Akkerbouw

Foto & video

Ploegloze stoppelbewerking in korrelmais kan

In het Zuid-Limburgse Berg en Terblijt organiseerden PPO en DLV Plant een demonstratie groenbemester inzaaien in een snij- en korrelmaisstoppel zonder te ploegen. Zij wilden laten zien wat het effect op erosie is van het achterwege laten van ploegen. Getoond werden vijf grondbewerkingsmachines en een klepelmaaier. Conclusie is dat een ploegloze grondbewerking in korrelmais kan.

Foto

 • DLV’er Stefan Muijtjens toonde gisteren de aanwezige akkerbouwers en veehouders dat zonder te ploegen in snij- en korrelmaisstoppel een groenbemester kan worden ingezaaid. Als groenbemester werd N-saver van coöperatie Agerland gebruikt. De bodembedekking zorgt ervoor dat de bodemlaag minder uitdroogt en de bodemtemperatuur gelijkmatiger blijft. Dit stimuleert het bodemleven. De lössgrond was 26 procent afslibbaar.

 • Als eerste werd een tweebalks vastetandcultivator met zeven tanden getoond. Daarachter komen schijven en een rol. Het voordeel van deze machine is dat deze compact en licht is. Nadeel is dat voor een vlak zaaibed vrij diep (12 à 15 centimeter) gewerkt moet worden. Het systeem is gevoelig voor lage rijsnelheden. Ook is de machine niet geschikt om een zaaibed voor graan te creëren, want de kluiten blijven te grof. Bij veel bladmassa mengt de cultivator de bladresten onvoldoende met de grond.

 • De schijven vlakken de heuveltjes, gemaakt door de beitels, wat af. Op de cultivator is een zaaier gebouwd.

 • DLV’er Bert Aasman beoordeelt het zaaiwerk. De rol moet het zaad bedekken. Dit lukt niet altijd even goed.

 • De driebalks vastetandcultivator mengde de gewasresten beter met de grond dan de tweebalkscultivator. Ook werd het land vlakker.

 • Deze machine kan vrij ondiep (8 centimeter) werken. Een zaaibed voor mais klaarleggen kan daardoor met deze machine. Meestal wordt een rotorkopeg gebruikt voor het maken van een maiszaaibed.

 • De schijveneg wordt puur als tussenbewerking ingezet. De schijveneg laat het land vrij grof achter. Voor een goed zaaibed moet nogmaals een bewerking volgen met een cultivator of rotorkopeg. Hoe hoger de rijsnelheid, hoe beter de stoppel wordt gemengd met de grond.

 • Het voordeel van de schijveneg is zijn goed mengende werking. Dit is van belang om fusarium te voorkomen. Goed gemengde stoppel verteert sneller. De schimmel overleeft op bladresten. Verteren deze, dan sterft ook de schimmel. Zeker als na korrelmais wintertarwe wordt geteeld, is een goede vertering van de stoppel belangrijk om de fusariumdruk in de wintertarwe te beperken. Bij onderploegen willen bladresten wel eens onvoldoende verteren, waardoor de schimmel de winter kan overleven. Gevolg is besmetting van de volgvrucht wintertarwe.

 • Een conventioneel systeem om land klaar te leggen is een rotorkopeg met daarop een zaaier. Het voordeel van dit systeem is dat ieder gewas ermee te zaaien is. Elk type zaaibed, met uitzondering het grove zaaibed, is hiermee te creëren. De aangedreven rotorkopeg kan eenvoudig gewasresten verwerken. Nadelen zijn dat het systeem in verhouding veel vermogen vraagt, duur is en veel brandstof kost. Het direct inzaaien van wintergerst in de snijmaisstoppel kan. Het zaaibed blijkt aan de fijne kant, nogal erosiegevoelig. Na een tweede poging, waarbij ondieper werd gewerkt en meer snelheid werd gemaakt, was het zaaibed iets grover. De voorkeur is in een korrelmaisstoppel voor het rotorkopeggen eerst een bewerking met een cultivator of schijveneg uit te voeren.

 • Vervolgens werd de Dutzi TN 300 van akkerbouwbedrijf Cerfontaine gedemonstreerd. Dit is een soort pennenfrees met snaveltanden. Dit zorgt ervoor dat de grond niet te fijn wordt. De capaciteit is minder groot dan die van de andere werktuigen. Met deze machine kan maximaal 8 tot 9 kilometer per uur worden gereden. Het land is na bewerking niet helemaal vlak, maar iets golvend. In de meeste gewassen geeft dit geen problemen. Voor het klaarleggen van uienland is deze machine minder geschikt. Na bewerking zijn veel kluitjes van circa 3 centimeter zichtbaar. Dit zaaibed heeft volgens DLV’er Muitjens de voorkeur, aangezien het niet verslempt. In snijmaisstoppel werkt de frees goed, maar in korrelmais mengt hij de stoppel onvoldoende met de grond.

 • Tot slot volgde een demonstratie met een klepelmaaier die de korrelmaisresten fijn hakselt.

 • Links geklepelde korrelmaisstoppel, rechts nog niet geklepelde stoppel. De bladresten worden door het hakselen gekneusd, waardoor ze sneller verteren. Hierdoor heeft de fusariumschimmel minder kans te overleven.

Of registreer je om te kunnen reageren.