Akkerbouw

Foto & video 4 reacties

Aanleg van een gasleiding (deel I)

Tussen Swifterbant en Emmeloord wordt een stalen gasleiding van 20,5 kilometer lang aangelegd. Deze komt dwars door een akkerbouwgebied en het Ketelmeer te liggen.

Foto

 • Tussen Swifterbant en Emmeloord wordt een stalen gasleiding van 16 inch aangelegd met een lengte van 20,5 kilometer, die dwars door de kavels en het Ketelmeer komt te liggen. De leiding moet de toenemende vraag naar gas van bijvoorbeeld het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest in de Noordoostpolder waarborgen.
  De aanleg van de leiding treft veel akkerbouwers. Het is voor Gasunie een uitdaging om het de boeren zo goed mogelijk naar de zin te maken, wat betreft schadeloosstelling en beperking van de overlast.
  Om de betrokken boeren op de hoogte te brengen is in 2008 al een voorlichtingsbijeenkomst geweest.
  Hier de eerste werkzaamheden tijdens de aanleg.  Foto’s: Sytze Bakker, tekst: Sytze Bakker en Hilko Bos

 • Om de overlast te beperken is onder meer een wegenverkeersplan en noodplan gemaakt. Daarin zijn bepaalde wegen voor het werkverkeer aangewezen als eenrichtingsverkeer. De gele lijn geeft de locatie van de gasleiding weer van Oostelijk Flevoland naar de Noordoostpolder.

 • De start van de daadwerkelijke werkzaamheden begint met het circa 30 meter brede tracé en het afgraven van de teelaarde.

 • De dikte van de teeltlaag wordt ter plaatse bepaald.

 • Doordat de leiding dwars door veel percelen gaat, wordt ook de drainage doorkruist. Aan het begin van de werkzaamheden leggen medewerkers van het aannemersbedrijf daarom nieuwe drainagebuizen met het tracé mee.

 • Een medewerker sluit de dwars doorgesneden drains aan op een verzamelreeks. Hierdoor is goede drainage gewaarborgd tijdens het project.

 • Vervolgens wordt een werkpad aangelegd. Hiervoor wordt een 5 meter brede en 40 centimeter dikke zandlaag aangelegd.

 • De zandlaag wordt afgedekt met rijplaten. Sloten worden voorzien van een tijdelijke dam met een stalen duiker.

 • De wegen worden ontzien door de rupskranen over autobanden te laten oversteken.

 • Om geen last te hebben van het grondwater tijdens het graven, wordt bronbemaling toegepast op het gehele traject. Ondertussen leggen medewerkers een groot deel van de gasbuis bovengronds klaar en lassen deze aan elkaar.

 • Met slangen en buizen wordt het water opgepompt.

 • Er wordt gemeten hoeveel grondwater wordt opgepompt. Via verzamelbakken met een pomp wordt het water gecontroleerd afgevoerd naar enkele grote watergangen.

 • Om de leiding onder het Ketelmeer door te krijgen, wordt aan twee kanten van het meer een boring gedaan een boorinstallatie. Nadat de eerste boring gereed is, trekt de boorinstallatie vanuit Oostelijk Flevoland met een ruimer het gat op de juiste grootte en kan de leiding 25 meter onder de bodem worden doorgetrokken.

 • De boorinstallatie aan de kant van Oostelijk Flevoland is voorzien van een waterzuivering. Het slib wordt afgevoerd en het water hergebruikt bij het boren.
  De werking van de boor is vergelijkbaar met een bronboring, maar dan horizontaal. Daarbij is de boorkop te besturen via een pulskabel die op de bodem van het meer ligt. De boorinstallaties hebben een trek- en duwkracht van meer dan 400 ton en werken op een tandwielbaan waarbij lengtes van 10 meter per keer geboord worden.

 • Voor de akkerbouwers is het passen en meten om de gewassen goed om het tracé te poten en te zaaien.

 • Zeker tijdens het spuiten vormen de hoge dijken een flinke belemmering. Voor de oogst zullen veel obstakels echter weer weg zijn. Misschien in sommige gevallen al voor het spuiten.

 • Waar de leiding geboord moet worden, is meer ruimte gecreëerd. Dat is hier goed zichtbaar aan het grote blok.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  huub

  En wat kost zo'n gasleiding..?

 • no-profile-image

  vanpoppel

  Gezeik over wat het kost, wat levert het op daar gaat het om.

 • no-profile-image

  gerard

  En wat levert zo'n leiding op?

 • no-profile-image

  Edwin van Dijk

  Geachte de heer/ mevrouw,

  Zou u mij de foto`s van de drainage werkzaamheden bij de aanleg van de gasleiding toe kunnen sturen?
  Op een van de foto`s sta ik zelf, vandaar mijn vraag.

  Bij voorbaat dank.

  Vriendelijke groeten Edwin van Dijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.