Akkerbouw

Foto & video

MasterLink: advies, registratie en weer

MasterLink is het advies- en communicatiemedium van Agerland en Agrarische Unie. Het concept bestaat uit drie modules: bodem, voeding en verzorging.

Foto

 • MasterLink is het advies- en communicatiemedium van Agerland en Agrarische Unie. Deze software is de basis van hun advies. De software is afkomstig van Dacom. In MasterLink kunnen telers regionale weerberichten krijgen, rechtstreeks mailen met de adviseur, registratie bijhouden en adviesmodules raadplegen voor diverse ziekten en plagen. Dit is het eerste scherm als telers het programma opstarten. Bij de balk links op de pagina kunnen telers de gewenste modules aanklikken.

  Beeld: Agrarische Unie en Tekst: Karin Oonk-Nooren.

 • De module in MasterLink die misschien wel het vaakst wordt aangeklikt is die van de weerberichten. Naast een voorspelling kunnen telers ook de actuele radarbeelden bekijken.

 • Bij aanvang van het seizoen moeten telers al hun percelen invoeren (links). Ze vullen in hoe groot het perceel is, wel gewas erop komt te staan, welk ras en welke bestemming. Deze gegevens bepalen de plaatsingsruimte van stikstof en fosfaat op het bedrijf.

 • In overleg met de adviseur stellen telers een bemestingsplan op. Per perceel worden alle geplande bemestingen in de computer ingevoerd. Handig is dat in dit scherm direct ook een kort advies over het toedieningstijdstip staat. Als telers een bemesting hebben uitgevoerd, geven ze dit aan in het programma.

 • Ook bodemanalyses komen in het programma te staan (rechtsboven). Het programma berekent vervolgens automatisch hoeveel NPK het gewas nodig heeft. De aanvoer wordt bepaald door de optelsom van gewasresten, groenbemester en de bemestingen die worden uitgevoerd. MasterLink rekent daarvoor de geplande bemestingen en bijvoorbeeld gewasresten om in hoeveelheden N, P en K.

 • Wat betreft de mineralenwetgeving is het van belang dat wettelijke gebruiksnormen niet overschreden worden. MasterLink berekent automatisch de totale plaatsingruimte. Als eerste gaat het om de gebruiksnorm van dierlijke mest. Die is onafhankelijk van gewas en wordt vastgesteld voor zowel fosfaat als stikstof. Daaronder staan de gebruiksnormen per gewas. Onderaan wordt het gebruik toegelicht. Van iedere geplande bemesting is bekend hoeveel N en P opgebracht worden.

 • In dit gedeelte van het programma stelt MasterLink een hele NPK-balans vast. Dit is een overzicht van de hoeveelheid aangevoerde en afgevoerde N, P en K per perceel. In één overzicht is te zien waar de tekorten zijn. Rechts bovenin staat in een klein schermpje hoeveel de plaatsingsruimte nog is voor N en P. Voor beide elementen is het saldo positief. Dat wil zeggen dat er nog meer bemest mag worden. Indien gewenst kan het bemestingsplan worden aangepast om de ontstane N-tekorten bij bijvoorbeeld bieten en gerst te compenseren.

 • Een tweede module in Masterlink is de gewasverzorging. Hier kunnen telers advies vragen voor geïntegreerde gewasbescherming door middel van Beslissingsondersteunende Systemen. MasterLink berekent de ziektedruk aan de hand van diverse parameters. De belangrijkste zijn de weersomstandigheden, de ziektedruk in de omgeving en de laatst toegepaste ziektebestrijding. In dit geval krijgt de teler advies om te spuiten tegen phytophthora.

 • Ook voor diverse uienschimmels ontvangen telers een bericht van de voorlichter. De voorlichters van Agerland en Agrarische Unie werken ook met deze systemen. Een aantal adviseurs stuurt iedere ochtend adviesberichten naar telers als er infectiekansen zijn. In dit geval adviseert de adviseur deze teler een bespuiting uit te voeren. In het bericht staat ook direct het geadviseerde middel en de dosering.

 • Naast schimmelziekten adviseert MasterLink voor insecten als trips. In dit schema staat de ontwikkeling van trips in een grafiek. Deze is afhankelijk van de weersomstandigheden (bovenste grafiek). In de onderste staan de verschillende ontwikkelingsstadia van de trips als geen actie wordt ondernomen. Door op die momenten te spuiten dat er veel volwassen vrouwtjes zijn, beperkt een teler de trips zoveel mogelijk. De pijltjes geven de optimale spuittijdstippen aan. In het seizoen neemt het programma automatisch de uitgevoerde bespuiting mee bij de te verwachten tripsontwikkeling in het perceel.

 • Niet altijd zijn de omstandigheden geschikt om te spuiten. MasterLink geeft het qua weer optimale tijdstip aan. Daarnaast is het natuurlijk van belang dat voor ieder middel een specifiek advies geldt.

 • In de spuitvisie vindt de teler specifiek advies per middel en een overzicht van verschillende middelen in een mix. Hier kan de teler het ideale spuitmoment bepalen en eventueel de dosering aanpassen aan de omstandigheden, of kiezen voor een toevoegmiddel voor een betere opname. Deze module houdt rekening met de werking van het middel, het weer, de luchtvochtigheid, bodemvocht en de gesteldheid van het gewas.

 • Als telers een bespuiting uitvoeren kunnen ze deze direct in het systeem zetten. Dan komt dit automatisch in het registratieprogramma terecht.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.