • Maar uiteindelijk gaat het om het spuitadvies. Het spuitmoment is helder toegelicht door het programma. Wel ziet de akkerbouwer dat het advies soms achteraf toch weer iets bijgesteld is, door veranderde weersomstandigheden en weersverwachtingen. Het blijft dus ook zelf de vinger aan de pols houden.

 • Naast een advies voor het spuitmoment, geeft het programma ook een doseringsadvies. Vaak kiest de akkerbouwer het zekere voor het onzekere. “Als de geadviseerde dosering 85 procent is, spuit ik toch vaak de volle dosering.”

 • In de tabel is goed te zien hoe lang het gewas beschermd is en wanneer het grootste gevaar voor infectie is. Ook andere parameters staan in het overzicht, zoals neerslag, bladnat, ziektedruk en het risico op alternaria.

 • In het tabblad middelenoverzicht staan de phytophthora-middelen overzichtelijk op een rijtje. Niet alleen is te zien hoe goed de middelen curatief, op het loof en in de knol werken tegen de ziekte, ook de prijs per hectare, de dosering en de werking tegen alternaria zijn vermeld.

 • In het registratiedeel zijn tal van overzichten te bekijken, uit te draaien en te versturen. Zo is er ook een overzicht van de bespuitingen. Hier het overzicht van de aardappelen, voor het hele seizoen, tot 21 juli. Hier is goed te zien dat een ruim schema gebruikt is van wel 9 of 10 dagen. In juli liep dit terug naar zo’n zeven dagen, doordat het wat bewolkter weer was en er af en toe een buitje viel.

 • In de uien is duidelijk al vaker gespoten.

 • In de uien is vooral de bespuiting tegen valse meeldauw belangrijk. Maar een middel als Kenbyo heeft niet alleen een werking tegen valse meeldauw, maar werkt tegelijk ook goed tegen bladvlekkenziekte. Hierdoor heeft De Maat, die tot nu toe drie keer met Kenbyo spoot, ook al wat gedaan tegen bladvlekkenziekte. Dit wordt automatisch meegenomen in het advies.

Eén reactie

 • no-profile-image

  Jacob

  Ik heb voor het eerst een bed bruinebonen gelegd nu zijn deze heel goed gegroeit maar hoe groot moeten of kunnen deze bonen worden voor ik kan gaan oogsten ? er zijn er al wel 15 cm lang 2 breed als ik deze open maak zitten er wel leuke bonen in , maar volgens mij kunnen ze nog wel even groeien . als ik later ga oogsten dan moeten ze ook nog gedopt worden denk ik ,kunt U mij een advies geven ?
  Groeten Jacob

Of registreer je om te kunnen reageren.