Akkerbouw

Foto & video

Spinaziezaad

Bas Quist in Luttelgeest (Fl.) teelt 5 hectare spinazie voor de zaadproductie. De afnemer is Vandijke Semo bv. Het gewas staat deels in bloei.

Foto

 • Bas Quist heeft een akkerbouwbedrijf van 36 hectare. Hiervan is 5 hectare bestemd voor de teelt van spinaziezaad. Andere teelten op het bedrijf zijn pootaardappelen, zaaiuien, wintertarwe en witlof.

 • Dit jaar teelt de akkerbouwer voor het eerst spinaziezaad. Dit spinaziezaad is een hybride. Vandaar dat er mannelijke en vrouwelijke planten in het veld staan. De mannelijke planten zijn al iets verder ontwikkeld en kleuren iets donkerder.

 • Quist heeft het zaad verzaaid met een 12-rijige bietenzaaimachine waarvan twee elementen gevuld zijn met mannelijk zaad, één element leeg is en negen elementen gevuld zijn met vrouwelijk zaad. Zo staan in het veld 18 vrouwelijke rijen gevolgd door vier mannelijke met aan weerszijden een blinde rij.

 • Ook op de kopakker staan nog vier rijen met mannelijke planten. Zo kan het stuifmeel gemakkelijk bij alle vrouwelijke planten komen en is het oogsten eenvoudiger. Daarnaast is spinazie erg gevoelig voor kruisbestuiving van velden uit de buurt. Dit is nog een extra voorzorgmaatregel.

 • Spinazie is een structuurgevoelig gewas. Dat is duidelijk te zien op deze kopakker. De planten zijn hier veel minder ver ontwikkeld. Verderop in het veld staat het gewas al bijna dicht.

 • De mannelijke planten lopen een paar dagen voor op de vrouwelijke. Hierbij een duidelijk voorbeeld van een mannelijke plant. De bolletjes met stuifmeel zijn duidelijk zichtbaar aan de meeldraden.

 • De vrouwelijke planten hebben geen eigen stuifmeel. Ze worden bestoven door de mannelijke planten in de rijen ernaast. Alleen van de vrouwelijke planten wordt het zaad geoogst. De mannelijke planten worden na de bloei vernietigd.

 • Het is een vereiste dat de vrouwelijke planten geen stuifmeel vormen, oftewel steriel zijn. Anders bevruchten ze zichzelf en dat is bij hybridezaad niet de bedoeling. Tijdens de bloei wordt hierop geselecteerd.

 • De vrouwelijke planten die stuifmeel produceren, moeten een paar maal per week verwijderd worden. Deze planten zijn van afstand makkelijk te zien. Om bestuiving te voorkomen, moet Quist deze meenemen of begraven.

 • Quist bekijkt samen met teeltbegeleider Henk Schussler de spinazieplanten. Ze kijken hoever het gewas al ontwikkeld is en of er luizen te vinden zijn.

 • Vooral de zwartebonenluis is schadelijk in spinazie. Op de bloeiwijzer van deze plant zijn de luizen duidelijk zichtbaar.

 • De kleine, zwarte luizen van dichtbij. Ze prikken het blad aan en halen de voedingstoffen eruit. Als gevolg hiervan rollen de bladeren wat op.

 • Hier een plant waar de luizen hebben toegeslagen. Het opbrengend vermogen van deze door luis aangetaste plant is beduidend lager.

 • Onkruidbestrijding is één van de grootste problemen in de zaadteelt van spinazie. Het is Quist aardig gelukt om het onkruid weg te houden. Hier en daar staan nog wat meldes die met de hak aangepakt worden.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.