Akkerbouw

Foto & video

100 ton per hectare

Een nieuw teeltsysteem maakt dat mogelijk.

Foto

 • De proeven bij PPO in Lelystad spitsen zich in 2007 onder meer toe op zaaiplantuien; wat komt er van uien terecht zonder meeldauwbestrijding en hoeveel schade veroorzaakt hagel in peen.


  Dit is het proefveld met zaaiplantuien. De uien zijn door een kweekbedrijf eerst op perspotjes gezaaid en in de kas opgekweekt. Vervolgens zijn de uien in perspotjes op 6 april op het veld uitgeplant. Hierdoor ontwikkelt het gewas zich veel vroeger en sneller dan zaaiuien. De opdrachtgever voor de proef, Seminis, koos bij deze methode voor het ras Barito omdat het vroeg is, niet schietgevoelig en een hoog opbrengstpotentieel heeft.

 • Hier is goed te zien dat er per potje vier zaaiuien groeien. Meer uien per perspotje zou de kosten omlaag kunnen brengen, maar wellicht tot een minder uniform product leiden.
  De proefveldjes gaven eind juli al een bruto-opbrengst van 101 ton per hectare. In de praktijk moet hier dan zo’n 10 procent af voor bijvoorbeeld spuitsporen en kopakkers.

 • Het akkerbouwproefbedrijf PPO onderzoekt de mogelijkheden van breedwerpig gezaaide uien op bedden van 2,2 meter breed. Dit geeft een goede verdeling van de uien op de bedden. Of dit ook tot hogere netto-opbrengsten leidt, moet nog blijken. Mechanische onkruidbestrijding is bij dit teeltsysteem niet meer mogelijk.

 • Zo zien uien er uit zonder een behandeling tegen meeldauw. Het gewas was begin augustus al vrijwel dood.

 • Deze uien zijn maximaal beschermd tegen valse meeldauw en bladvlekkenziekte met de middelen Shirlan en Kenbyo. Het gewas is eind augustus nog voor 60 procent groen.

 • Mocht er ooit geen enkel onkruidbestrijdingsmiddel meer toegestaan zijn, dan zien de uien er zo uit na het groeiseizoen; compleet overwoekerd door gras.
  Het veldje met 2 liter Roundup per hectare voor opkomst en 1 liter Stomp en met twee bespuitingen na opkomst ( CICP, Better en Stomp) is mooi schoon.

 • Verzekeraar Interpolis voert bij het akkerbouwproefbedrijf van PPO proeven uit om te bepalen hoeveel schade hagel veroorzaakt in peen. Op verschillende tijdstippen wordt een deel van het loof met een soort hakselaar beschadigd. Aan de hand van de resultaten van deze proeven wordt de hoogte van de uitkering vastgesteld.

 • Het loof staat er na zes weken opmerkelijk goed bij. Maar dit zegt zeker niet dat er geen opbrengstschade is. Door de extra energie die in de loofgroei gestoken is komt de netto-peenopbrengst lager uit. Daarnaast moet blijken hoe de kwaliteit van de peen is. Hoe verloopt de afrijping en is de lengteontwikkeling voldoende? Maar dit alles is pas te bepalen tijdens de oogst.

Of registreer je om te kunnen reageren.