Akkerbouw

Foto & video

Warm weer op Graandag 2010

Onlangs is op proefboerderij Ebelsheerd de Graandag 2010 gehouden. Naast verschillende proefvelden en demo’s toonden fabrikanten en bedrijven hun producten.

Foto

 • Onlangs organiseerde SPNA-proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw-Beerta (Gr.) weer de Graandag. Naast verschillende proefvelden en demo’s toonden fabrikanten en bedrijven hun producten op allerlei gebied: van grondbewerking tot gewasbescherming.


  Foto’s en tekst: Hilko Bos
 • Een van de bekende proeven op Ebelsheerd is de vergelijking van wintertarweteelt met drie verschillende soorten grondbewerking: traditioneel ploegen en kopeggen, mulchzaai en directzaai. Hier het veldje dat al zeven jaar lang op de gangbare manier bewerkt wordt: ploegen en kopeggen.

 • Op dit veldje wordt al zeven jaar via directzaai geteeld. De eerste jaren nam de opbrengst af, maar naarmate het systeem langer draait, trekken de opbrengsten bij. Gemiddeld over zes jaar liggen de opbrengsten 600 kilo per hectare onder het niveau van ploegen en kopeggen.

 • Op dit veldje wordt al zeven jaar via mulchzaai geteeld; na de oogst wordt het perceel een of twee keer losgetrokken. Later wordt met de kopeg en zaaimachine gezaaid. De opbrengst hiervan blijft slechts ruim 200 kilo per hectare achter bij de gangbare methode.

 • Ook waren de resultaten te zien van de machines die vorig jaar op de Bodemdag een veldje inzaaiden. Over het algemeen waren er weinig verschillen te zien tussen de verschillende machines. De patronen van de wielsporen, die eerder dit seizoen nog goed in het gewas terug te vinden waren, zijn nu voor een groot deel verdwenen. Vooral bij ondiepe bewerking is structuurschade van het vorige seizoen terug te vinden.

 • Agrifirm toonde onder andere ThermoSeed. Dat is een vrij nieuw concept om zaaizaad van zaadgebonden schimmels te ontdoen via een hittebehandeling met stoom. Deze methode is toegestaan in de biologische teelt, en wordt momenteel al op grote schaal ingezet in de teelt van biologische zomertarwe. Voordelen zijn onder andere een snellere en egalere opkomst van het gewas.

  Links het veldje met een ThermoSeed behandeling, rechts het veldje met een gangbare ontsmetting. In beide gevallen is 200 kilo zaaizaad per hectare gebruikt. Verschillen tussen de veldjes waren op dit moment niet te zien. • Op de graandag zijn ruim 600 bezoekers rondgeleid langs de verschillende onderdelen.

 • Een van de veldjes langs de route was de stroverteringsproef, die uitgevoerd is door PPO. Momenteel loopt de proef voor het derde jaar. De proef ligt op dezelfde plek en er wordt steeds wintertarwe geteeld. In de proef wordt niet tegen ziekten gespoten. Daarbij worden verschillende grondbewerkingsmethoden met elkaar vergeleken. Tot nu toe zijn hierin geen verschillen gevonden in ziektedruk. Met andere woorden: het niet onderwerken van stoppels en stroresten vormen geen belemmering voor directzaai, als het gaat om ziektedruk. Aan de andere kant zijn de laatste drie voorjaren droog geweest, en dus ongunstig voor schimmelvorming. Het is de vraag wat in een nat voorjaar gebeurt. Maar onderzoeker Huub Schepers van PPO is er van overtuigd dat een goed getimede bespuiting alle gevaar wegneemt.

 • Nieuw op de Nederlandse markt is een reeks natuurlijke plantenactivatoren, op basis van een plantenextract. In Nederland zijn Agrodyn en akkerbouwer Menno Schuiringa verantwoordelijk voor de verkoop. In Duitsland, waar het product al langer wordt verkocht, is het bedrijf Ghostman een van de vermarktende partijen.

  De middelen zijn er voor vrijwel alle gewassen. Zo is er Cereavit voor granen, Potavit voor aardappelen, Betavit voor bieten en ga zo maar door. De kosten liggen voor graan op €20 per hectare per seizoen en voor aardappelen op €45.
 • Hier een onbehandeld veldje Asano-wintertarwe.

 • Hier een veldje Asano-wintertarwe dat behandeld is met Cereavit. Op het oog is hier niet of nauwelijks verschil te zien.
  De middelen werken volgens het principe dat de gewassen gestimuleerd worden door plantenhormonen van andere (wilde) planten, die tot extract verwerkt zijn in het middel. • Voor de liefhebbers stonden ook verschillende machines uitgestald, zoals deze Claas Lexion 600 met 10,5 meter maaibord.


 • Verder was er een demoveld met verschillende middelencombinaties tegen duist. In dit onbespoten veld torende de duist hoog boven de tarwe uit. Succesvolle combinaties waren bijvoorbeeld een enkele bespuiting met 3 liter Stomp, 300 gram Atlantis en 1 liter Robbester per hectare op 2 december. Of een enkele bespuiting met 2 liter Javelin en 4 liter Boxer op 29 oktober. Ook een enkele bespuiting met 3 liter Boxer en 3 liter Stomp op 29 oktober scoorde goed. Maar dat geldt ook voor een late bespuiting op 4 mei met 500 gram Atlantis, 150 gram Capri Twin en 1 liter Robbester per hectare.

 • De telescoopbeluchting van Wierenga voor granen (midden) was er al langer. Maar nu is er ook een versie voor aardappelen (voor). Deze is leverbaar in lengtes van 4 tot 18 meter. De prijs varieert van €690 voor het kortste model tot €2.558 voor de 18 meter-versie. Dit model draait inmiddels bij een paar aardappeltelers, en ook losgestorte peen is er al mee bewaard. De uitstekende bouten lijken wat eng, in verband met productbeschadiging, maar dit valt volgens Wierenga mee.

 • Ook in Ebelsheerd ligt nu een demo met verschillende zaaizaadhoeveelheden, om uit te zoeken hoever teruggegaan kan worden met de zaaidichtheid, wanneer gebruik gemaakt wordt van grove korrels. Hierboven een veldje met 384 zaden per vierkante meter, dat is bij een duizendkorrelgewicht van 55 211 kilo per hectare. De tarwe van het ras Claire bracht 712 aren per vierkante meter op. Dat is eigenlijk te veel; ideaal is 600. Bij een hoger arenaantal neemt de omvang van de aren en de korrels af.


 • Dit veldje, ook Claire, is ingezaaid met een precisiezaaimachine met 128 zaden per vierkante meter. Bij een dkg van 77 is dat maar 60 kilo per hectare. Toch leverde dit veldje 620 aren per vierkante meter op.

 • Op dit veldje is het zaaizaadgebruik nog lager: met 64 zaden per vierkante meter en een dkg van 60 werd slechts 38 kilo per hectare gezaaid. Toch was dit nog goed voor 580 aren per vierkante meter. Wel vallen er hier en daar gaten in het gewas, wanneer een korrel niet ontkiemt of een plant uitvalt.


 • Toch is het onvoorstelbaar hoeveel een tarweplant uit kan stoelen. Dit exemplaar telde maar liefst 19 aren.

Of registreer je om te kunnen reageren.