Akkerbouw

Foto & video

Gruwelroute

Om het aaltjesprobleem beheersbaar te houden heeft het HPA samen met LTO het ‘Actieplan aaltjesbeheersing’ opgezet. Het Actieplan Aaltjesbeheersing heeft als doel akkerbouwers in Nederland meer bewust te maken van bestaande of potentiële aaltjesproblemen op het eigen bedrijf. In juli heeft het HPA in Zuid-Oost Nederland, in Drenthe en in Flevoland zogenoemde gruwelroutes uitgezet. Studiegroepen worden langs percelen met aaltjesproblemen geleid. Boerderij ging mee.

Foto

  • In de Kempen, rondom Reusel (N.-Br.) gaat de akkerbouwstudiegroep de door de HPA uitgezette route langs. Onder begeleiding van PPO en DLV Plant moeten de telers in enkele stappen bepalen of het achterblijven van het gewas aan aaltjes te wijten is en zo ja, welk aaltje het betreft.

  • Als eerste werd stilgehouden in een perceel suikerbieten bij een plek waar de bieten nogal onregelmatig stonden. Aaltjes of een droge zandkop? De teler geeft aan dat een paar weken gelden de bieten er slechter bijstonden, maar dat ze nu redelijk bijtrekken.

  • De onregelmatige stand, afwisselend gezonde en zwakke planten, wijst op het vrijlevende Trichodorusaaltje. Maar eens enkele bieten met een schop uitsteken.

  • DLV Plant zorgt samen met PPO en HLB voor kennisoverdracht naar de teler. Johnny Visser van PPO wijst de aanwezige telers op opvallende kenmerken, om te detecteren welk specifiek aaltje het betreft.

  • De penwortel vertoont vertakkingen. Cysten, knobbels en lesies zijn niet te zien. Duidelijk dus het Trichodorusaaltje. Hiertegen is vrij weinig te doen, vrijwel alle gewassen vermeerderen het aaltje. Natte grondontsmetting heeft tegen het vrijlevende aaltje wisselend succes. Tegen andere aaltjes is natte grondontsmetting wel effectief (circa 80 procent doding).

  • Een kale plek in het bietenperceel aan de weg. Vorig jaar heeft een collega-teler, wiens perceel niet aan de weg lag, zijn bieten voor verlading hier mogen storten. Op de plek waar die bieten gelegen hebben, groeit vrijwel geen biet neer.

  • In een perceel Fontana-aardappelen zit een plek van circa 1,5 hectare groot, die later in bloei staat dan de rest van het perceel. Er zijn geen valplekken zichtbaar.

  • Het wortelstelsel is bruinig verkleurd. Met de nagel is snel het bovenlaagje van de wortel af te pellen. Dit zijn symptomen van het wortellesieaaltje (Pratylenchus penetrans).

Of registreer je om te kunnen reageren.