Akkerbouw

Foto & video

Forse opbrengstverliezen in peen

De droogte dit voorjaar heeft flink toegeslagen in de Groningse peenpercelen. De schade varieert, maar is gemiddeld zeker 20 procent.

Foto

 • Anton Haakma, vertegenwoordiger bij Bakker Bierum/Agri Bemiddeling, leidt ons rond over drie peenpercelen van Bakker in de buurt van het Groningse Bierum. Het bedrijf teelt in totaal ruim 100 hectare peen.
  Foto's: Jan Willem Schouten en Tekst: Karin Oonk-Nooren.

 • Deze peen op de klei van 20 % afslibbaar heeft een fikse groeivertraging. Hoewel het perceel tweemaal beregend is dit voorjaar, is de opkomst onregelmatig. Gemiddeld staan er 80 tot 100 planten op een meter.

 • Opvallend zijn de grote lengteverschillen. Gemiddeld genomen zijn de penen veel te kort. Door de vele regen de afgelopen weken beschikt de peen over voldoende vocht en groeit het gewas onvoldoende de diepte in.

 • Om wateroverlast zo veel mogelijk te beperken zijn op veel percelen greppels gefreesd. Als peen te lang in het water staat, is de kans op puntrot groot. Tot nu toe heeft Haakma nog niets gevonden.

 • Het loof is nog vitaal. Er is voldoende hergroei, te herkennen aan de lichtere bladeren. Gelukkig, want juist de hergroei is straks nodig bij het plukken.

 • Deze peen staat duidelijk op een lichter perceel van 15 tot 16 procent. De peen is als hij uit de grond getrokken wordt een stuk schoner. De stand is beter dan op het eerste perceel, hoewel slechts eenmaal beregend is.

 • Een duidelijk verschil met het vorige perceel is de meer uniforme lengte. Maar ook hier is de peen aan de korte kant. De komende maanden moet de kleur op de peen komen en het drogestofpercentage toenemen.

 • Op alle percelen staat de peen nog lang niet dicht. Dit vindt Haakma trouwens niet erg. “De energie moet gestoken worden in de peen en niet in het loof.” Overigens is het loof verder goed vitaal. Te weelderig loof is gevoeliger voor schimmelaantasting.

 • Dit perceel is nog veel verder achter. Haakma vertelt dat op dit perceel niet beregend is. Daarvoor had hij simpelweg te weinig capaciteit. Hierdoor kwam de peen pas half juli boven. De kieming was wel optimaal, zodat de stand erg goed is. Omdat de peen er begin juli toch nog niet stond, kon het perceel laat afgebrand worden met Roundup. Het gewas staat brandschoon.

 • Het is de vraag of deze peen de komende maanden nog voldoende zal groeien. Op dit moment is het gewas 4 tot 6 weken achter. Haakma geeft deze peen nog een kans. In principe groeit een peengewas tot aan de kerst. “Je staat versteld wat er nog onder zo’n gewas kan groeien. We zullen dit perceel in ieder geval zo laat mogelijk rooien.”

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.