Akkerbouw

Foto & video

Proefresultaten Bodemgezondheidsdag

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving organiseerde 10 september in Vredepeel (L.) de tweede Nationale Bodemgezondheidsdag.

Foto

 • Bezoekers van de Nationale Bodemgezondheidsdag krijgen van PPO-onderzoeker Johnny Visser uitleg bij de resultaten van de proeven met biofumigatiegewassen. Biofumigatie is een grondontsmettingstechniek waarbij gewassen met toxische inhoudsstoffen in de bodem gewerkt worden om daar schadelijke aaltjes en schimmels te doden.
  Foto's: Bart Nijs en Tekst: Luuk Meijering.

 • De teelt en het onderwerken van afrikaantjes heeft op een met wortellesieaaltje en met de bodemschimmel Verticillum dahliae besmet perceel een duidelijk positief effect op de aardappelopbrengst.

 • In het proefveld waar een groot aantal bedrijfssystemen naast elkaar ligt, wordt de effectiviteit van een aantal maatregelen getoond aan de hand van proefrooiingen in lelies.

 • Toediening van chitine (gemalen garnalenafval) is één van de maatregelen om de bodemgezondheid te bevorderen. Op korte termijn valt het resultaat hiervan tegen, op langere termijn werkt het goed.

 • De eind juli als groenbemester gezaaide winterrogge doorwortelt de bodem tot op het witte zand.

 • Groot verschil in de ontwikkeling van tussen 20 juli en 10 augustus gezaaid raketblad. Volgens PPO-proeven geeft een teelt van dit gewas gemiddeld 50 procent bestrijding van aardappelcystenaaltjes.

 • De coloradokever heeft ontdekt dat raketblad familie is van de aardappel. De larven zijn dan ook volop aanwezig in het proefveld.

 • Onderzoeker Gerard Meuffels geeft uitleg bij een biologische grondontsmettingsmethode waarbij organisch materiaal ingewerkt wordt en de grond afgedekt met folie. Vanwege de hoge kosten, circa €3.500 per hectare, is deze methode alleen rendabel voor hoogsalderende teelten als asperges.

 • PPO toonde de gevolgen van aaltjesbesmettingen in verschillende gewassen. Hier de effecten van wortelknobbelaaltjes op aardappel, peen en biet.

 • Popperigheid op een aardappel als gevolg van vrijlevende aaltjes.

Of registreer je om te kunnen reageren.