Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Controlebeurt koelinstallatie De Kubbe

De meeste mechanische koelinstallaties moeten twee keer per jaar gecontroleerd worden. Vandaag is de koeling van De Kubbe BV aan de beurt.

Foto

 • Servicemonteur Richard van Marle van Tolsma Techniek voert de halfjaarlijkse controle uit van de mechanische koeling bij De Kubbe BV in Biddinghuizen (Fl.). In dit geval gaat het om de uitgebreide controle. Daarbij controleert de monteur op lekkages, voert onderhoud uit en kijkt natuurlijk de werking van de installatie na.
  Foto's: Sytze Bakker en Tekst: Karin Oonk-Nooren.

 • Deze koelinstallatie van De Kubbe bevat 195 kilo koudemiddel van het type R404a. Dit betekent dat de installatie tweemaal per jaar gecontroleerd moet worden op lekkages, net als alle andere installaties met een inhoud van 30 tot 300 kilo koudemiddel. Tot 2006 was dit nog viermaal per jaar. Deze installatie heeft een koelvermogen van 240kW. Daar koelt het bedrijf tussen 3.000 en 3.300 ton aardappelen mee.

 • Het allerbelangrijkste dat Van Marle tijdens de controle checkt is eventuele lekkage van het koudemiddel. Gelukkig worden lekkages niet vaak geconstateerd. Dit komt deels ook omdat de monteur tijdens de controles ook let op risico’s voor mogelijke toekomstige lekkages. Die verhelpt hij direct. Lekkages hebben geen nadelige gevolgen voor de productkwaliteit, maar zijn in sommige gevallen wel schadelijk voor het milieu. Ook kan het een behoorlijke kostenpost zijn als de boer de installatie moet bijvullen. Een liter koudevloeistof kost €20 tot €45.

 • Iedere koelinstallatie is geregistreerd. Op deze kenplaat van de installatie staan het registratienummer, de opleverdatum, het type koudemiddel en natuurlijk het type koeling. In dit geval gaat het om een mixluchtkoeling. Dat wil zeggen dat ook gekoeld kan worden met buitenlucht. Dan schakelt het systeem van de mechanische koeling uit.

 • Tijdens de controle moet de controleur een paar keer door een nauwe opening tussen de kisten. Deze opening tussen iedere kistenrij is kenmerkend voor het langsbeluchtingssysteem van deze installatie. De lucht circuleert in de ruimte en wordt niet geforceerd in de kisten geblazen.

 • De monteur vult tijdens de controle al zijn bevindingen in op de service-controlelijst. Daarop staan alle controlepunten. Na de controle komt de lijst in het logboek. Daarin staat alle technische informatie over de installatie. Ook wordt bijgehouden of er lekkages of andere mankementen waren en hoe deze problemen zijn opgelost.

 • Een van de eerste dingen die Van Marle controleert, is het oliepeil van de compressor. Daar moet voldoende olie in zitten en de olie moet helder zijn. Bij twijfel voert de monteur een zogenoemde zuurtest uit, waarna hij desnoods de olie vervroegd ververst. Dit gebeurt normaal iedere drie jaar. Bij een te laag olieniveau speurt Van Marle eerst de lekkage op. De compressor is immers een gesloten systeem waardoor normaal gesproken geen olie kan weglekken. Ook kijkt de monteur goed of de olie opschuimt. Dit kan een indicatie zijn dat koudemiddel is weggelekt.

 • Hier voelt de monteur met de hand of de verwarming van de carter verwarming nog werkt. Als die warm aanvoelt, is het goed. De carter moet de olie verwarmen in de compressor. Dit is nodig, omdat de compressor vaak in een onverwarmde ruimte staat. Bij te koude olie kan het koudemiddel ophopen in de compressor, wat schade kan veroorzaken.

 • Met dit blauwe apparaatje, de elektronische lekzoeker, spoort de monteur lekkages op. Bij een te hoge concentratie koelgassen in de lucht gaat het apparaatje piepen of gaat een lampje branden. Dan zoekt de monteur verder naar de precieze oorzaak van de lekkage en verhelpt deze direct.

 • Ook op andere plekken speurt Van Marle naar lekkages. Zoals hier bij de verdampers. De verdampers onttrekken de warmte uit de cel waardoor dus koudere lucht de cel wordt ingeblazen.

