Akkerbouw

Foto & video

Verse peen voor extreem late oogst

De Schlossers telen elk jaar 60 hectare peen om extreem laat te rooien: in december en januari. Daarmee zijn ze een gewilde leverancier op de Duitse markt.

Foto

 • Theo en Bernd Schlosser in Schifferstadt (D.) zijn van akkerbouwer uitgegroeid naar groentebewerker, groentehandelaar en mega-teler. Ze telen, meest op pachtgrond, 450 hectare peen, 120 hectare radijsjes, 150 hectare knolselderij, 120 hectare uien, ruim 120 hectare granen als vruchtwisseling en in een afgezonderd bedrijf 45 hectare biologische peen. Ze verwerken wekelijks ruim 4.000 ton groente, voornamelijk peenvruchten, die ze voorverpakken voor nagenoeg alle Duitse retailers.

  Foto's: Hans Prinsen, tekst: Robert Bodde

 • Aanbod van verse Duitse peen in de winterperiode opent deuren bij de retailers. Deze heeft een betere kleur dan bewaarpeen. ,,Het zorgt ervoor dat je mag blijven leveren”, stelt hoofd kwaliteitsbeheer Frank Weisbrod. Om daarin te kunnen voorzien, teelt het bedrijf circa 60 hectare peen om in de periode van half december tot eind januari te kunnen rooien. Dit seizoen is het vierde seizoen dat het bedrijf een deel van de peen speciaal teelt voor de extreem late oogst.

 • De in de winter te rooien peen wordt afgedekt met plasticfolie (kosten: €1.500 per hectare) of stro. De folie gaat over de eerst te rooien percelen, stro wordt gebruikt voor de laatste percelen. De regio Rijnland-Palts ligt dan wel 200 kilometer onder Keulen, het is door zijn beschutte ligging tegen en tussen heuvels een van de gebieden met de minst strenge vorst in Duitsland.

 • Onder de folie blijft het warm. Het loof is half december nog mooi groen. Om de kans op bevriezing te verkleinen, wordt aan de laat te rooien peen een kwart minder stikstof gegeven dan aan de peen die voor december de grond uit gaat.

 • Vier jaar experimenteren maakte duidelijk dat er rasverschillen zijn op het punt van vorstgevoeligheid. Het bedrijf test jaarlijks tussen de 10 en 15 rassen op geschiktheid. ,,Daarvoor zaaien we gewoon enkele rijen in de velden. We zijn groot genoeg dat we dat kunnen doen”, stelt Weisbrod. ,,Alle rassen doorstaan 10 graden vorst, enkele kunnen min 16 doorstaan. ’’ De kwaliteitsman wil uit concurrentieoverwegingen niet zeggen welke rassen het minst gevoelig zijn.

 • Dit jaar is 6 hectare afgedekt met een 50 centimeter dik pak stro. Het stroverbruik is ongeveer 30 ton per hectare. Ook al komt het stro uit eigen opslag, toch zijn de kosten ruim het dubbele van afdekken met folie. ,,Stro verdelen achter de combine vraagt geen arbeid”, stelt Weisbrod. Ook het verdelen over het land is tijdrovend, dus duur, want alle arbeid moet worden ingekocht.

 • De onderneming bewerkt grond die loopt van lichte zandgrond via zavel naar zware klei. De lichtste percelen worden ingezet voor de vroegste en laatste oogst. In de regio Rheinland Pfalz valt jaarlijks circa 500 millimeter regen (in Nederland is dat de helft meer), daarom worden alle gewassen beregend. Dat gaat met vast opgestelde installaties.

 • De pijpen worden in het najaar centraal opgeslagen. In het voorjaar worden ze opnieuw gelegd.

 • Het beregeningswater wordt aangevoerd vanuit een zijarm van de Rijn. De aanvoer is centraal geregeld, via een coöperatie die in alle percelen aftappunten heeft aangelegd. Voor het verbruik betaalt de onderneming €0,40 per kuub water. ,,Daarvoor kun je zelf geen putten slaan of pompen inzetten.” Overigens is het slaan van eigen putten niet meer toegestaan in deze regio.

 • Voor de oogst van de peen kan starten, moet het plastic verwijderd worden. Handwerk komt daar nauwelijks aan te pas. Het 8 meter brede plastic wordt opgerold met een aangedreven haspel voor de trekker.

 • Van een hectare komt heel wat plastic

 • Het rooien gaat met een aangepaste, zelfrijdende De Wulf klembandrooier. Daarvan heeft het bedrijf er twee. Er lopen ook een getrokken klembandrooier en een zelfrijdende zeefbandrooier. Die laatste wordt ingezet aan het eind van het seizoen. Trekken van de peen geeft dan te veel puntbreuk.

 • Het rooien vindt in de winterperiode plaats na de middag. Bepalend is hoe ver de grond bevroren is. Vaak is het overdag zonnig genoeg zodat de bovengrond niet hard bevriest. ,,Het gaat een beetje op het gevoel, je kunt niet echt aangeven wat nu het beste moment is om de zeefbandrooier in te zetten”, stelt Weisbrod.

 • De peen wordt met 22 tons kippers verplaatst naar de thuislocatie, waar de verwerking plaatsvindt. Bij geschikt weer wordt ook op voorraad gerooid. Er is een gekoelde opslag op het bedrijf voor 3.000 kuubskisten, ongeveer een week afzet- en verwerkingscapaciteit van de wasserij-verpaklijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.