Akkerbouw

Foto & video

Onkruidproeven in uien

De verschillende strategieën om onkruid in uien te bestrijden doen niet veel voor elkaar onder. Het resultaat hangt vooral af van groeiomstandigheden.

Foto

  • In aanloop op de Ui & Peen-manifestatie op 14 augustus in Lelystad beoordeelden gewasbeschermingsspecialisten op 18 juni de herbicidenproeven in uien. De organisatoren Agrifirm en PPO gaven samen met de deelnemende fabrikanten uitleg over de opzet van de proeven.
    Foto's: Henk Riswick en tekst: Luuk Meijering.

  • Paul Goorden van Cebeco Agrochemie geeft uitleg bij de opzet van de proeven. Naast onbehandeld liggen er acht onkruidbestrijdingsstrategieën van verschillende fabrikanten. In een aantal proeven liggen nieuwe middelen waarvoor nog geen toelating is.

  • De verschillende objecten in de proef zijn in viervoud, door elkaar aangelegd. De kaartjes geven aan welke strategie toegepast is. In alle objecten is gestart met een vooropkomstbespuiting met 1 liter Stomp en 2 liter glyfosaat. Basf heeft als enige direct na zaai al 1,5 liter Stomp gespoten.

  • In onbehandeld komt duidelijk naar voren welke onkruiden op dit perceel het grootste probleem vormen. Melde valt het meest op, maar straatgras is ook volop aanwezig. Kruiskruid ontwikkelt zich later in het seizoen.

  • Met de bestaande middelen is straatgas alleen na opkomst te bestrijden. De nieuwe nog niet toegelaten middelen die in de proef liggen, bestrijden grassen via bodemwerking.

  • Melde is een lastig onkruid onder de droge omstandigheden dit seizoen. Deze overleeft de behandeling met contactmiddelen. Voor een goede bestrijding van melde zijn middelen met een bodemwerking nodig.

  • In de objecten waarin het accent van de onkruidbestrijding ligt op contactmiddelen staan de uien minder goed dan in die waar het accent ligt op bodemherbiciden. Hierbij moet wel aangetekend worden dat bij het bespuiten van de proefvelden geen rekening is gehouden met de groeiomstandigheden.

  • De in perspotjes gezaaide zaaiplantuien zijn duidelijk verder in ontwikkeling dan de direct gezaaide uien. In de vroege uien zijn al tripsaantastingen gevonden. De tripsdruk is nu hoog, een gunstige uitgangssituatie om verschillende bestrijdingsstrategieën met elkaar te vergelijken.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.