Akkerbouw

Foto & video

Aardappelen leveren op 1e Pinksterdag

Maatschap Jannes en Anneke Zelhorst uit Nagele (Fl.) leverden op eerste pinksterdag de laatste drie vrachten aardappelen van het ras Fontane af.

Foto

  • Zoon Johan schept met een gehuurde opschepmachine de aardappelen op. De aardappelen zaten in de pool bij Agrico en gaan naar de fritesfabriek van LWM in Oosterbierum (Fr.).
    Foto's: Sytze Bakker en tekst: Karin Oonk-Nooren.

  • Alle aardappelen gaan over de stortbak heen. Daar wordt de ondermaat (0-40) en de losse grond eruit gezeefd. Doordat de stortbak bij het inschuren ruim was afgesteld, viel de hoeveelheid ondermaat en losse grond mee.

  • Met drie tot vier personen lezen Jannes en Anneke Zelhorst de aardappelen na op groen en kluiten. Ook misvormde knollen en knollen met groeischeuren worden eruit geraapt. Agrico betaalt geen toeslag voor het lezen. Wel stellen ze de leestafel beschikbaar.

  • De fritesfabriek draaide met Pinksteren gewoon door. Zelhorst moest de laatste drie vrachten op eerste pinksterdag leveren. De eerste vrachtwagen stond om half acht op het erf.

  • Hier een dwarsdoorsnede van de Fontane. Hoewel het een Agria-kruising is, is de aardappel beduidend minder geel en valt daardoor in het Bintje-segment. Het is een grof ras met goede bakcijfers. De opbrengst is iets lager dan Agria.

  • Zelhorst schat in dat hij 55 ton Fontane netto per hectare heeft afgeleverd. De kwaliteit is goed. Proefmonsters lieten een goede bakkwaliteit zien. Gezien het redelijke prijsniveau afgelopen seizoen verwacht de akkerbouwer een plusje op de poolprijs.

  • De teelt van Fontane beviel Zelhorst goed. De aardappel is iets makkelijker bewaarbaar dan de Agria. Toch kiest hij volgend jaar weer voor Agria omdat de opbrengst wat hoger ligt.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.