Akkerbouw

Foto & video

Beregenen met vochtsensoren

Wynand Vogels is enthousiast over het gebruik van vochtsensoren tijdens de beregening.

Foto

 • Wynand Vogels gebruikt dit seizoen voor het eerst een vochtsensor van Dacom tijdens het beregenen van zijn gewassen. In zijn adviesprogramma MasterLink gebruikt hij daarvoor een beregeningsmodule.
  Vogels (1950) heeft in Schinnen (L.) een akkerbouwbedrijf van 50 hectare. Op de lössgrond teelt Vogels fritesaardappelen, spelt, conserven en suikerbieten. Ook exploiteert hij met zijn vrouw een natuurcamping van 4 hectare met 100 standplaatsen.

  Foto’s: Marcel van Hoorn, tekst: Hilko Bos • Vogels beregende dit jaar al zijn aardappelen, erwten en suikerbieten. Op de lössgrond zit het grondwater op 40 meter diepte. Tijdens het seizoen komt al het beschikbare vocht dus van regen of beregening. Efficiënte inzet van water is voor Vogels erg belangrijk: bij teveel water spoelen mineralen uit, bij te weinig water heeft de plant droogtestress.

 • Dit jaar gebruikt Vogels voor het eerst een vochtsensor van Dacom. Deze is midden in een aardappelrug geplaatst. De sensor bepaalt tot 60 centimeter diep per 10 centimeter de vochttoestand van de bodem.

 • Op het scherm ziet de akkerbouwer per 10 centimeter diepte de vochttoestand. Een dalende lijn betekent een afnemend vochtgehalte. Een afvlakkende daling betekent dat de vochtopname daalt: in dit geval doordat de bodem (te) droog is. Beregening is dan wenselijk.
  De blauwe balkjes bovenin tonen de neerslag door regen of beregening. Direct is het effect daarvan te zien op de bodem: in de bovenste 20 centimeter is het effect veruit het grootst. Op 50 centimeter diepte laat de lijn een veel kleinere schommeling zien.

 • Elk uur, 24 keer per etmaal, geeft de vochtsensor de vochttoestand door. Hierdoor ontvangt de teler een gedetailleerd overzicht. Bovendien krijgt Vogels de gegevens van tien andere telers uit de regio met een vochtsensor. Enige handicap voor Vogels is dat al die sensoren niet op lössgrond staan, maar op zandgrond.

 • Ook is het met de beregeningsmodule mogelijk om het totale vochtgehalte van de hele 60 centimeter, of een deel daarvan, te bepalen. In aardappelen berekent Vogels deze som bijvoorbeeld voor de bovenste 40 centimeter, omdat de aardappelen hier het meeste vocht opnemen.

 • De sensor is tevens voorzien van een regenmeter. Die registreert hoeveel neerslag er is gevallen via regen en beregening. Daarnaast gebruikt het programma een vijfdaagse weersverwachting, zodat de teler ook een trend te zien krijgt met het verwachte verloop van de vochttoestand.

 • Ook op andere grondsoorten dan löss werkt het programma volgens hetzelfde principe en patroon. Wel zal kleigrond bijvoorbeeld laten zien dat ’s nachts weer vocht van diepere lagen opstijgt via capillaire werking. Elke teler die met deze sensortechniek werkt, zal voor zijn eigen grond moeten bepalen bij welke vochttoestand het gewas in de stress schiet. Elk bodemtype heeft zijn eigen verwelkingspunt. Daarnaast is het belangrijk te weten op welke diepte de planten wortelen, daar moet het water zijn.
  Soms laat de sensor ook zien wanneer er een storende laag in de bodem aanwezig is. Dit is te zien doordat er weinig of geen wisselwerking tussen de verschillende bodemlagen is. Echter, de sensor geeft dit natuurlijk maar pleksgewijs aan.

 • Momenteel werkt Dacom ook aan een sensor die op zandgrond meet hoeveel uitspoeling van mineralen er plaatsvindt na neerslag. Via een EC-meter is het al goed mogelijk om de zoutconcentraties in de verschillende bodemlagen te bepalen. Het is alleen nog lastig om hieruit de exacte elementen (bijvoorbeeld N, P, K) te bepalen.
  Op kleigrond is dit vrijwel onmogelijk, omdat aan de kleideeltjes zich heel veel ionen binden.

Of registreer je om te kunnen reageren.