Akkerbouw

Foto & video

Varkensmest op de stoppel

Nu de meeste tarwe en gerst van het land is, wordt er volop mest uitgereden op akker-bouwbedrijven. Erik Kooistra kiest voor varkensdrijfmest afkomstig uit Brabant.

Foto

  • Erik Kooistra (41) in Nieuwolda heeft een akkerbouwbedrijf van 140 hectare. Hij heeft zoals hij zelf zegt een traditioneel Oldambtster bouwplan, met graan, bieten en luzerne.

    Foto's: Koos van der Spek, Tekst: Karin Oonk-Nooren

  • Dit jaar heeft de akkerbouwer nog plaatsingsruimte voor fosfaat. Omdat hij dit niet kan meenemen naar volgend jaar, vult hij dit aan met varkensdrijfmest. Dit levert ook nog wat extra op. Overigens brengt Kooistra de meeste mest in het voorjaar met een sleepslangsysteem op het land.

  • Het financiële plaatje speelt bij de keuze voor dierlijke mest een belangrijke rol. “Bij mest uitrijden krijg je altijd structuurschade, omdat je met zwaar materieel over het land rijdt. Dit moet natuurlijk wel gecompenseerd worden met een goede prijs.” Kooistra is duidelijk: “Mest voor €0 op de kopakker hoef ik niet.”

  • Hoeveel de akkerbouwer precies voor de mest krijgt, vertelt hij niet. Wel dat het bedrag ongeveer even hoog is als in 2006. Ook zegt hij dat hij iets extra’s krijgt omdat hij al vroeg in het seizoen de mest kan afnemen. Gedurende het uitrijseizoen zakt de prijs.

  • Kooistra kiest voor drijfmest, omdat hij die met eigen mechanisatie kan uitrijden. Vaste mest kan wel, maar dan moet hij speciaal een loonwerker inschakelen, wat extra kosten geeft. Runderdrijfmest is ook geen optie. De gehaltes daarin zijn te laag, waardoor hij veel te veel kuubs moet uitrijden. Dat geeft structuurschade.

  • De akkerbouwer heeft afgelopen zaterdag op 20 hectare tarwestoppel de mest ingebracht. In totaal kreeg hij 14 vrachtwagens met 36 kuub geleverd. Zijn vaste tussenhandelaar zorgde ervoor dat er iedere drie kwartier een vracht op de kavel staat . De mest wordt in een container gepompt. Kooistra heeft zo voldoende mest om de hele dag door te rijden.

  • Het uitrijden ging aardig goed. Wel was het wat nat, zodat hij helaas wat sporen moest rijden. Maar ja, de prijs was gunstig. Volgend voorjaar zaait Kooistra hier bieten in.

Karin Oonk-Nooren

Of registreer je om te kunnen reageren.