Akkerbouw

Foto & video

Aanleg van een gasleiding (deel II)

Tussen Swifterbant en Emmeloord wordt een stalen gasleiding van 20,5 kilometer lang aangelegd die dwars door een akkerbouwgebied en het Ketelmeer komt te liggen.

Foto

 • Tussen Swifterbant en Emmeloord wordt een stalen gasleiding van 16 inch aangelegd van 20,5 km die dwars door de kavels en het Ketelmeer komt te liggen. Hier het tweede deel van de werkzaamheden in beeld gebracht.


  Foto’s: Sytze Bakker, tekst: Sytze Bakker en Hilko Bos

 • Na het afgraven van de teelaarde, het aanleggen van vervangende drainage en bronbemaling, wordt nu ook de tweede laag grond afgegraven.

 • De tweede laag wordt naast de teeltlaag weggezet.

 • Vervolgens kan met behulp van gps de sleuf gegraven worden waar de buis in komt te liggen. De diepte van de sleuf is ongeveer 2,1 meter onder het maaiveld. Een veiligheidsmaatregel is, dat er altijd een ladder in de put aanwezig moet zijn.

 • Dit voorjaar is een keer wateroverlast geweest door het volpompen van een sloot voor beregening. Het water kwam via de restanten van een oude drain in de sleuf terecht. Met de betreffende akkerbouwer is overleg gepleegd om het een en ander af te stemmen.

 • De aangevoerde leidingen hebben een lengte van 16 meter en worden grotendeels bovengronds aan elkaar gelast. Een rupsvoertuig, uitgevoerd met allerlei voorzieningen zoals een aggregaat en een tent, zorgt voor ondersteuning.

 • Het lassen gebeurt door twee lassers, elk aan een kant van de buis. Opvallend: er wordt met electroden gelast.

 • Bij bochten en andere locaties word er in de sleuf gelast .

 • De bovenkant van de gasleiding komt minimaal 1,7 meter onder het maaiveld en bij sloten 1 meter onder de bodem. Om de juiste diepte te halen, worden de buizen gebogen.

 • Het buigen gebeurt met een speciaal buigapparaat, waarbij binnenin de buis hydraulisch een versteviging zit om de ronde vorm van de buis te behouden

 • Door de werkzaamheden, kunnen de boeren geen trekker met pomp bij de tocht plaatsen voor de beregening. Om toch water vanuit de tocht in de sloot te kunnen pompen, levert de Gasunie een pomp met afvoer door de zandbaan, die door de boer zelf bediend kan worden.

 • Wanneer de gasleiding in de sleuf ligt, wordt deze weer gedicht. Zand van de transportbaan wordt om de gasleiding gestort. Verder wordt het zand gebruikt voor het ophogen en aanvullen van de grond.

 • Vervolgens wordt de baan over de volledige breedte losgespit. Lammert Faber, landbouwkundige bij de Gasunie en contactpersoon voor de boeren, controleert het werk.

 • De volledige baan wordt losgemaakt. Het zand van de transportbaan wordt door de onderste bodemlaag gemengd. Tegelijk zorgt dit voor het op hoogte brengen van dit deel van de baan.

 • Edwin de Lange, boer en loonwerker, laat zien dat er 40 centimeter diep gespit wordt. Omdat de bovenlagen er nog bovenop komen, betekent dit dat de grond tot een totale diepte van ongeveer 1 meter onder het maaiveld losgewerkt wordt.

 • Nadat ook de tweede laag verdeeld is, wordt de grond nog eens losgetrokken met een cultivator. Dit gebeurt alleen onder droge omstandigheden, als de grond goed bewerkbaar is.

 • Tot slot wordt de teelaarde weer teruggezet.


 • Als de kavel weer vlak is, wordt eventueel een groenbemester ingezaaid. Op plaatsen waar dwars over de drainage gegraven is, komt een tijdelijke drainage voor zo’n drie jaar. Daarna, als de grond helemaal bezakt is, worden deze percelen opnieuw gedraineerd. Waar parallel gewerkt is, wordt evenwijdig aan de gasleiding gedraineerd.

 • De Gasunie neemt de eerste twee jaar na de leidingaanleg de naschade aan de gewassen op, daarna moet de boer het zelf melden. Ook blijft de Gasunie aansprakelijk voor bijvoorbeeld nazakkingen.

 • Op het tracé gelden strenge veiligheidseisen. Onder begeleiding van Jan Denies (l.) en Hennie de Beer van de Gasunie heeft Boerderij de werkzaamheden toch kunnen volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.