Akkerbouw

Foto & video

Gewasronde in Limburg

Op de Zuid-Limburgse löss staan de gewassen er goed bij, al kunnen ze wel een dagje regen gebruiken. De gewassen kampen allemaal met circa twee weken groeiachterstand.

Foto

 • Op de Zuid-Limburgse löss staan de gewassen er goed bij, al kunnen ze wel een dagje regen gebruiken. De gewassen kampen allemaal met circa twee weken groeiachterstand. Desondanks gaan de akkerbouwers uit van redelijke tot goede opbrengsten, leert een korte rondgang.
  „De aardappels liggen twee weken achter in hun ontwikkeling. De koude bodem heeft de groei vertraagd. Bovendien was het de afgelopen weken hier vrij droog. De hoeveelheid regen bepaalt toch voor een groot deel de opbrengst. Ik durf daarom nog geen uitspraak te doen over de uiteindelijke opbrengst”, zegt akkerbouwer Lei Schulteis (53) in Waubach-Landgraaf.  Tekst en foto’s: Guus Queisen

 • Schulteis teelt 18 hectare aardappels: Nicola, Bintje en Fontana. Het merendeel verkoopt hij op poolcontract aan Agrico. Tussen 12 en 18 april heeft buurman/loonwerker Ton Vaessen via het één-fasesysteem de aardappels gepoot. Schulteis: „Ik kan het niet bewijzen, maar ik heb de indruk dat dit systeem de kwaliteit van de aardappels ten goede komt. Mooi gesloten ruggen en weinig groene piepers.”

 • De Fontana’s doen het beter dan de Bintjes. Schulteis: „Waar dit aan ligt, is moeilijk te bepalen. Een mogelijkheid is de dubbele bespuiting van het Bintje-perceel met Titus. Na zo’n bespuiting heeft het gewas wat tijd nodig om te herstellen.”

 • Donderdag 17 juni 2010 spoot Leo Schulteis voor de derde keer de aardappels met Revus, tegen phytophthora. „Ik prefereer een vloeibaar middel in plaats van op te lossen poeder”, verklaart Schulteis het gebruik van dit middel.


  Rapportcijfer: 7

 • Rob Eggen (46), Windraak, gemeente Sittard-Geleen, teelt 6 ha brouwgerst voor de Gulpener bierbrouwerij. „Ze staat er goed bij, ondanks dat ik ze pas op 17 maart, later dan normaal, heb gezaaid. Ze wijkt niet af van andere jaren. Ik ga dan ook uit van een gemiddelde opbrengst van tussen de 6,5 en 7 ton. Ik zal wel minimaal één week later kunnen combinen. De prijs die Eggen via graancoöperatie Triligran van Gulpener ontvangt is gebaseerd op de tarwemarktprijs met daarbovenop een toeslag.

 • Met het oog op het eiwitgehalte van de brouwgerst gaat Rob Eggen heel bewust om met de stikstofgift (N). De bodemvoorraad van de lössgrond, met een afslibbaarheid van 26, bedroeg 70 kg N. Via 140 kilogram Kalkammonsalpeter heeft hij bij opkomst 37 kilo N verstrekt. „Dit geeft het gewas een goede start. Dit voorjaar had de gerst opvallend veel last van het graanhaantje. Ik ben deze te lijf gegaan met Karate aangevuld met Fandango tegen de afrijpingsziekte.”


  Rapportcijfer: 7 • „Ook de cichorei loopt achter in de ontwikkeling. Normaliter is het perceel half juni dicht, nu schat ik eind juni”, dat zegt akkerbouwer Huub Beckers (52) uit Jabeek. Vier jaar geleden verving hij de suikerbieten in zijn bouwplan door cichorei.
  Zijn loonwerker Vaessen kon de cichorei (ras Bronze) op 12 april zaaien in vochtige grond. „Dat is essentieel voor de eerste ontwikkeling van het kleine zaadje. De koude maand mei bracht de ontwikkeling tot stilstand.”

 • In zijn perceel heeft Beckers momenteel vooral last van probleemonkruiden Hondspeterselie en Melde. Probleem is dat slechts weinig middelen zijn toegelaten. Eerste bespuiting deed hij op 26 april met Kerp, Chloor IPC, Legurame. Dit herhaalt hij, op basis van het Lage Dosering Systeem (LDS), ongeveer iedere 10 dagen.

 • Cichorei is een spannend gewas. De teelt luister heel nauw, het plantje kan in begin niet veel hebben. Het zaadje komt op een diepte van maximaal 2 centimeter. Het moet een perfect fijn zaaibed hebben. In dikke kluiten is het zaadje snel uitgeput en kan het zich niet ontwikkelen. Ik verwacht weer een hectare opbrengst van ruim 50 ton te halen. Het saldo is iets hoger dan suikerbieten.”


  Rapportcijfer: 7,5


 • „ Dit jaar hebben we 14 groeidagen minder. Bij een doorsnee groei in het voorjaar van 350 kilo per dag betekent dit een minimaal 5 ton lagere opbrengst.” Deze snelle calculatie maakt de Schinnense akkerbouwer Wyand Vogels (59). De bieten zijn op 14 april gezaaid. Ondanks dat ze momenteel er goed bijstaan, liggen ze twee weken achter in de ontwikkeling. Vogels koos voor het ras Theresa, aangezien hij iets last heeft van aaltjes.

 • „Als er niet snel voldoende regen komt ga ik de bieten beregenen, maar eerst zijn de aardappels aan de beurt. Afgelopen jaar heb ik ook beregend. In combinatie met de perfecte groeiomstandigheden leverde dit uiteindelijk 17 ton suiker op. Dit jaar ben ik tevreden met het vijfjaars gemiddelde.” In het kader van een beregeningsproject laat hij nu een vochtsensor installeren zodat hij het juiste beregeningsmoment kan uitkiezen. Vogels is een van de weinige Zuid-Limburgse akkerbouwers die kan beregenen.

 • Opvallend in het bietenperceel zijn de scheuren tussen de rijen. Deze zijn niet het gevolg van de droogte, maar het niet ploegen. Vogels past al 20 jaar niet-kerende grondbewerking toe: „De woeler tilt de grond circa 10 cm omhoog. Tijdens het seizoen zakt de grond weer in elkaar. Op de plek waar de woelers de grond zijn ingegaan ontstaan deze scheuren. Dit is een goede zaak, het regenwater kan zo makkelijk de grond indringen.”  Rapportcijfer: 7

Of registreer je om te kunnen reageren.