 • Dit is een regelvoeler die de temperatuur meet van de aangezogen lucht uit de hal. Als de gewenste temperatuur is bereikt, stopt de installatie automatisch. Natuurlijk controleert de monteur ook even of de voeler nog correct werkt.

 • Het is de laatste weken behoorlijk koud geweest. De mechanische koeling was daarom niet ingeschakeld. Hier zet de monteur de installatie even op handbediening zodat hij toch kan kijken of alles goed functioneert. Hij kijkt met name of het temperatuurverschil tussen aangezogen en uitgeblazen lucht over het koelblok juist is. Het ideale temperatuurverschil varieert overigens per installatie.

 • Dan zijn de drukmeters aan de beurt. Bij deze installatie zijn dat er vier. De twee linkse geven de oliedruk van de compressoren aan. Ook dit is weer een belangrijke indicator van de werking van de installatie. De twee rechtse drukmeters zijn voor de koelinstallatie. Deze meten de verdampingsdruk en de condensatiedruk. Sterk afwijkende meters zijn ook weer een indicatie voor een slecht werkende koelinstallatie. Dit kan veroorzaakt zijn door een te laag niveau van het koudemiddel.

 • Hier checkt Van Marle de temperatuur van de leidingen. In dit geval gaat het om de perstemperatuur. Bij een te lage of te hoge temperatuur werkt de koeling waarschijnlijk niet goed. Is de temperatuur te hoog, dan schakelt de compressor uit. De temperatuur van de leiding mag variëren tussen 60 en 80 graden. De temperaturen stijgen door het comprimeren van het koelgas.

 • Door dit kijkglas, in de leiding naar de verdampers, is te zien of er nog voldoende koudemiddel in de installatie zit. Normaal zit het venster helemaal vol en zitten er geen bellen in. Dat is hier dus in orde. De kleurindicator kleurt ook netjes groen. Dat betekent dat er geen vocht in het koudemiddel in de installatie zit. Bij geelkleuring moeten de filters of droger vervangen worden.

 • Op de schakelkast van de koelinstallatie is een automatisch blussysteem aangesloten. Dit is gedaan vanwege brandpreventie. Brand ontstaat vaak in elektrische installaties en ook bij de koelinstallatie zijn de gevraagde vermogens hoog. Het rode slangetje loopt vanaf de brandblusser door de hele kast. Deze staat continu onder druk met CO2-gas, omdat de brandblusser open staat. Bij een eventuele steekvlam brandt het slangetje door. Daardoor wordt een eventuele brand in de kiem gesmoord. Dit systeem zit niet standaard in elektriciteitskasten. Dick van Tilburg legde dit systeem in overleg met zijn verzekeraar op eigen initiatief aan.

 • Hier meet de monteur alle stromen van de elektromotor na. Zo kan hij zien of er geen elementen van de installatie zijn die meer stroom verbruiken dan verwacht. Dit kan namelijk duiden op slijtage of een slechte werking.

 • De condensatorventilatoren op het dak van de installatie krijgen ook een inspectiebeurt. Deze ventilatoren zorgen ervoor dat de condensatiedruk constant blijft. Dit zorgt onder meer voor een stabiel koelproces.

 • Omdat de koeling een tijd heeft uitgestaan, zitten de ventilatoren onder de sneeuw. Dat is overigens geen probleem. De installatie start pas weer op als de buitentemperatuur boven nul is. Dan is de sneeuw snel gesmolten.

 • Van Marle schakelt de ventilatoren om de beurt in. Zo kan hij zien of iedere ventilator afzonderlijk goed werkt. Aan de wegstuivende sneeuw te zien, werkt deze in ieder geval wel.

 • Aan het eind van de uitgebreide controle, die in dit geval zo’n vier uur duurt, werkt de monteur het logboek bij. Zo kunnen controleurs bij een eventuele inspectie direct zien of alle controles correct zijn uitgevoerd. Over een half jaar komt de monteur terug voor een kortere inspectiebeurt van de hoeveelheid koudemiddel.

Karin Oonk-Nooren

Eén reactie

 • no-profile-image

  Melkkoelmonteur

  Klein foutje bij foto 8 Het is niet het carter van de verwarming maar de verwarming van het carter.

Of registreer je om te kunnen reageren.